Eπίδοση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων 2017 της ΑΠΔΠΧ στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

January 04, 2019: Δίκαιο Πληροφορικής / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα


posts  eΘέμις / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα / Eπίδοση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων 2017 της ΑΠΔΠΧ στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.postsethemis

Eπίδοση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων 2017 της ΑΠΔΠΧ στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2019
                           Γ/ΕΞ/21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Στις 12 Δεκεμβρίου επιδόθηκε, όπως προβλέπεται από τον νόμο (άρθρο 19, παρ. ιβ’ του ν.2472/1997), στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικόλαο Βούτση, η έκθεση πεπραγμένων 2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, από τον Πρόεδρο της Αρχής, επίτιμο Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο. Επίσης, στις 27 Δεκεμβρίου, επιδόθηκε από τον Πρόεδρο της Αρχής, η εν λόγω έκθεση πεπραγμένων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιο Παυλόπουλο (βλ. σχετικά εδώ).

Tο 2017 η Αρχή συμπλήρωσε είκοσι χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της. Στην εικοσάχρονη πορεία της η Αρχή εξέδωσε σημαντικές αποφάσεις, με τις οποίες ενισχύθηκε η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και εξειδικεύθηκε και σε κάποιες περιπτώσεις διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής τους στη λογική του κανόνα ότι επιτρέπεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο βαθμό που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση νόμιμου σκοπού. Ενδεικτικά αναφέρονται η οδηγία για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, η οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, η γνωμοδότηση για τους ατομικούς φακέλους πολιτικών φρονημάτων, η γνωμοδότηση για τη λειτουργία του συστήματος ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, οι γνωμοδοτήσεις για το ηλεκτρονικό εισιτήριο του ΟΑΣΑ, και για το λεγόμενο δελτίο φιλάθλου, η απόφαση για το θέμα αναγραφής του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες, οι γνωμοδοτήσεις που αναφέρονται στις προϋποθέσεις απαλλαγής των μαθητών από την υποχρέωση να παρακολουθούν το μάθημα των θρησκευτικών, η γνωμοδότηση για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») και η γνωμοδότηση για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των χρηματοδοτών των πολιτικών κομμάτων.

Στις ανωτέρω συναντήσεις, ο Πρόεδρος της Αρχής επισήμανε ότι «το 2017 παρατηρήθηκε συνεχής αύξηση του όγκου εργασιών» και ανέφερε ενδεικτικά τα εξής: «Παρά τις πολλές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, το σύνολο των διεκπεραιωμένων προσφυγών/καταγγελιών, ερωτημάτων και γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών ανήλθε σε 3709, αυξημένο κατά περίπου 19,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό του 2016. Ωστόσο, το 2017 σημειώθηκε αύξηση των εισερχομένων υποθέσεων προσφυγών/καταγγελιών κατά περίπου 29% και των γνωστοποιήσεων επεξεργασιών δεδομένων κατά περίπου 40% σε σχέση με το 2016». Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μενουδάκος παρατήρησε ότι «το 2017 υπήρξε βελτίωση της αποδοτικότητας της Αρχής, αλλά και αύξηση των αιτημάτων των πολιτών».

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Αρχής τόνισε ότι «το 2018 άρχισε μία νέα περίοδος για τα προσωπικά δεδομένα και για την Αρχή». Ανέφερε, ειδικότερα, τα εξής: «Πλέον από τις 25 Μαΐου άρχισε να εφαρμόζεται το νέο ευρωπαϊκό νομοθέτημα, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚ), με τον οποίο ενισχύονται τα υφιστάμενα ατομικά δικαιώματα, ενώ παράλληλα κατοχυρώνονται και νέα. Με τον ΓΚ οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Αρχής διευρύνονται σημαντικά, αφού για τις εποπτικές αρχές των κρατών μελών προβλέπεται συστηματική συνεργασία, αμοιβαία συνδρομή, κοινές επιχειρήσεις, εφαρμογή του μηχανισμού συνεκτικότητας και ενεργή συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Για να ανταποκριθεί η Αρχή στα ανωτέρω είναι απολύτως αναγκαία η σημαντική ενίσχυσή της με ανθρώπινο δυναμικό όπως άλλωστε, ρητά προβλέπεται και στο άρθρο 52 παρ. 4 του Γενικού Κανονισμού ως υποχρέωση των κρατών μελών να διαθέσουν στην εθνική εποπτική αρχή τους απαραίτητους πόρους. Είναι, πάντως, θετικό το γεγονός ότι έχει κινηθεί διαδικασία πλήρωσης ορισμένων κενών θέσεων και ότι στο σχέδιο νόμου που έχει τεθεί σε διαβούλευση προβλέπεται αύξηση του αριθμού οργανικών θέσεων». Σημειώνεται ότι το νομικό πλαίσιο θα ολοκληρωθεί με την έκδοση του εφαρμοστικού νόμου, η κατάθεση στη Βουλή και ψήφιση του οποίου είναι αναγκαίο να μην καθυστερήσει.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικόλαος Βούτσης, επισήμανε κατά την επίδοση της έκθεσης πεπραγμένων της Αρχής από τον Πρόεδρό της, κ. Μενουδάκο, τη συνέπεια και την παρεμβατικότητα της Αρχής στα κρίσιμα ζητήματα των προσωπικών δεδομένων, τα οποία αναδύονται με πολλούς τρόπους πλέον και σε διεθνή κλίμακα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Αρχή θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο της και στο μέλλον. Η έκθεση θα δοθεί στην αρμόδια επιτροπή, όπου και θα κληθεί για ακρόαση ο κ. Μενουδάκος, όχι «μόνον ως ελεγχόμενος, αλλά και ως παιδαγωγός στο κρίσιμο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων», όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής, επισημαίνοντας ότι «βρισκόμαστε στην τέταρτη Σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Περιόδου κι έχει μεγάλη σημασία όλο το νέο πλαίσιο να τεθεί σε μια πρώτη εφαρμογή. Αυτό θα αποτελέσει μια καλή προίκα για την επόμενη Περίοδο της Βουλής, μετά τις εθνικές εκλογές».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπιος Παυλόπουλος, στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Αρχής, ανέφερε τα εξής: «Συγχαρητήρια σε σας, κύριε Πρόεδρε, στα μέλη της Επιτροπής, σε όλους τους εργαζομένους, γιατί το 2018 είναι μια χρονιά ορόσημο για την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Είκοσι χρόνια μετά, ουσιαστικά, τώρα πλέον έχει πλήρως προσαρμοσθεί και η Ελληνική Νομοθεσία στα διεθνή και στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Από την 1.1.2019 θα υπάρχει πια ένας «ενιαίος χώρος» για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας συγχαίρω επίσης για την δουλειά που κάνετε να ενημερωθεί ο κόσμος, είτε τα φυσικά είτε τα νομικά πρόσωπα, ως προς τις ευθύνες που έχει καθένας για την προστασία αυτών των δεδομένων, που είναι τόσο σημαντικά για την προστασία της Αξίας και της Προσωπικότητας του Ανθρώπου. Γιατί δεν είναι μόνον χρήσιμα για την Προσωπικότητα. Είναι χρήσιμα και για την Αξία του Ανθρώπου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για να χρησιμοποιήσω την ορολογία του Συντάγματος. Τέλος, σας συγχαίρω γιατί, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη Επιτροπή - το κάνουν και οι άλλες αλλά το κάνετε με μεγαλύτερη ένταση και δείχνετε έτσι και τον δρόμο - υπάρχουν αυτές οι περιλήψεις των αποφάσεων τις οποίες λαμβάνετε που είναι εξαιρετικά χρήσιμες και για τον απλό άνθρωπο, πολύ περισσότερο για τα Δικαστήρια, για τον Νομικό Κόσμο, ο οποίος  χειρίζεται τα ζητήματα αυτά. Σε μια εποχή, η οποία είναι εξαιρετικά τεχνική στα ζητήματα αυτά, χρειάζεται αυτή η ενημέρωση. Και ο τρόπος με τον οποίο τις περιλήψεις αυτές τις συντάσσετε κάνει τα θέματα αυτά, που είναι τεχνικά, προσιτά στον καθένα. Και πάλι, καλή δύναμη, Καλή Χρονιά, καλή συνέχεια».

Ο Πρόεδρος της Αρχής τόνισε ότι «το 2018 άρχισε μία νέα περίοδος για τα προσωπικά δεδομένα και για την Αρχή»Source/ Author:Ανακοίνωση ΑΠΔΠΧ | Download DOC

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom