Νομικά Νέα

NewsRoom: Ελληνική και Διεθνής Ειδησεογραφία, Αρθρογραφία, Βιβλιογραφία, Εκδηλώσεις, Νομολογία και Νομοθεσία

ethemis
ethemis

ΠΜΣ «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική / International and European Governance and Politics»

H διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τοΠΜΣ ¨Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική¨ του ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως και τις 15/6/2022.

ethemis

Η E.E. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

H Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Λετονία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία, επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

ethemis

Nova Criminalia: Τεύχος Μαΐου 2022

Τους τελευταίους μήνες, το έγκλημα και οι ποινικές δίκες πρωταγωνιστούν στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης. Η χώρα μας τείνει να μετατραπεί σε μια ιδιότυπη ποινική αρένα, στην οποία αυτοσχέδιοι αγωνιζόμενοι μάχονται για τα μερίδια ψυχαγωγίας του φιλοθεάμονος κοινού.

ethemis

Κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G: Η ΕΕ δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την ασφάλεια του Open RAN

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ENISA, του οργανισμού της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, δημοσίευσαν έκθεση σχετικά με την κυβερνοασφάλεια του Open RAN.

ethemis

2ος Ποδηλατικός Γύρος 2022 - Η 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου, είναι μια ημέρα μνήμης όσων νικήθηκαν και γιορτής για όλους τους επιζώντες.

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών Αθηνών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου, διοργανώνει τον 2ο Ποδηλατικό Γύρο 2022, στις 5 Ιουνίου 2022. Με σύνθημα «Τρέχουμε πιο Γρήγορα από τον Καρκίνο»

ethemis

Ρήτρες Αναπροσαρμογής Τιμήματος στις συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

 Οι σχέσεις μεταξύ της ΔΕΗ (και των εναλλακτικών παρόχων) με τους τελικούς καταναλωτές διέπονται από τις αρχές που τίθενται τόσο με το ν. 4001/2011, τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, αλλά και από τους γενικούς όρους συναλλαγών...

ethemis

Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων βάζει όρια σε καταχρηστική συμπεριφορά εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται, αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος.

ethemis

Η έγκριση συνολικής διαχείρισης υπό το πρίσμα του παλαιού και νέου νομοθετικού πλαισίου περί Ανωνύμων Εταιρειών

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών (Ν.4548/2018), ο οποίος αναθεωρεί και αντικαθιστά το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς (κ.ν.2190/1920), αναβαθμίζοντας την ποιότητα και τη νομοτεχνική αρτιότητα του εταιρικού δικαίο

ethemis

Κυκλική οικονομία: Η Ευρ. Επιτροπή προτείνει νέα δικαιώματα των καταναλωτών και απαγόρευση της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας

Η Επιτροπή προτείνει την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τους καταναλωτές, ώστε να ενδυναμωθούν οι καταναλωτές για την πράσινη μετάβαση...