eΘέμις Αρχείο 2011-2019

Αναζητήστε χρήσιμα άρθρα στο Ψηφιακό Αρχείο της Ένωσης Ελλήνων Νομικών.
Ημερομηνία Eνότητα Tίτλος
2019-12-06 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 10/12/2019 Εκδήλωση: Brexit and the Law: What's next?
2019-12-06 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απαράδεκτη η άσκηση έφεσης η οποία δεν έγινε σύμφωνα με τις διαδικασίες κατάθεσης του άρθρου 52 του π.δ.1225/'81 (Απόφαση Ε.Σ.)
2019-12-06 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 1426/2019 Απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ.:Καταλογισμός στρατιωτικού Ιατρού
2019-12-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επίδοση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2018 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
2019-12-06 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ σχετικά με την αναπροσαρμογή συντάξεων αποβιωσάντων στρατιωτικών στην Κύπρο
2019-12-06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Χ. Σεβαστίδης, Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019) & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 2η έκδ., 2019
2019-12-05 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ σχετικά με την εκτέλεση προστίμου για παράβαση οδικής κυκλοφορίας
2019-12-05 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις
2019-12-05 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 12/12/2019 Εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
2019-12-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διάλεξη του Καθηγητή κ. Ulfrid Neumann στη Νομική Σχολή Αθηνών
2019-12-05 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ σχετικά με εθνική ρύθμιση οικονομικής συμβολής ιδιοκτήτη για τη θέρμανση κοινόχρηστων χώρων
2019-12-04 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση του ΔΕΕ σχετικά με την προστασία της ονομασίας «Aceto Balsamico di Modena»
2019-12-04 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σεμινάρια για τον νέο Ποινικό Κώδικα του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου
2019-12-04 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αποφάσεις ΣτΕ σχετικά με τα νέου τύπου ΑΔΤ των Ελλήνων Πολιτών
2019-12-04 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2019-12-03 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
2019-12-03 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)
2019-12-03 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απαλλαγή ΑμεΑ από τον φόρο εισοδήματος κατόπιν υπόδειξης των ορθών δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ.
2019-12-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΠΑ 10265/2019:"Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης λόγω μη υλοποίησης του σκοπού της απαλλοτρίωσης"
2019-12-03 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Αιμοδοσία Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά την Πέμπτη 5/12/2019
2019-12-03 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση του ΔΕΕ που απορρίπτει προσφυγή της Τσεχίας σχετικά με τον έλεγχο απόκτησης πυροβόλων όπλων
2019-12-03 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2η Ετήσια Ημερίδα Φοιτητών ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου με θέμα: "Επίκαιρα Ζητήματα Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου: Η Αντιμετώπιση της Διεθνούς Φοροαποφυγής, Κρατικές Ενισχύσεις και Tax Rulings"
2019-12-03 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 10/12/2019 Βιβλιοπαρουσίαση:"Παραγραφές υπέρ και κατά του Δημοσίου"
2019-12-03 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: "Σύγχρονα θέματα βιοηθικής"
2019-12-03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κ. Παπαδημητρίου/Κ. Ρέμελης/Α. Σινανιώτη-Μαρούδη..., Δίκαιο και Τεχνολογία, 2019
2019-12-03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μ. Στυλιανίδου, Η φορολόγηση των διασυνοριακών κληρονομιών και δωρεών μέσα από τις αποφάσεις του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019
2019-12-03 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2019-11-27 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Γνωμοδότηση ΝΣΚ:Καθορισμός του περιεχομένου των εννοιών του μονογονέα, του πολύτεκνου και του τρίτεκνου γονέα
2019-11-27 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων
2019-11-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 24ωρη αποχή των Δικηγόρων Πειραιά στις 28/11/2019
2019-11-27 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4/12/2019 Διάλεξη του Καθηγητή κ.Kaspar στη Νομική Σχολή Αθηνών
2019-11-27 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επίσκεψη της Νομικής Σχολής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο
2019-11-27 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ELSA Greece: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον 6ο Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης (ΕΔΕΔ)
2019-11-27 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 13/12/2019 Επιστημονική Εκδήλωση στη μνήμη της Καθηγήτριας Δήμητρας Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου
2019-11-26 ΔΙΕΘΝΗ Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα του ΔΕΕ σχετικά με τους οδηγούς φορτηγών διεθνών μεταφορών
2019-11-26 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 61ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών - Δηλώσεις Συμμετοχής
2019-11-26 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΑΔΑΕ συμμετέχει στην εκπαιδευτική δράση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
2019-11-26 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2/12/2019 Σεμινάριο ΕΕΔΑ: "Η νομική προστασία της ταυτότητας φύλου"
2019-11-26 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη πρώτος στο Δ.Σ. του ΙΟΙ-Europe
2019-11-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συνεργασία ΣτΕ και ΕΜΠ για την ψηφιοποίηση της διοικητικής δικαιοσύνης
2019-11-25 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΠΑ:"Νόμιμο και σύμφωνο με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ το νέο σύστημα υπολογισμού μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ."
2019-11-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Υποβολή αιτήσεων για το μέρισμα του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων
2019-11-25 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 6ο Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης της ELSA Greece
2019-11-25 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4/12/2019 ΟΒΙ: Εγκαίνια νέου Περιφερειακού Γραφείου (Βιβλιοθήκη) στην Περιφέρεια Ηπείρου
2019-11-25 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 19/12/2019 Εκδήλωση: "ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ στο πλαίσιο του πολυεπίπεδου ευρωπαϊκού συνταγματισμού"
2019-11-25 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Δέκα σκέψεις για τον ν.4624/2019 και τη σχέση του με τον ΓΚΠΔ
2019-11-22 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Πρότυπη δίκη σχετικά με τις περικοπές στις συντάξεις και για την κατάργηση των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας(ΣτΕ)
2019-11-22 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 28/11/2019 Εκδήλωση:"Τα κρυπτονομίσματα: Εναλλακτικό μέσο πληρωμών ή επενδυτικό προϊόν;"
2019-11-22 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 13/12/2019 "Γενικός Κανονισμόs Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ): Διακυβέρνηση εποπτείας, τεχνολογικά μέσα και ειδικά θέματα συμμόρφωσης"
2019-11-22 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στο Δ.Σ.Α(Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων-Β'2019)
2019-11-22 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Πρόταση Kωνσταντίνου Κυρανάκη για την αντιμετώπιση της πολυνομίας
2019-11-22 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Δικηγόρος
2019-11-21 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. 2182/19: Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, με ζημία
2019-11-20 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 22/11/2019 «Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα: εφαρμογές στην εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες»
2019-11-20 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Δημοσίευση του ν. 4638/2019 για την καταβολή της ελάχιστης δικηγορικής αμοιβής
2019-11-20 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΠΑ 1029/2019 "Αίτηση αναστολής εκτέλεσης τεκμαιρόμενης απόρριψης αιτήματος περί χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας"
2019-11-20 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ AIESEC Α.Π.Θ. | Γίνε μέλος του οργανισμού
2019-11-20 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 29-30/11/2019 Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: "Δικαιοσύνη και Κοινωνία"
2019-11-20 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 13-14/12/2019 Συνέδριο Τραπεζικού και Ασφαλιστικού Δικαίου της ELSA Greece στην Αθήνα
2019-11-20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ποινικός Κώδικας, 8η έκδ., 2019
2019-11-20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 7η έκδ., 2019
2019-11-19 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η διατάραξη της κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως και πέντε μήνες
2019-11-19 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Μέχρι και ισόβια σε όσους οδηγούν υπό την επήρεια ουσιών
2019-11-19 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών»
2019-11-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Οδηγία της ΕΕΤΤ προς τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο σχετικά με προσφερόμενες εγγυήσεις ταχύτητας δικτύου
2019-11-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Οδηγός ερωταπαντήσεων σχετικά με ζητήματα που αφορούν την Ιθαγένεια στην Ελλάδα
2019-11-19 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 27/11/2019 Βιωματικό Εργαστήρι του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥΨΥ)
2019-11-19 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ σχετικά με την δικαιοδοσία του Ανώτατου Πολωνικού Δικαστηρίου
2019-11-19 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στο Δ.Σ.Α
2019-11-18 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 7/12/2019 «ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΑΚΟΛΕΝ (MACOLIN). ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/Macolin Convention. IP, Sports and Commerce»
2019-11-18 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 28-30/11/2019 «Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης»
2019-11-18 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΠΑ 975/2019:Ανάκληση άδειας διαμονής του άρθρου 91 παρ. 11 του ν. 3386/2005
2019-11-18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Δ. Μέλισσας, Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο και το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, 2019
2019-11-18 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η νέα Υπουργική απόφαση σχετικά με τον αντικαπνιστικό νόμο
2019-11-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διοικητικό Εφετείο Αθηνών:Ωράριο συναλλαγής με το κοινό
2019-11-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συνήγορος Του Πολίτη:Πόρισμα για την πολιτιστική και περιβαλλοντική υποβάθμιση των Μετεώρων
2019-11-15 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανοίγει στις 5 Δεκεμβρίου ο Κύκλος Εργαστηρίων “DigiGov Sessions” για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα
2019-11-15 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Γνωμοδότηση ΝΣΚ"Δήλωση μητέρας περί αποποίησης κληρονομιάς για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της"
2019-11-15 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 21/11/2019 "Εξωτερικός έλεγχος επιστροφών - Οι προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ευρώπη"
2019-11-14 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 20/11/2019"Νόμος 4624/2019 και Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων"
2019-11-14 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 για τις δραστηριότητες των Ι.Ε.Σ.Π
2019-11-14 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 21-23/11/2019 'Δημόσιες Συμβάσεις:Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις"
2019-11-14 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων για την περιέλευση στον Δήμο οικογενειακού τάφου σε δημοτικό κοιμητήριο
2019-11-13 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Προκήρυξη φοιτητικής κινητικότητας erasmus+/CIVIS για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 (ΕΚΠΑ)
2019-11-13 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ και επιβολή χρηματικών κυρώσεων στην Ιρλανδία
2019-11-13 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση ΑΠΔΠΧ "Ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών"
2019-11-13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η. Μαυρομούστακου/Α. Τσιφτσόγλου/Ι. Κοϊμτζόγλου..., Δημόσια Διακυβέρνηση, 2019
2019-11-12 ΠΡΟΚΗΡΎΞΕΙΣ/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Υποβολή Αιτήσεων στο Εφετείο-Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων Β' Εξεταστικής Περιόδου Έτους 2019
2019-11-12 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ για Τα τρόφιμα που κατάγονται από τα κατεχόμενα εδάφη του Ισραήλ
2019-11-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αναμόρφωση του συστήματος πιστοποίησης γνώσης ελληνικής γλώσσας κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου
2019-11-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 18/11/2019 «Άτομα με αναπηρία και Δικαιώματα του Ανθρώπου»
2019-11-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 13-15/5/2019 Moot court competition on the Law of the Sea 2020
2019-11-12 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4/12/2019 "Γενετικές παρεμβάσεις στα γεννητικά κύτταρα και στα έμβρυα".
2019-11-12 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 21-22/11/2019 «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα»
2019-11-11 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 28-30/11/2019 Εκδήλωση ΚΕΔΙΒΙΜ «Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης»
2019-11-11 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Καταγγελία ΕΝΔΕ για τηλεφωνική παρέμβαση  εν ενεργεία βουλευτή σε εκκρεμή δικαστική υπόθεση
2019-11-11 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σχέδιο Νόμου:"Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας"
2019-11-11 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή ερειδόμενη σε προφορική σύμβαση και επικουρικώς στις διατάξεις του 105 του Εισ.Ν.Α.Κ. - Δικαιοδοσία Πολιτικών Δικαστηρίων
2019-11-11 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Έκδοση ακάλυπτης επιταγής - Επίδοση ως άγνωστης διαμονής
2019-11-08 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σχέδιο Νόμου: "Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο"
2019-11-08 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σεμινάριο βασικής διαμεσολάβησης τον Δεκέμβριο 2019 από το ΚΕ.ΔΙ.Π
2019-11-08 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Επιμορφωτικό εργαστήριο με θέμα:"Η στέγαση ως ανθρώπινο δικαίωμα"
2019-11-08 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις από το κινητό τηλέφωνο, μέσω του gov.gr
2019-11-08 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αναστολή και επανεξέταση νέων Τμημάτων ΑΕΙ - Συνεκτικός σχεδιασμός αλλαγών ακαδημαϊκού χάρτη
2019-11-08 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συμμετοχή Δ. Αναστασόπουλου στην κοινοβουλευτική διαδικασία για τις τροποποιήσεις στον νΠΚ και νΚΠΔ
2019-11-07 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ E.2183/19: Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου
2019-11-07 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ σχετικά με τη προθεσμία άσκησης ενδίκου βοηθήματος κατά αδειοδότησης έργου
2019-11-07 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΕΕ "Όταν επιβάτης επιβιβάζεται σε αμαξοστοιχία χωρίς να έχει αγοράσει εισιτήριο, συνάπτει σύμβαση με τον μεταφορέα "
2019-11-07 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σχέδιο Νόμου:Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας,εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ,ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ
2019-11-06 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15/11/2019 Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Προστασία των Βιομηχανικών Σχεδίων
2019-11-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συνάντηση των Προέδρων των Δικαστικών Ενώσεων με τον Υφυπουργό Δημοσιονομικής Πολιτικής
2019-11-06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σ. Πανταζόπουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 4η έκδ., 2019
2019-11-06 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς σχετικά με το μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα
2019-11-06 ΔΙΕΘΝΗ Συνθήκη ΜΑΚΟΛΕΝ (MACOLIN). Διανοητική ιδιοκτησία,αθλητικό και εμπορικό δίκαιο
2019-11-05 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σχέδιο Νόμου:Τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις
2019-11-05 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-192/18- Επιτροπή κατά Πολωνίας σχετικά με το όριο ηλικίας συνταξιοδοτήσεως των δικαστικών λειτουργών
2019-11-05 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 8/11/2019 Ημερίδα με θέμα «Το Δίκαιο του πολέμου, μια ματιά στις εξελίξεις στην Συρία»
2019-11-05 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 8/11/2019 Εκδήλωση Νομικής Κλινικής για Πρόσφυγες της Νομικής Σχολής του Βερολίνου
2019-11-05 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 14/11/2019 Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα:"Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις σε θέματα Πολεοδομίας"
2019-11-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επιστολές της Ένωσης Εισαγγελέων προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
2019-11-04 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 2102/2019 ΣτΕ σχετικά με ακύρωση αναθεώρησης άδειας δόμησης στην περιοχή Μακρυγιάννη για λόγους προστασίας της Ακρόπολης
2019-11-04 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 2100/2019 και 2101/2019 ΣτΕ σχετικά με το όριο ηλικίας των Μουφτήδων
2019-11-04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τόμ. 2, 2η έκδ., 2019
2019-11-04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 2η έκδ., 2019
2019-11-04 Δελτίο Τύπου ΕΝΔΕ:Πλήγμα για τη Δικαιοσύνη η μείωση της χρηματοδότησης στο ΤΑΧΔΙΚ
2019-11-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Μαρτυρική κατάθεση και απολογία συγκατηγορουμένου - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας- Ναρκωτικά
2019-11-01 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 900/2019 Ελεγκτικού Συνεδρίου για πρόωρη αποχώρηση στρατιωτικού ιατρού
2019-11-01 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 898/2019 Ελεγκτικού Συνεδρίου για αποζημιωτική αξίωση λόγω παράνομης στέρησης συνταξιοδοτικών παροχών
2019-11-01 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 15-16/11/2019 7o Συνέδριο Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου με θέμα: "Επίκαιρα Ζητήματα Γονικής Μέριμνας"
2019-11-01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. Καστανίδης, Αρνητική Αναγνωριστική Αγωγή, 2019
2019-11-01 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα ΔΕΕ στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-715/17, C-718/17, C-719/17 Επιτροπή κατά Πολωνίας
2019-10-31 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 29-30/11/2019 "Το εργατικό δίκαιο: Μοχλός ανάπτυξης ή οπισθοδρόμησης της ελληνικής κοινωνίας;"
2019-10-31 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου για το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο φυλακών
2019-10-31 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Υπόμνημα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών προς τη Βουλή των Ελλήνων
2019-10-31 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 875/2019 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
2019-10-31 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1024/2019 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
2019-10-31 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ.-Α. Γεωργιάδης, Αναδοχή Ανηλίκου, 2019
2019-10-31 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Β. Σωτηρόπουλος, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, 2η έκδ., 2019
2019-10-31 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Advocate General’s Opinion in Cases C-715/17 Commission v Poland, C-718/17 Commission v Hungary
2019-10-30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4/11/2019 2ο Σεμινάριο ΕΕΔΑ: «Τα δικαιώματα των Ρομά στην Ελλάδα»
2019-10-30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 21-23/11/2019 Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Δημόσιες Συμβάσεις - Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις»
2019-10-30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 13/11/2019 Roving Seminar on Design Protection,Thessaloniki
2019-10-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περί διεθνούς προστασίας
2019-10-30 NOMOΛΟΓΙΑ Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΟΠΙ
2019-10-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕ: Επανυποβολή αιτήματος για αύξηση οργανικών θέσεων
2019-10-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δικηγορικός Σύλλογος Θηβών: Συναυλία αλληλεγγύης για τη μικρή Αλεξία Σαμαρτζή
2019-10-29 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 30/10/2019 Corporate counsel executive training-more than a lawyer
2019-10-29 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Πίνακας επιτυχόντων διαγωνισμού δικηγόρων εξεταστικής περιόδου Α΄ 2019 αλφαβητικά & ανά Εφετείο
2019-10-29 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Θ. Γεωργίου, Ο Jürgen Habermas και το πνεύμα της εποχής μας, 2019
2019-10-29 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Επείγουσες ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
2019-10-29 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Η Ε.Ε.Ν.e-Θέμις για την 28η Οκτωβρίου
2019-10-25 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2019-10-25 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Σχέδιο νόμου για το άσυλο: ταχύτητα σε βάρος των δικαιωμάτων;
2019-10-25 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1-2/11/2019 «1ο Φόρουμ Θεσσαλονίκης για τα Δικαιώματα: Δικαιώματα Παιδιών»
2019-10-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Θέση Αρχισυντάκτη στο περιοδικό της ELSA Athens "De Jure Journal" 2019
2019-10-25 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάρια υποψηφίων δικηγόρων για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό(Β' 2019)
2019-10-25 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. 2173/19: Εφαρμογή των διατάξεων του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)
2019-10-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Κτηματολόγιο. Καμία άλλη παράταση στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων δεν πρόκειται να δοθεί
2019-10-24 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 3ο Ετήσιο Συνέδριο Κατεύθυνσης Φορολογικού Δικαίου
2019-10-24 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
2019-10-24 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάρια χρηματοοικονομικών στη Θεσσαλονίκη
2019-10-24 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση T-601/17 Rubik's Brand Ltd κατά EUIPO
2019-10-23 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2019-10-23 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης,Θεσσαλονίκη 14-16/11/2019
2019-10-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Έγγραφα με ψηφιακή υπογραφή που υποβάλλονται στις ΔΟΥ
2019-10-23 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Συνθήκη Macolin (7/12/2019)
2019-10-23 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απάτη - Μη αναγνωσθέντα έγγραφα - Επεκτατικό αποτέλεσμα ενδίκων μέσων
2019-10-22 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. Ζήσης, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Ενημέρωση Α 2019, 2019
2019-10-22 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Διεπιστημονικό Συνέδριο "Διαπλοκές του χώρου. Ήθος-κοινωνικές πρακτικές-αρχιτεκτονική"(15-17/6/2020)
2019-10-22 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ημερίδα για τη Διερεύνηση περιστατικών αυθαιρεσίας στα Σώματα Ασφαλείας
2019-10-22 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Κοινή Συνέντευξη Τύπου για το Σχέδιο Νόμου Περί Διεθνούς Προστασίας
2019-10-21 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος
2019-10-21 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Έναρξη υλοποίησης χρηματοδοτούμενου προγράμματος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας
2019-10-21 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συμπεράσματα των επιτροπών της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών(Καζακστάν,14-19/9/2019)
2019-10-21 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Παράταση της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του ασύλου ζητά η ΕΕΔΑ
2019-10-21 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επιμορφωτικά εργαστήρια προσφέρει στις εκπαιδευτικές δομές της Αττικής ο Συνήγορος του Πολίτη
2019-10-21 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.
2019-10-18 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Young Maritime Prize - Piraeus 2020
2019-10-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διενέργεια γραπτών πανελληνίων εξετάσεων υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019
2019-10-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανακοίνωση Αιμοδοσίας Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
2019-10-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ AIESEC ΑΠΘ (Εθελοντικό πρόγραμμα στη Ρουμανία)
2019-10-18 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Περίληψη αποφάσεως (180/2019) της Επιτροπής Αναστολών της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας
2019-10-17 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Συναυλία της HARMONIA JURIS στο δημοτικό θέατρο " Απόλλων" του Πύργου
2019-10-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ψήφισμα ΔΣΠ για τη Συρία
2019-10-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Νόμος 4633/2019. Σε ποιους χώρους απαγορεύεται το κάπνισμα και τα πρόστιμα
2019-10-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ελεύθερη διέλευση ανέργων από τους σταθμούς διοδίων της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
2019-10-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αυτεπάγγελτη δράση της ΑΠΔΠΧ για τομεακό έλεγχο σε εταιρείες του ελεγκτικολογιστικού χώρου
2019-10-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σε λειτουργία η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων για τα ενημερωτικά συντάξεων ΕΦΚΑ 2019
2019-10-16 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Δικηγόρος με τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία
2019-10-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Η εναλλακτική θητεία ως τιμωρία
2019-10-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόρριψη αίτησης ρύθμισης οφειλών με αποδεικτικά στοιχεία τις αναρτήσεις στο Facebook
2019-10-16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σ. Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου & Πρακτικά θέματα, 2η έκδ., 2019
2019-10-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σχέδιο Νόμου Περί Διεθνούς Προστασίας
2019-10-15 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ The Removal of Arbitrators/ Challenges and Appeals to awards
2019-10-15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μ. Πικραμένος/Α. Μακρυδημήτρης/Ι. Μαθιουδάκης..., Η διοίκηση στους δήμους, 2019
2019-10-15 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Οι σύγχρονες εξελίξεις στις δημόσιες συμβάσεις μετά τον ν.4412/2016
2019-10-15 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σχέδιο νόμου:»Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις»
2019-10-15 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Κτηματολόγιο:Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1995 μέχρι 22/11/2019
2019-10-15 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εισπρακτικές εταιρείες. Ηθική βλάβη του οφειλέτη λόγω παράνομης διαβίβασης προσωπικών δεδομένων
2019-10-15 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διάκριση φοιτητικής ομάδας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ στον Διεθνή Διαγωνισμό Διαπραγματεύσεων
2019-10-15 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Παρεμπίπτουσα απόφαση του ΣτΕ σχετικά με αφαίρεση θρησκευτικών συμβόλων από δικαστική αίθουσα
2019-10-15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Fashion & Luxury Law & Business
2019-10-14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έναρξη Β΄ Κύκλου Σεμιναρίων ΕΕΔΑ με θέμα "Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου"
2019-10-14 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού ΑΠΘ
2019-10-14 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αποφάσεις ΔΣ (12-10-2019) της Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων
2019-10-14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KEΔΙΠ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
2019-10-14 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία δημοσιοποίησης των αποφάσεων του ΣτΕ
2019-10-14 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται νέος/α δικηγόρος από γραφείο στον Πειραιά
2019-10-14 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. 2164/19: Παροχή Οδηγιών μετά την Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 107/2019 του ΝΣΚ και της σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
2019-10-14 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2019-10-11 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ – ΕΘΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
2019-10-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Πρακτική άσκηση στη Βουλή των Ελλήνων, ακαδ. ετος 2019-2020
2019-10-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δικηγορικές Εταιρείες: Καταχώρηση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
2019-10-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ειδική Έκθεση "Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών & επαγγελματικά δικαιώματα"
2019-10-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αλλαγή στη νομοθεσία για την αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου
2019-10-11 GDPR GDPR σφηνάκι: Όταν οι ευχές κοστίζουν… 2.000 ευρώ σε πρόστιμο
2019-10-10 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Συμμετοχή της χορωδίας του ΔΣΑ στην εκδήλωση αναβίωσης των Νέμεων Αγώνων
2019-10-10 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εκδήλωση του ΚΕΝοΠ για τα 30 χρόνια δράσεων Jean Monnet
2019-10-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων «LawyerEX»: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
2019-10-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση του ΑΔΜΗΕ
2019-10-10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο, 2η έκδ., 2019
2019-10-09 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ELSA HUMAN RIGHTS MOOT COURT COMPETITION 2019-2020
2019-10-09 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ (25 &26 Οκτωβρίου 2019)
2019-10-09 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Τέλος επιτηδεύματος ελευθέρων επαγγελματιών (Απόφαση 89/2019 ΣτΕ)
2019-10-09 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ποινικό αδίκημα η διατάραξη της κοινής ησυχίας
2019-10-08 ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ/ΝΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
2019-10-08 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Δικηγόρος
2019-10-08 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΑΠ 125/2019 - Προσβολή προσωπικότητας συζύγου
2019-10-08 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διαβούλευση για την αναβάθμιση των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών
2019-10-08 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C‑93/18
2019-10-08 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Προκήρυξη πρόσληψης δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2019-10-07 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ρύθμιση οφειλών 2019 προς τους δήμους. Παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2019
2019-10-07 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Κύρωση της Σύμβασης Magglingen/Macolin σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων
2019-10-07 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επιβολή διοικητικών προστίμων σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας
2019-10-07 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δωρεάν βιβλία. Από Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2019 η αναδιανομή των αδιάθετων Βιβλίων
2019-10-06 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σωματική βλάβη από αμέλεια – Παράλειψη στα εξ αμελείας εγκλήματα
2019-10-05 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Εμπράγματα δικαιώματα αγροτικού κλήρου - Απόφαση 20/2019 ΑΠ
2019-10-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δοκιμασία επάρκειας Οκτωβρίου 2019 - Προθεσμίες, οδηγίες και δηλώσεις
2019-10-04 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση,οι επιδιώξεις,ο αντίλογος
2019-10-04 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΣτΕ σχετικά με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων
2019-10-04 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αποφάσεις ΣτΕ σχετικά με τη συνταγματικότητα ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 περί ΕΦΚΑ
2019-10-04 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δικηγορική Εταιρεία ζητεί Ασκούμενο/η Δικηγόρο
2019-10-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Τέλη πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας - ΔΕΕ C-294/18
2019-10-03 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4512/2018 (A΄ 5) για τη διαμεσολάβηση
2019-10-03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι/Θ. Παπακυριάκου, Στοιχεία Ενωσιακού Ποινικού Δικαίου, 2η έκδ., 2019
2019-10-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-18/18 Eva Glawischnig-Piesczek κατά Facebook Ireland Limited
2019-10-02 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης» – Θεσσαλονίκη
2019-10-02 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Οι μικροδιαφορές και το Δίκαιο ήσσονος αξίας διαφορών στα κράτη μέλη Ε.Ε
2019-10-02 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αργία για τις δικαστικές υπηρεσίες και τα δικαστήρια η 3 Οκτωβρίου 2019
2019-10-02 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
2019-10-02 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
2019-10-02 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων
2019-10-02 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Τί φέρνει ο νέος νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων;
2019-10-01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Χ. Δετσαρίδης, Η προδικαστική προσφυγή στο στάδιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2019
2019-10-01 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Για την αποθήκευση cookies απαιτείται συγκατάθεση από τους χρήστες του Διαδικτύου
2019-10-01 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «Πρακτικά ζητήματα στην εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
2019-10-01 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ενημερωτική εκδήλωση της ELSA Thessaloniki για τις Διεθνείς Εικονικές Δίκες
2019-10-01 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Προς ολοκλήρωση ο χάρτης του κτηματολογίου
2019-10-01 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Παράταση προθεσμίας ρύθμισης οφειλών ΕΦΚΑ 2019
2019-10-01 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΗ. Νέα ρύθμιση οφειλών από 1 Οκτωβρίου 2019
2019-09-30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑ PARALEGAL ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
2019-09-30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εσπερίδα με θέμα: 'Οι γυναίκες στα νομικά επαγγέλματα: ερευνητικές προσεγγίσεις'
2019-09-30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Διεθνής Διαγωνισμός "International Criminal Court" 07 - 12.06.2020
2019-09-30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 18-20.10.2019 – Συνέδριο «Πολιτική, Ποινική και Διοικητική Δίκη»
2019-09-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη «Ενισχύσεις και Πρωτογενής Παραγωγή»
2019-09-30 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αναλυτική περίληψη των 1749 και 1750/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ
2019-09-30 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Παραβίαση αρχής προφορικότητας και της δημοσιότητας της ποινικής δίκης.
2019-09-30 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αντισυνταγματική η ένταξη των συνταξιούχων του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ-Απόφαση 930/2019 ΙΙ Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου
2019-09-29 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 299/2018 ΑΠ- Δυνατότητα κρίσης σε αναιρετικό βαθμό της ύπαρξης αιτιώδους συνδέσμου
2019-09-28 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δικηγορική Εταιρεία ζητεί Δικηγόρο
2019-09-27 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 300/2018 ΑΠ- Η κρίση νομικών εννοιών σε αναιρετικό βαθμο
2019-09-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (Επισκόπηση)
2019-09-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αλλαγές στον Κώδικα Μετανάστευσης
2019-09-26 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Η χορωδία του ΔΣΑ συμμετέχει στον εορτασμό της Ημέρας της Δικαιοσύνης
2019-09-26 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Έναρξη Β' Κύκλου Σεμιναρίων ΕΕΔΑ με θέμα "Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου"
2019-09-26 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας
2019-09-26 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Στο ΣτΕ η ΓΣΕΕ για τις τριετίες
2019-09-26 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Πρόστιμο σε βάρος πιστωτικού ιδρύματος λόγω εκπρόθεσμης χορήγησης κατάστασης οφειλών σε οφειλέτες
2019-09-26 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Διορισμός Διοικούσας Επιτροπής του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου(ΣτΕ Ολ. 1753-1756/2019)
2019-09-26 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δικηγορική εταιρία ζητεί Δικηγόρο
2019-09-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας η αίτηση της Τράπεζας Πειραιώς
2019-09-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 11-9-2019:2ο Συνέδριο του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων
2019-09-25 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Προγράμματα σπουδών μαθήματος θρησκευτικών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου (ΣτΕ Ολ. 1749-1752/2019)
2019-09-25 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Ελληνικού – Αγίου Κοσμά (ΣτΕ Ολ. 1761/2019)
2019-09-24 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Επιστημονική εκδήλωση:"Το νομικό πλαίσιο των κινητών εφαρμογών"
2019-09-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αποφάσεις Δ.Σ (23-9-2019) της Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων
2019-09-24 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κατάργηση άμισθων υποθηκοφυλακείων (ΣτΕ Ολ. 1757/2019)
2019-09-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να χρησιμοποιεί κάμερα βιντεοεπιτήρησης
2019-09-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ρύθμιση 120 δόσεων στον ΕΦΚΑ (Ν.4611/2019) - Καταληκτική ημερομηνία 30.9.2019
2019-09-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου σχετικά με την αρμοδιότητα των Δήμων ως υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων
2019-09-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Η ΕΕΔΑ για τους αλλοδαπούς ανήλικους
2019-09-23 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Διεθνές Επιστημονικό Σεμινάριο
2019-09-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δικαστικοί υπάλληλοι. Απεργία την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019
2019-09-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δηλώσεις συμμετοχής στην "Θεατρική Ομάδα" του ΔΣΑ
2019-09-23 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Παράνομη Οπλοκατοχή – Αίτημα αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις
2019-09-21 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Δικηγόρος
2019-09-20 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ημερίδα "Σύγχρονοι προβληματισμοί για την ελληνική ιθαγένεια"
2019-09-20 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης
2019-09-20 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δικηγορική Εταιρεία ζητεί Δικηγόρους και Ασκούμενους Δικηγόρους
2019-09-20 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σχέδιο διατάξεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
2019-09-20 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει παράταση στη ρύθμιση των 120 δόσεων
2019-09-20 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας
2019-09-20 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αντισυνταγματική η αναγραφή θρησκεύματος στα απολυτήρια και τα πιστοποιητικά σπουδών
2019-09-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συνάντηση Δ. Αναστασόπουλου με τον Υφυπουργό Μεταφορών κ. Ι. Κεφαλογιάννη
2019-09-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019
2019-09-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Κτηματολόγιο: Παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων
2019-09-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370
2019-09-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εισπρακτικές εταιρείες. Νομοθετική πρωτοβουλία για τους κανόνες λειτουργίας
2019-09-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απαγόρευση καπνίσματος στις παιδικές χαρές και κλειστούς αθλητικούς χώρους
2019-09-18 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Συνέδριο για το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού
2019-09-18 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Fashion & Luxury Law & Business
2019-09-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Τροποποίηση ΚΥΑ για την απόδοση ΑΜΚΑ
2019-09-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Τέλος στην αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας στα απολυτήρια και πιστοποιητικά σπουδών
2019-09-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σχέδιο διατάξεων για το γενικό εμπορικό μητρώο
2019-09-17 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών
2019-09-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών
2019-09-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Έναρξη λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων
2019-09-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2020
2019-09-17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μέσω διαδικτύου
2019-09-17 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Πρόσκληση για άσκηση ενός (1) υποψηφίου δικηγόρου στην ΑΕΠΠ
2019-09-16 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Η διαδικασία επιβολής προσωρινής κράτησης υπό τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
2019-09-16 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Επεμβάσεις στην ακίνητη ιδιοκτησία
2019-09-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αλλαγές στη δόμηση εκτός σχεδίου
2019-09-16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ο ρόλος της Διεθνούς Εθιμικής Πρακτικής στην ανάπτυξη του Διεθνούς Δικαίου
2019-09-16 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2019-09-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Περιοδικό εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Ακαδημαικό έτος 2019-2020
2019-09-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αιτήσεις για διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου στα πλαίσια παροχής Νομικής Βοήθειας
2019-09-16 GDPR GDPR σφηνάκι: Μίντια και προσωπικά δεδομένα
2019-09-13 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ρύθμιση οφειλών 2019 προς τους δήμους και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
2019-09-13 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Κτηματολόγιο. Νέες παρατάσεις δηλώσεων ιδιοκτησίας. Όλες οι περιοχές
2019-09-13 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δικαστικοί υπάλληλοι:Στάση εργασίας την Δευτέρα 16-09-2019
2019-09-13 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2019-09-12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2019-09-12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Ζητείται Δικηγόρος
2019-09-12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Ζητείται Ασκούμενος Δικηγόρος
2019-09-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές
2019-09-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και εγγράφων στο ΣτΕ με το νέο πολυνομοσχέδιο
2019-09-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εκδήλωση για την έναρξη συνεργασίας Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και Ο.Ο.Σ.Α
2019-09-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε στην υπόθεση C-299/17 VG Media
2019-09-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση 930/219 ΙΙ τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
2019-09-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανακοίνωση για μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας από την ΕΝΔΕ
2019-09-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής:Ένα για όλους και όλοι για ένα
2019-09-11 ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος Δικηγόρος
2019-09-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631
2019-09-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση ΑΔΑΕ υπ'αριθμ:327/2018 σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών
2019-09-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τις αλλαγές στις 120 δόσεις
2019-09-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αναστολή της υποχρεωτικής υπαγωγής των ιδιωτικών διαφορών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης
2019-09-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Eκδήλωση:Νόμος 4624/19 για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: μία πρώτη συζήτηση
2019-09-11 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Παρουσίαση του μαθήματος «Φορολογική συνείδηση και φορολογική συμμόρφωση»
2019-09-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συνέδριο με θέμα: Trends and developments in social protection law
2019-09-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συνάντηση Δ. Αναστασόπουλου με τον Υπ. Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα
2019-09-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εκδήλωση του προγράμματος PROBLEM BASED TRAINING ON THE DATA PROTECTION
2019-09-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διαγωνισμός εικονικής δίκης:ΤΗΕ EUROPEAN LAW MOOT COURT COMPETITION
2019-09-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αντιπρόεδρος της Κομισιόν ο Μαργαρίτης Σχοινάς
2019-09-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανακοίνωση Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
2019-09-09 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Η ΕΕΔΑ για την ανησυχητική κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
2019-09-09 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Πρόστιμο σε τράπεζα για παράνομη και καταχρηστική παρακράτηση ποσών από ακατάσχετο λογαριασμό
2019-09-09 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ξεκίνησε και πάλι η δίκη της Χρυσής Αυγής
2019-09-09 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ζητήματα από την επιβολή χρηματικής ποινής στον ποινικό κώδικα
2019-09-09 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επιστολή της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων προς τους αρμοδίους Υπουργούς
2019-09-09 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Η e-Θέμις σας προσκαλεί στην Μαντζάρου 3
2019-09-07 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. 2160/19: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου 4625/31-8-2019
2019-09-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων:Αποφάσεις για τη διαμεσολάβηση και ασφαλιστικά θέματα
2019-09-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Στο τέλος Νοεμβρίου η τελική ψηφοφορία για την αναθεώρηση
2019-09-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Παράνομη η αναγραφή του θρησκεύματος και ιθαγένειας στα απολυτήρια και πιστοποιητικά σπουδών
2019-09-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ο Άγγελος Δημοσθένους νέος Γενικός Γραμματέας Δήμου Γαλατσίου
2019-09-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εκδήλωση του ΟΒΙ στο πλαίσιο της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
2019-09-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σε δοκιμαστική λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία για τους τελικούς δικαιούχους νομικών προσώπων
2019-09-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Οδηγός Δημοτικού Συμβούλου από το Υπουργείο Εσωτερικών
2019-09-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δήλωση της ΕΕΔΑ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
2019-09-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Έκθεση Πεπραγμένων του έτους 2018 της ΑΔΑΕ
2019-09-05 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Συνέδριο:Το τροχαίο ατύχημα αστική και ποινική ευθύνη των εμπλεκόμενων μερών
2019-09-05 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 365/2018 ΑΠ (Δ Τμήμα)-Καθορισμός ιδιαίτερης αποζημίωσης επί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
2019-09-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών για την εξαγγελία κατάργησης των επιτροπών ασύλου
2019-09-04 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Eπιστημονική ημερίδα με τίτλο "States, Corporations and Commons - Dissonance and Accord"
2019-09-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Το τμήμα αναστολών του ΣτΕ απέρριψε το αίτημα Θάνου
2019-09-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: "Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης"
2019-09-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αιμοδοσία για την τράπεζα αίματος του ΔΣΑ
2019-09-03 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Ζητείται Δικηγόρος
2019-09-03 AΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος Δικηγόρος
2019-09-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχετικά με ανάκληση διορισμού λόγω πλαστού δικαιολογητικού
2019-09-03 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Ζητούνται 2 δικηγόροι από Δικηγορική Εταιρεία
2019-09-03 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Δημόσια Αρχή ζητάει δικηγόρο με εξειδίκευση στο δίκαιο του Ανταγωνισμού
2019-09-03 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων: Νέοι ποινικοί κώδικες
2019-09-03 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής στο University of Nicosia
2019-09-02 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Για πρώτη φορά στη ΔΕΘ ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
2019-09-02 ΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΑ Ζητείται Δικηγόρος
2019-09-01 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. 2152/19: Παροχή οδηγιών για τη φορολογική αντιμετώπιση μεταβίβασης ακινήτου από φυσικό πρόσωπο-ομόρρυθμο μέλος προσωπικής εταιρίας
2019-08-30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εναρκτήρια πανηγυρική εκδήλωση για την Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
2019-08-30 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητούνται Δικηγόροι
2019-08-30 GDPR Εθνικός νόμος για τα προσωπικά δεδομένα: Η αρχή, και όχι το τέλος της διαδρομής
2019-08-29 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 298/2018 ΑΠ (Δ τμήμα)- Προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του μισθώματος
2019-08-28 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. 2156/19: Φορολογική μεταχείριση τεκμαρτού εισοδήματος και τεκμαρτής δαπάνης από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
2019-08-22 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. 2151/19: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος
2019-08-21 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. 2150/19: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.4621/2019 (Α΄ 128) για θέματα ΕΝ.Φ.Ι.Α.
2019-08-16 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 364/2018 ΑΠ ( Δ Τμήμα)- Παράσταση με πληρεξούσιο δικηγόρο και άρθρο 527 ΚΠολΔ
2019-08-12 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. 2146/19: Συμπλήρωση εγκυκλίου αναφορικά με την φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή.
2019-08-06 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητούνται Δικηγόροι
2019-08-06 ΕΡΓΑΣΙΑ Ζητείται δικηγόρος
2019-08-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 324/2019 ΣτΕ- Περί επιδομάτων κινδύνου
2019-08-01 Το 27ο Tax Flash της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση
2019-08-01 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται δικηγόρος και ασκούμενος/η δικηγόρος
2019-08-01 ΔΙΕΘΝΗ To 26ο Tax Flash της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση
2019-08-01 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται ασκούμενη/ος δικηγόρος
2019-08-01 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος ή νέος/νέα δικηγόρος
2019-08-01 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται ασκούμενος δικηγόρος
2019-07-31 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 302/2018 ΑΠ ( Δ Τμήμα)- Ανάλυση λόγων αναίρεσης
2019-07-29 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 297/2018 Δ' Τμήματος ΑΠ – Προσδιορισμός αποζημίωσης του απαλλοτριούμενου ακινήτου
2019-07-29 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα " GDPR - Εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων"
2019-07-28 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. 2114/19: Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/998 σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα
2019-07-26 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η ελληνική ιθαγένεια εν μέσω εθνικών λύσεων και διεθνών εξελίξεων
2019-07-26 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σύγχρονοι προβληματισμοί για την ελληνική ιθαγένεια – Εθνικές λύσεις & Διεθνείς Εξελίξεις
2019-07-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΣΗΜΕΤ 24/07/2019
2019-07-25 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 301/2018 ΑΠ (Δ Τμήμα)- Προϋποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης
2019-07-25 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 29o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
2019-07-25 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται δικηγόρος
2019-07-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ενημέρωση Newsletter της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων
2019-07-23 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται ασκούμενη/ος δικηγόρος
2019-07-22 ΔΙΕΘΝΗ To 3ο Newsletter της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση
2019-07-19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Nova Criminalia: Τεύχος Ιουνίου 2019
2019-07-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εναρκτήρια εκδήλωση για την Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
2019-07-18 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 262/2018 ΑΠ (Δ Τμήμα)-Διαπίστωση μέθης οδηγού επί αυτοκινητιστικού ατυχήματος.
2019-07-18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Νέα Έκδοση: Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
2019-07-13 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 278/2018 Δ' Τμήματος ΑΠ – Αποζημίωση από αδικοπραξία λόγω παραβίασης ΚΟΚ
2019-07-13 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Καταδίκη Ελλάδας για μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο τσίπουρο- Απόφαση ΔΕΕ C-91/18.
2019-07-11 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. 2108/19: Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 με σκοπό την προσθήκη του Ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα στο παράρτημα Ι
2019-07-11 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ενδοοικογενειακή Βια - Ποινική Διαμεσολάβηση
2019-07-10 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 261/2018 ΑΠ( Δ Τμήμα)-Κριτήρια προσδιορισμού πλήρους αποζημίωσης απαλλοτριωθέντος ακινήτου
2019-07-10 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 260/2018 ΑΠ (Δ Τμήμα)-Αποζημίωση ιδιοκτήτη επί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου
2019-07-09 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. 2103/19: Φορολογική μεταχείριση ιδιωτών μεταφραστών που παρέχουν υπηρεσίες μέσω της Υπηρεσίες του Δημοσίου.
2019-07-09 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 182/2019 Τμήμα Γ΄ ΣτΕ – Υπέρβαση εύλογης διάρκειας δίκης
2019-07-04 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 259/2018 ΑΠ (Δ’ Πολιτικές)-Αποζημίωση σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας προσώπου
2019-07-03 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Lawandorder.gr - Νέα Ενημερωτική Πύλη
2019-07-03 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Συνέντευξη - συζήτηση με τον Θεόδωρο Φορτσάκη
2019-06-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση 277/2018 Δ' Τμήματος ΑΠ – Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Χρηματικών Οφειλών του ν.3869/2010
2019-06-26 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ενημέρωση Newsletter της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων
2019-06-26 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Νίκος Κωστόπουλος: Νέα Διακυβέρνηση, άλλη νοοτροπία
2019-06-26 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Τα emoticons του Facebook ως εκδήλωση χλεύης- ΜονΠλημΒολ 1456/2018
2019-06-25 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ακάλυπτη επιταγή - Απόφαση 116/2019 Ε Τμήματος Αρείου Πάγου
2019-06-21 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο - ΑΠ 33/2019
2019-06-19 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Συνέντευξη – συζήτηση με τον Θ.Πλεύρη για τους νέους Κώδικες
2019-06-18 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Θεόδωρος Ρουσόπουλος: Κωδικοποίηση και τέταρτη βιομηχανική επανάσταση
2019-06-18 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόπειρα Ανθρωποκτονίας - Ενδεχόμενος Δόλος
2019-06-14 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Προτάσεις για τη βελτίωση της εκλογικής διαδικασίας
2019-06-14 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση 257/2018 ΑΠ (Δ’ Πολιτικές)- Τεκμήριο ωφέλειας απαλλοτριούμενου ακινήτου
2019-06-13 ΔΙΕΘΝΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ο κανονισμός για την προστασία δεδομένων έναν χρόνο μετά
2019-06-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Λογισμικό πρόβλεψης αποφάσεων δικαστηρίων: Απαγόρευση ή ρύθμιση;
2019-06-12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κυκλοφόρησε το βιβλίο: «Δικαστική έρευνα και διαδίκτυο-Η περίπτωση των Η.Π.Α.»
2019-06-12 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Η συζήτηση για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και η τεράστια ζημία που προκαλεί
2019-06-11 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται ασκούμενος δικηγόρος
2019-06-11 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται δικηγόρος με εμπειρία 3-5 ετών
2019-06-11 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται ασκούμενη δικηγόρος ή φοιτήτρια Νομικής
2019-06-10 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται i.t. συνεργάτης με γνώση στα προσωπικά δεδομένα (GDPR)
2019-06-10 ΔΙΕΘΝΗ Ε.Ε: Έναρξη διαπραγματεύσεων με αντικείμενο διεθνείς κανόνες λήψης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων
2019-06-10 ΔΙΕΘΝΗ Ε.Ε.: Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: κυριότερες αποφάσεις
2019-06-09 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Μεταβολή χαρακτηρισμού της πράξης- Πλημμεληματική Απάτη
2019-06-08 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση 256/2018 ΑΠ (Δ’ Πολιτικές)-Αποζημίωση απαλλοτριούμενου ακινήτου
2019-06-07 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Πέμπτη 13 Ιουνίου: «Δικηγορικές αμοιβές σε Ευρώπη και Ελλάδα. Συγκριτική προσέγγιση - Προοπτικές»
2019-06-07 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Newsletter της Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου
2019-06-07 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Υποβολή αιτήσεων για τον ειδικό διανεμητικό λογαριασμό νέων δικηγόρων
2019-06-06 GDPR Επέτειος ενός χρόνου για τον ΓΚΠΔ
2019-06-06 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται δικηγόρος
2019-06-06 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Συνεργασία μεταξύ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και της Νομικής Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης
2019-06-06 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται δικηγόρος & ασκούμενη/ος δικηγόρος
2019-06-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στις φυλακές στην Ελλάδα: Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης
2019-06-05 ΔΙΕΘΝΗ Ε.Ε.: Έκθεση για τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 χρόνια μετά
2019-06-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση 276/2018 Δ' Τμήματος ΑΠ – Διάνοιξη Εθνικών οδών εκτός σχεδίου πόλεως
2019-06-05 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης νέων δικηγόρων στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες
2019-06-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διάκριση για τη Νομική Σχολή Αθηνών στο Διεθνή Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης στο Δίκαιο του Διαστήματος
2019-06-04 ΔΙΕΘΝΗ Προτάσεις γενικού εισαγγελέα: Το Facebook μπορεί να υποχρεωθεί να αναζητήσει όλα τα δυσφημιστικά σχόλια
2019-06-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επιστολή διαμαρτυρίας της Προέδρου του ΔΣΛ στο Υπουργείο Εσωτερικών για την καθυστέρηση πληρωμής της εκλογικής αποζημίωσης
2019-06-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου: 2 ημέρες εκλογών = 18 ημέρες κλειστών δικαστηρίων
2019-06-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Κατατέθηκαν στη Βουλή τα Σχέδια Νέου Ποινικού Κώδικα και Νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
2019-06-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων
2019-06-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 3/2019 ΑΠ – Αποζημίωση λόγω απάτης
2019-06-03 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διαγωνισμός νέων Δικηγόρων / Young Lawyers Contest
2019-06-02 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση υπ’αριθ. 18/2019 ΣτΕ Δ΄τμήματος– Λειτουργία καταστημάτων την Κυριακή
2019-05-31 ΔΙΕΘΝΗ Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα
2019-05-31 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΕνΔΕ: Αίτημα παράτασης της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων
2019-05-31 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εκλογική ανακοίνωση - Παράδοση εκλογικού υλικού στο Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο Αθηνών
2019-05-31 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εκλογική ανακοίνωση: Η έδρα των Εφόρων των δικαστικών αντιπροσώπων στο Εφετείο Αθηνών
2019-05-31 ΔΙΚ.ΣΥΛΛΟΓΟΙ Τηλεφωνική εξυπηρέτηση δικαστικών αντιπροσώπων από τον ΔΣΑ - Επαναληπτικές εκλογές
2019-05-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019
2019-05-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων: Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων
2019-05-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Τεχνικές Οδηγίες Χρήσης για την Ηλεκτρονική αίτηση πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
2019-05-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αποφάσεις ΔΣ του ΔΣΑ στην συνεδρίαση της 29.5.2019
2019-05-30 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Λ.Κοτσαλής: Τοποθέτηση για το Σχέδιο Ποινικού Κώδικα
2019-05-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση 204/2018 ΑΠ (Δ Τμήμα) - Παραβίαση διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και αδικοπραξία
2019-05-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Newsletter της Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου
2019-05-30 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται νομικός
2019-05-28 ΔΙΕΘΝΗ Ευρωπαϊκό Ένταλμα - όρος "δικαστική αρχή έκδοσης" - ανεξαρτησία εισαγγελέων
2019-05-28 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εκτός λειτουργίας οι εφαρμογές της ΑΑΔΕ από τις 16:00 έως τις 19:00 σήμερα
2019-05-28 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δ.Σ.Λάρισας: Ενημέρωση για την παραλαβή νέων διατακτικών στους δικαστικούς αντιπροσώπους που διορίστηκαν εκτός νομού
2019-05-28 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Τέθηκε σε λειτουργία η Υπηρεσία Πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης
2019-05-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εκλογική ανακοίνωση - Πληρωμή Δικαστικών Αντιπροσώπων
2019-05-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ To 2ο Newsletter της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση
2019-05-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες Ν.4611/2019
2019-05-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διεθνής Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης στο Δίκαιο του Διαστήματος "Manfred Lachs" Μάιος 2020
2019-05-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου: 5ο Συνέδριο της ΕΣΗΜΕΤ: IP meets MED and TECH:
2019-05-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Λευτέρης Αδαμάκης, υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος Περιστερίου
2019-05-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣτΠ: Απευθείας εξαγορά ιδιοκτησίας στη Ρόδο, δεσμευμένης για αρχαιολογικούς σκοπούς
2019-05-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Τηλεφωνική εξυπηρέτηση δικαστικών αντιπροσώπων από τον ΔΣΑ
2019-05-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ενημέρωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για την ανάληψη καθηκόντων των τακτικών δικαστικών αντιπροσώπων
2019-05-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
2019-05-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Χρήστος Θεοδωρόπουλος, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος στο Νότιο Τομέα Αθηνών
2019-05-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δικηγόροι και Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019
2019-05-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανθή Γεώργα, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Λήμνου
2019-05-24 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 994/2018- Καταχρηστικότητα τραπεζικών επιτοκίων
2019-05-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Άρθρο της ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ «Το κρίσιμο διακύβευμα των ευρωεκλογών»
2019-05-23 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Παρασκευή 24 Μαΐου 2019: Συμπόσιο με θέμα "The Future of Global Law"
2019-05-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Γιώργος Μπουλούκος, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών
2019-05-23 ΔΙΕΘΝΗ Δικαιοσύνη στην αλυσίδα τροφίμων: η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η διαφάνεια των τιμών
2019-05-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση 275/2018 Δ' Τμήματος ΑΠ – Αποζημίωση λόγω αναπηρίας ή παραμόρφωσης εξ αδικοπραξίας
2019-05-23 GDPR Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων: ένας χρόνος μετά
2019-05-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣτΠ: Διαγραφή προσαυξήσεων ύψους 17.742,52 € από την ΕΥΔΑΠ
2019-05-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ένα νέο εργαλείο της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ
2019-05-23 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται ασκούμενη δικηγόρος ή φοιτήτρια Νομικής
2019-05-23 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Έγκυρη η ανάκληση του καθεστώτος πρόσφυγα για λόγους δημοσίου συμφέροντος – ΔΕΕ C-391/16
2019-05-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δωρεάν μετακίνηση για τους δικαστικούς αντιπροσώπους από τις Μινωικές Γραμμές
2019-05-23 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αγγελία για ασκούμενο/η δικηγόρο στη Θεσσαλονίκη
2019-05-22 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Γιώργος Παπουτσής, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Πόρου
2019-05-22 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δημήτρης Παπαγεωργίου, υποψήφιος Δήμαρχος Σικυωνίων
2019-05-22 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Πρόσκληση για την άσκηση ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Ζωγράφου
2019-05-22 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Νίκη Αραμπατζή, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Αθηνών
2019-05-22 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητούνται από Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών δικηγόροι
2019-05-22 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 920/2018 ΑΠ- Αδικοπραξία εκ συμβάσεως
2019-05-22 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Summer School στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων, Κέρκυρα 2019
2019-05-21 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις
2019-05-21 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας ως προς την πλήρωση της υποκειμενικής υπόστασης - ΑΠ 4/2019
2019-05-21 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 215/2019 ΣτΕ-δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης
2019-05-21 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ IP meets MED and TECH: Αθήνα 26-9-2019, Θεσσαλονίκη 28-9-2019
2019-05-21 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δικηγόροι και Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019
2019-05-20 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Εργατική Αρχή και Σύνταγμα
2019-05-20 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Χρήστος Φασλής, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ζωγράφου
2019-05-20 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ένα Θερινό Σχολείο για το Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο και τη Διαιτησία στην Αθήνα από την ELSA Athens
2019-05-19 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αντίθετη στο δίκαιο της ΕΕ η απαγόρευση της εγγραφής του Μοναχού Ειρηναίου στον ΔΣΑ-ΔΕΕ C-431/17.
2019-05-17 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση υπ’αριθ. 302/2019 ΣτΕ τμήματος Γ΄- Παραπεμπτική απόφαση προς Δ΄ Τμ. ΣτΕ
2019-05-17 Προς ένα νέο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης – Ο νέος Ποινικός Κώδικας και ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
2019-05-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση 201/2018 ΑΠ (Δ Τμήμα)- Προϋποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης και αναιρετικός έλεγχος
2019-05-13 GDPR Απόφαση 8/2019 ΑΠΔΠΧ- Αναρμοδιότητα της Αρχής να υποχρεώσει υπεύθυνο επεξεργασίας σε χορήγηση προσωπικών δεδομένων σε 3ους.
2019-05-10 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 63/2019 Τμήμα Δ΄ ΣτΕ – Εξομοίωση επαγγελματικών δικαιωμάτων
2019-05-10 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 144/2019 ΣτΕ- Κατάργηση της δίκης
2019-05-10 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 703/2018 ΑΠ – Καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρων
2019-05-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση 274/2018 Δ' Τμήματος ΑΠ – Αδικοπρακτική ευθύνη από αυτοκινητιστικό ατύχημα
2019-05-09 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 295/2019 Τμήμα Δ΄ ΣτΕ – Ακίνητα εκτός συναλλαγής
2019-05-09 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 625/2018 ΑΠ – Εικονική πώληση ακινήτου με υποκρυπτόμενη δωρεά
2019-05-09 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 531/2018 ΑΠ – Ακυρότητα γονικής παροχής
2019-05-09 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση 200/2018 ΑΠ, Δ Τμήμα-Κοινόχρηστοι χώροι σε καθεστώς οριζόντιας ιδιοκτησίας
2019-05-08 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δικηγορική εταιρεία αναζητεί Συνεργάτες Δικηγόρους
2019-05-08 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Yuval Feldman: Η σημασία των μικρών πραγμάτων
2019-05-08 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 281/2019 Γ’ Tμ.ΣτΕ- Υπαλληλική προσφυγή λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης υπαλλήλου OTA
2019-05-07 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Eduard Ivanov, από τη Ρωσία με… γνώση
2019-05-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Marie Charlotte Rocques-Bonnet: Έχουμε κατανοήσει επαρκώς «το πνεύμα του GDPR»;
2019-05-04 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4 & 5 Mαϊου 2019: Το παιχνίδι της σφαγής- Θεατρική παράσταση ΔΣΑ
2019-05-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 2664/2018- Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης
2019-05-02 GDPR Απόφαση 7/2019 ΑΠΔΠΧ- Επιβολή κυρώσεων για παράνομη επεξεργασία και παράλειψη λήψης τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.
2019-05-02 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση 199/2018 ΑΠ-Ανάλυση λόγων αναίρεσης, ΚΠολΔ άρθρο 559 αριθ. 1 και 19
2019-05-01 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Το έγκλημα της μη καταβολής εργατικών και εργοδοτικων εισφορών
2019-04-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου: Συνέδριο ΕΣΗΜΕΤ: Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
2019-04-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΟΒΙ θέτει στη διάθεση του κοινού τη νέα εφαρμογή Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων.
2019-04-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και πληρωμής φόρου
2019-04-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση 273/2018 Δ'Τμήματος ΑΠ – Αθέτηση Κανονισμού Πολυκατοικίας και διατάξεων οριζόντιας ιδιοκτησίας
2019-04-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση 189/2018 ΑΠ (Δ Τμήμα)-Σπουδαίος λόγος αντικατάστασης ειδικών εκπροσώπων
2019-04-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΕισΑπ: Ανακοίνωση για τις επικείμενες εκλογές
2019-04-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣτΠ: Έκδοση απόφασης Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την κράτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων σε αστυνομικά τμήματα
2019-04-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σύσταση EQUINET για Αυτοδιοικητικές Εκλογές - Ευρωεκλογές
2019-04-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Προστασία πρώτης κατοικίας - Κοινοποίηση των νέων διατάξεων από την ΑΑΔΕ
2019-04-24 GDPR ΑΠΔΠΧ: Υποχρεώσεις Δημοσίου Τομέα βάσει Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
2019-04-24 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δευτέρα 6 Μαΐου 2019: Εκδήλωση: Η συμβολή των νόμων για τις ΑΕ και τους εταιρικούς μετασχηματισμούς
2019-04-24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Υποβολή αιτήσεων για άσκηση στον ΔΣΑ
2019-04-23 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Δημόσια Διαβούλευση: Κύρωση των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
2019-04-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΔΠΧ: Εκπαίδευση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων σε Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων (DPOs)
2019-04-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους δεκτές οι αιτήσεις εξαίρεσης των δικαστικών αντιπροσώπων
2019-04-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Χορήγηση αποδεικτικών στοιχείων τέλεσης παραβάσεων μη καταβολής τέλους διοδίων από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.»
2019-04-22 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επιχείρηση της Δ.Δ.Η.Ε. με την κωδική ονομασία «Uncover» για την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων
2019-04-22 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Aποφάσεις Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
2019-04-22 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ψήφισμα της Νομικής ΑΠΘ για την ίδρυση της τέταρτης Νομικής Σχολής
2019-04-22 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εκλογική ανακοίνωση για τον αριθμό των εκλογικών τμημάτων
2019-04-22 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σωματική βλάβη νεογνού εξ αμελείας τελούμενη – Ευθύνη μαίας – ΑΠ 3/2019
2019-04-22 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Περιεχόμενο αιτιολογίας Ποινικών Αποφάσεων
2019-04-20 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Παραμόρφωση περιεχομένου εγγράφου ως αναιρετικός λόγος-Απόφαση 188/2018 ΑΠ
2019-04-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σύντομος οδηγός περιφερειακών εκλογών- εκλογείς-εκλόγιμοι-κωλύματα & ασυμβίβαστα
2019-04-19 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για το ΓΕΜΗ
2019-04-19 ΔΙΕΘΝΗ Η ΕΕ προσαρμόζει τους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή
2019-04-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣτΠ: Επίδομα στέγασης: Εφικτή πλέον η αφαίρεση ποσών εξαιρετέων προνοιακών επιδομάτων από το κρίσιμο εισόδημα
2019-04-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση της Συνέλευσης της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ
2019-04-19 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Παρασκευή 19 Απριλίου 2019: Ημερίδα – «Προστασία Δικαιωμάτων Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων»
2019-04-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Η Δ.Δ.Η.Ε. ενημερώνει τους πολίτες, σχετικά με το κακόβουλο λυτρισμικό λογισμικό JNEC Ransomware
2019-04-19 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 217/2019 Γ΄ τμήματος ΣτΕ - Υπαγωγή αμίσθων υποθηκοφυλάκων στο σύστημα του ν.4512/2018
2019-04-19 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 520/2018 ΑΠ – Προσβολή προσωπικότητας με δημοσίευμα τύπου
2019-04-18 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται δικηγόρος από Δικηγορική Εταιρεία
2019-04-18 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται ασκούμενος δικηγόρος από δικηγορική εταιρεία
2019-04-18 ΔΙΕΘΝΗ Σε 1 ώρα θα πρέπει να «κατεβαίνουν» από το διαδίκτυο ειδήσεις για την τρομοκρατία
2019-04-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣτΠ: Αναστολή ή περικοπή σύνταξης των άγαμων θυγατέρων λόγω διασταλτικής ερμηνείας της έννοιας του εισοδήματος
2019-04-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας - Θεσσαλονίκη 2019
2019-04-18 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τετάρτη 15 Μαΐου 2019: σεμινάριο με θέμα «Η διαδικασία χορήγησης ασύλου στους πρόσφυγες»
2019-04-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚ: Νέοι κανονισμοί για τις εμπορικές πρακτικές των πλατφορμών προς τις επιχειρήσεις
2019-04-18 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 515/2018 ΑΠ – Δόλια αδυναμία αποπληρωμής χρεών
2019-04-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σύντομος οδηγός για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019
2019-04-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΕΕΔΑ: Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου "Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης"
2019-04-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Νέα Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
2019-04-17 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ισχυρισμός περί υπέρβασης εύλογης διάρκειας της ποινικής διαδικασίας.
2019-04-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣτΠ: Αποζημίωση δεσμευμένης ιδιοκτησίας για χρήση από τον ΧΥΤΑ Φυλής
2019-04-17 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 83/2018 ΣτΕ (Τμήμα Δ΄): Απαγόρευση προβολής τηλεοπτικών διαφημίσεων δεισιδαιμονικού περιεχομένου.
2019-04-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αυξάνεται η αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων κατά 30%
2019-04-17 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 162/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Β΄): Ενεργητική νομιμοποίηση άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων διαρκούσης της πτώχευσης .
2019-04-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ∆ιαγραφή ή παράλειψη βεβαίωσης οφειλών από δηµοτικά τέλη των µη χρησιµοποιούµενων ακινήτων
2019-04-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διαγραφή ή παράλειψη βεβαίωσης οφειλών από δημοτικά τέλη των μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων
2019-04-16 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος
2019-04-16 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται δικηγόρος από Δικηγορική Εταιρεία
2019-04-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δ.Σ.Καβάλας: Αποχή δικηγόρων
2019-04-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δημοτικές, Περιφερειακές Εκλογές και Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019
2019-04-16 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της αποδοχής προϊόντος – Απόφαση 134/2018 ΑΠ
2019-04-16 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Νόμιμη κλήτευση του εκκαλούντος – Απόφαση 135/2018 ΑΠ
2019-04-16 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Επιμέτρηση συνολικής ποινής – Απόφαση 133/2018 ΑΠ
2019-04-16 ΔΙΕΘΝΗ Αρχές βελτίωσης της νομοθεσίας: στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ
2019-04-16 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 500/2018 ΑΠ – Κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου
2019-04-15 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Κίνα: Οι διωχθέντες δικηγόροι του γραφείου Fengrui
2019-04-15 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Προδιαβούλευση για τη Βελτίωση της Επικοινωνίας των ατόμων με Αναπηρία με τη Δημόσια Διοίκηση
2019-04-15 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Στπ: Σήμανση αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων ως ακατάσχετων
2019-04-15 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Θεμελίωση του αδικήματος μεταβολής του αιγιαλού – Απόφαση 132/2018 ΑΠ
2019-04-15 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί αθωωτικής απόφασης – Απόφαση 131/2018 ΑΠ
2019-04-15 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Δικαιολόγηση του εκπροθέσμου της αίτησης αναίρεσης λόγω ανωτέρας βίας – Απόφαση 130/2018 ΑΠ
2019-04-15 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απάτη του Δήμου λόγω προσκόμισης νοθευμένου απολυτήριου Λυκείου – Απόφαση 128/2018 ΑΠ
2019-04-15 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Έλλειψη εννόμου συμφέροντος του εκζητούμενου – Απόφαση 103/2018 ΑΠ
2019-04-15 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 272/2018 Δ' Τμήματος ΑΠ - Ιδιαίτερη Αποζημίωση κατά την αναγκαστική απαλλοτρίωση.
2019-04-15 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Πρακτικά Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
2019-04-15 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αναδρομική αποκατάσταση συντάξεων στρατιωτικών - Απόφαση 137/2019 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2019-04-13 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 157/2018 ΑΠ-Αποζημιωτική ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου και δικονομικά ζητήματα
2019-04-13 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 414/2018 ΑΠ – Αποδυνάμωση δικαιώματος σε σήμα
2019-04-12 Προκήρυξη κενής θέσης Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
2019-04-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας - Ανακοίνωση για τους Δικηγόρους Θεσσαλονίκης
2019-04-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δικαστικοί Αντιπρόσωποι: Υποβολή Αιτήσεων Προτίμησης / Εξαίρεσης
2019-04-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Newsletter από την Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου
2019-04-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ