Ανάκληση εν μέρει της απόφασης 13/2021 της ΑΠΔΠΧ και επιβολή προστίμου

July 29, 2022: Δίκαιο Πληροφορικής / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα


posts  eΘέμις / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα / Ανάκληση εν μέρει της απόφασης 13/2021 της ΑΠΔΠΧ και επιβολή προστίμουpostsethemis

Ανάκληση εν μέρει της απόφασης 13/2021 της ΑΠΔΠΧ και επιβολή προστίμου

Η Αρχή εξέτασε αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης 13/2021, με την οποία επιβλήθηκε στην αιτούσα, εμπορική εταιρεία που διαθέτει ηλεκτρονικό και φυσικά καταστήματα, πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) ευρώ για παράβαση των άρθρων 17, 21 παρ. 1, 12 παρ. 3 και 25 παρ. 1 ΓΚΠΔ. Κατόπιν εκτίμησης των νέων στοιχείων που προσκόμισε η αιτούσα, η Αρχή αξιολόγησε ως ελαφρυντικές περιστάσεις κατά το άρθρο 83 παρ. 2 ΓΚΠΔ το γεγονός ότι α) η παράβαση οφείλεται σε αμέλεια και όχι σε δόλο της αιτούσας, και β) η αιτούσα φαίνεται ότι κατά κανόνα ακολουθεί τις κατάλληλες διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των δικαιωμάτων εναντίωσης και διαγραφής των υποκειμένων των δεδομένων, ανακάλεσε εν μέρει την απόφαση 13/2021 και επέβαλε στην αιτούσα πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 17 σε συνδυασμό με τα άρθρα 21 παρ. 1 και 12 παρ. 3 ΓΚΠΔ.

Ανάκληση εν μέρει της απόφασης 13/2021 της Αρχής και επιβολή προστίμου

Ανάκληση εν μέρει της απόφασης 13/2021 της Αρχής και επιβολή προστίμουSource/ Author:www.ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom