eΘέμις Αρχείο 2011-2019

Αναζητήστε χρήσιμα άρθρα στο Ψηφιακό Αρχείο της Ένωσης Ελλήνων Νομικών.
Ημερομηνία Eνότητα Tίτλος
2020-03-31 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΣτΕ σχετικά με την παραγραφή αξιώσεων αποζημιώσεως και χρηματικής ικανοποιήσεως έναντι του Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση βλάβης σώματος εξαιτίας κατάρρευσης κτίσματος
2020-03-31 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις
2020-03-31 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών για την λειτουργία του ως τις 10 Απριλίου
2020-03-31 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανακοίνωση της ΑΠΔΠΧ σχετικά με το ειδικό site του προγράμματος Problem-based training on the data protection reform package in GR and CY-TRAIN-GR-CY
2020-03-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων:Προτάσεις για την προστασία των κρατουμένων στις φυλακές από την πανδημία
2020-03-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΑ Ενημέρωση για τις νέες ημερομηνίες διακοπής ποινικών δικαστηρίων του Εφετείου Αθηνών
2020-03-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Παράταση 75 ημερών για τις επιταγές
2020-03-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Παράταση καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών
2020-03-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Οδηγίες για την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση
2020-03-26 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ αναφορικά με τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και τον υπολογισμό της προθεσμίας υπαναχώρησης
2020-03-26 ΔΙΕΘΝΗ ΔΕΕ:Απαράδεκτες δύο αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως σχετικά με τα μέτρα με τα οποία θεσπίστηκε το 2017 στην Πολωνία σύστημα πειθαρχικής διαδικασίας για τους δικαστές
2020-03-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Τι ισχύει από σήμερα με τις συναλλαγές
2020-03-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Τα πέντε πιο δημοφιλή πιστοποιητικά «ηλεκτρονικά» πλέον από τον Δήμο Αθηναίων
2020-03-24 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (Έκδοση: 2020)
2020-03-24 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ αναφορικά με την έννοια "διαδοχικών σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου"
2020-03-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ενημέρωση για τις νέες ημερομηνίες διακοπής ποινικών δικαστηρίων του Εφετείου Αθηνών
2020-03-23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟΝ ΦΠΑ (Έκδοση: 2020)
2020-03-23 ΔΙΕΘΝΗ ΔΕΕ:Το δίκαιο της Ένωσης δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να προβλέπουν αστικής φύσεως διαδικασίες δημεύσεως ανεξαρτήτως της διαπιστώσεως διαπράξεως ποινικού αδικήματος
2020-03-23 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΠΑ:Τρόπος καταβολής σύνταξης σε περίπτωση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών
2020-03-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αναστολή λειτουργίας της υπηρεσίας υποδοχής κοινού στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας
2020-03-23 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19
2020-03-23 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ)
2020-03-23 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται συνεργάτης από δικηγορική εταιρεία
2020-03-19 GDPR GDPR σφηνάκι: Μίντια και προσωπικά δεδομένα vol. II
2020-03-18 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Καταχρηστικότητα Γενικών Όρων Συναλλαγών Ασφαλιστικής Σύμβασης - Παραμόρφωση περιεχομένου εγγράφου
2020-03-10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ (Έκδοση: 2020)
2020-03-10 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΠΑ:Αστική Ευθύνη του Δημοσίου από την παράλειψη λήψης, δια των αστυνομικών οργάνων του, των προσηκόντων μέτρων προστασίας της ανθρώπινης ζωής
2020-03-10 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος
2020-03-09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (Έκδοση: 2020)
2020-03-09 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΠΑ:ΦΠΑ. Άρθρο 36 παρ.3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Παραγραφή. Συμπληρωματικά στοιχεία.
2020-03-09 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΠΑ:Ευθεία αγωγή αποζημίωσης λόγω περιορισμών δόμησης σε εκτός σχεδίου ακίνητο
2020-03-06 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣτΕ Ολ 359/2020:Άρθρα 26, 94 και 96 του Συντάγματος (περί αρμοδιότητας των διοικητικών και των ποινικών δικαστηρίων)
2020-03-06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (Έκδοση: 2020)
2020-03-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συνήγορος Του Πολίτη:Υποχρέωση αιτιολογημένης απάντησης από τη Διοίκηση σε ενστάσεις πολιτών για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
2020-03-06 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ σχετικά με το συλλογικό σήμα κυπριακών τυροκομείων"HALLOUMI"
2020-03-06 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αποφάσεις ΣτΕ:Απόρριψη αιτημάτων χορήγησης και επιστροφής ήδη αφαιρεθέντος διαβατηρίου λόγω άσκησης ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος
2020-03-05 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ σχετικά με ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως
2020-03-05 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ενσωμάτωση Οδηγιών ΕΕ, κύρωση Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας Κύπρου, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α΄99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις
2020-03-05 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου:Μισθολογική μεταχείριση μετατασσόμενων σε ανώτερη κατηγορία υπαλλήλων
2020-03-05 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ σχετικά με τον έλεγχο συμβάσεων ενυπόθηκων δανείων από τα Ισπανικά Δικαστήρια
2020-03-04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΙΚΤΑ ΟΡΚΩΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΕΤΕΙΑ (Έκδοση: 2020)
2020-03-04 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ: Το σύστημα κυρώσεων που συνδέεται με τον ουγγρικό φόρο διαφημίσεων δεν είναι συμβατό με το δίκαιο της Ένωσης
2020-03-04 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 1431/2019 Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εφάπαξ παροχή που χορηγείται σε συνταξιούχους
2020-03-04 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (Σχέδιο Νόμου)
2020-03-03 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Καλλιτεχνικές συναντήσεις
2020-03-03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ (Έκδοση: 2020)
2020-03-03 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ σχετικά με ειδικούς φόρους που επιβλήθηκαν στην Ουγγαρία
2020-03-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 1427/2019 Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με συνταξιοδοτικές υποθέσεις
2020-03-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΠΑ:Άτυπη εταιρεία. Αγοραπωλησία με σκοπό την επίτευξη σημαντικού κέρδους.
2020-03-01 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2020-03-01 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δικηγορική εταιρεία ζητεί Ασκούμενο/η Δικηγόρο
2020-03-01 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται ασκούμενος -η δικηγόρος
2020-02-28 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Πρόγραμμα συνεδρίου «ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΑΚΟΛΕΝ (MACOLIN). ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
2020-02-28 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ OFF-HIRE ΣΤΑ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΑ (Έκδοση: 2020)
2020-02-28 GDPR GDPR σφηνάκι: «Μπορώ ως DPO ή δεν μπορώ;»
2020-02-27 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σεμινάριο Νομικής Βιβλιοθήκης - "Το νέο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας" (05.03.2020)
2020-02-27 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Γνωμοδότηση Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο
2020-02-27 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-298/19,Επιτροπή κατά Ελλάδας
2020-02-27 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΣτΕ 320/2020 σχετικά με την περαίωση χρήσεων κατόπιν φορολογικού πιστοποιητικού ιδιώτη ελεγκτή
2020-02-26 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. 2011/20: Διαβίβαση δεδομένων των τιμολογίων πώλησης που εκδίδονται από πωλητές/μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης άνευ αποθηκευτικών χώρων, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
2020-02-26 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
2020-02-26 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΜΕΤΑΙΧΜΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Έκδοση: 2020)
2020-02-26 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΔΠΧ:Συστάσεις για τη συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
2020-02-26 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις
2020-02-26 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Τέχνη και Πολιτισμός: Ακούσαμε
2020-02-25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Έκδοση: 2020)
2020-02-25 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Τέχνη και Πολιτισμός: Παρουσίαση ταινιών-κινηματογράφου
2020-02-25 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Περιλήψεις ΣτΕ Ολ 201 - 208_2020 Φαρμακοποιοί-Απόρριψη αίτησης ακυρώσεως Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
2020-02-25 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΠΑ:Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων του άρθρου 10 του ν. 2874/2000
2020-02-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Έτη προηγούμενης διαμονής ως προϋπόθεση για την θεμελίωση δικαιώματος και τον υπολογισμό της εθνικής σύνταξης και του επιδόματος
2020-02-25 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Παρουσίαση πνευματικών έργων στο Διαδίκτυο - Ποινική Προσέγγιση - Πειρατεία
2020-02-24 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 1269/2019 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου περί καταλογισμού αχρεωστήτως λαβόντων
2020-02-24 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΣτΕ 272/2020 σχετικά με την εφαρμογή της ενωσιακής αρχής της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας
2020-02-24 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Έκδοση: 2020)
2020-02-24 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου ΕΔΔ: Συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων
2020-02-21 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Περίληψη ΣτΕ Ολ 209_2020 νομιμοποίηση ΑΕ ενώπιον ΤΔΔ
2020-02-21 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1ο συνέδριο της ELSA Thessaloniki για το 2020 με θέμα το Εργατικό Δίκαιο
2020-02-21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Έκδοση: 2020)
2020-02-20 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΠΑ: Η τοποθέτηση της έκθεσης βεβαίωσης παράβασης στον ανεμοθώρακα του οχήματος επέχει θέση επίδοσης αυτής.
2020-02-20 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Αθλητικές ιστορίες
2020-02-19 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ A Jewel & The Law – Εκπαιδευτικό round table στο πλαίσιο της έκθεσης A Jewel Made in Greece, 21.2.20, Ζάππειο Μέγαρο
2020-02-19 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Περίληψη της απόφασης 223/2020 του Ε´ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη μονάδα μεταλλουργίας στα μεταλλεία Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής
2020-02-18 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 9 ο Σεμινάριο ΕΕΔΑ: «Το δικαίωμα στο απόρρητο της επικοινωνίας» (24-2-2020)
2020-02-18 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ «Με τον δικηγόρο» ή «Με το δικηγόρο»; Ρωτήσαμε τους ειδικούς!
2020-02-17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΈΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ (2020)
2020-02-17 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες»
2020-02-17 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΠΑ σχετικά με διορισμό προσώπου στην προσωρινή διοίκηση ανώνυμης εταιρείας (άρθρο 69 ΑΚ).
2020-02-17 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Η δυσκολία, η αξιοπρέπεια και η διεκδίκηση
2020-02-17 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική VI: Τεχνητή Νοημοσύνη» (13-3-2020)
2020-02-17 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ευνοϊκότερης φορολογικής κυρώσεως» (19-3-2020)
2020-02-17 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «Το Brexit ως μια συνταγματική περιπέτεια: νομολογιακές, θεσμικές και θεωρητικές πτυχές» (25-2-2020)
2020-02-15 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Δικηγόροι και Διαμεσολάβηση σε κοινή πορεία– Μια προσέγγιση μέσα από ερωτήματα συναδέλφων
2020-02-14 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητούνται Δικηγόροι
2020-02-14 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δικηγορική εταιρεία αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο
2020-02-14 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εκπροσώπηση των πολιτών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών από Δικηγόρους
2020-02-14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (2020)
2020-02-14 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Ιδιωτική Ασφάλιση – Λήξη ασφαλιστικής σύμβασης – Τροχαίο ατύχημα εντός 16 ημερών από τη λήξη- Αναγωγικό δικαίωμα ασφαλιστικής εταιρίας
2020-02-13 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητούνται νέοι/νέες Δικηγόροι
2020-02-13 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ο Αθανάσιος Ράντος νέος Πρόεδρος του ΣτΕ
2020-02-13 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εκσυγχρονισμός Θεσμικού Πλαισίου για τις Θαλάσσιες Ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις
2020-02-13 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΠΑ: Αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
2020-02-13 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΠΑ: Αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αλλοδαπούς συζύγους Ελλήνων πολιτών, κατά το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν.3386/2005
2020-02-13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (2020)
2020-02-13 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Η βραχυχρόνια μίσθωση κατοικίας, ως τρόπος αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας
2020-02-12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (3η,2020)
2020-02-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επιστροφή τελών κυκλοφορίας σε ΑμεΑ βάσει γνωματεύσεων Κ.Ε.Π.Α. που ελήφθησαν υπόψη συνδυαστικά
2020-02-12 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Συμμετοχή δικηγόρων στη μεταβίβαση ακινήτων και στη σύσταση εταιρειών
2020-02-12 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «Quo Vadis AI – Το δίκαιο, η οικονομία και η κοινωνία μπροστά στις προκλήσεις της Τεχνητής νοημοσύνης» (21-2-2020)
2020-02-12 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Χρέη προς το Δημόσιο προερχόμενα από αδικήματα φοροδιαφυγής: Η νέα ρύθμιση του 469 ΠΚ και η εφαρμογή της
2020-02-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόσυρση φωτογραφιών παιδιών από τα ΜΜΕ μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη
2020-02-11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (2020)
2020-02-11 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Σημαντικά και επίκαιρα φορολογικά, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα δικηγόρων
2020-02-10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (2 ΤΟΜΟΙ)
2020-02-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ψήφισμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών της 8ης Φεβρουαρίου 2020
2020-02-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επιστροφή ποσών ηλεκτρονικών παραβόλων που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη
2020-02-10 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Η «προστασία» της κύριας κατοικίας: αλήθεια ή ευσεβής πόθος;
2020-02-10 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΠΑ:Χρήση 1994. Παραγραφή. Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου ΚΒΣ για τυπικό λόγο με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Κοινοποίηση νέας πράξης, μετά από επανάληψη διαδικασίας εντός έτους από την επίδοση της απόφασης. Άρθρο 87 παρ. 4 του . 2362/1995.
2020-02-09 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ "Η ενδυνάμωση του κράτους δικαίου στις ευρωπαϊκές έννομες τάξεις και στην Ελλάδα"(27-28/3/2020)
2020-02-08 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος-η Δικηγόρος
2020-02-07 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δικηγορική Εταιρεία ζητεί ασκούμενο/η Δικηγόρο
2020-02-07 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος
2020-02-06 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Ειδικευμένη νομική απασχόληση; Ναι, αλλά με διάθεση για ταξίδι
2020-02-06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Φορολογική Νομοθεσία (14η,2020)
2020-02-06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (4η,2019)
2020-02-06 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΠΑ:Χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, με βάση το άρθρο 19 του ν.4251/2014, σε κατόχους αδειών διαμονής διάρκειας πέντε ετών κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης.
2020-02-06 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θερινό Σχολείο: Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives 2020
2020-02-06 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάριο ΔΣΑ για το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)
2020-02-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Στάσεις εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας απο τις 10 έως και τις 14 Φεβρουαρίου
2020-02-05 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΠΑ: Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, κατ’ άρθρο 19 του ν.4251/2014. Χωρισμός Δικογράφου λόγω έλλειψης ομοδικίας και συνάφειας κατά την παρ. 6 του άρθρου 45 του π. δ/τος 18/1989
2020-02-05 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Το νέο Εταιρικό Ποινικό Δίκαιο (19-2-2020)
2020-02-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 19-2-2020 Αιμοδοσία στον ΔΣΑ
2020-02-05 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «Η πρόσβαση στην Ελληνική Ιθαγένεια: μια διοικητική προσέγγιση» (10-2-2020)
2020-02-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Άρνηση απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας σε υιοθετηθέν ανήλικο τέκνο
2020-02-05 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Προκήρυξη για την πλήρωση τριών θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
2020-02-05 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Πρόληψη,προστασία και προαγωγή της Υγείας-Ανάπτυξη των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
2020-02-04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιτομή Εμπορικού Δικαίου(3η 2020)
2020-02-04 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 2.0: Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ;»(10-2-2020)
2020-02-04 GDPR GDPR σφηνάκι: Η φόρμουλα Bradford «μπούμερανγκ» για την εργοδοσία
2020-02-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΠΑ:Μητρική εταιρεία και θυγατρικές αυτής – Διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών – Έκπτωση δαπανών
2020-02-03 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ενημερωτική Ημερίδα της ΑΠΔΠΧ με αφορμή την 14η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - 28/1/2020
2020-02-03 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «DIGITAL PLATFORMS & SOCIAL MEDIA: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ» (7-2-2020)
2020-02-03 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αποδοχή από Δ.Ε.Υ.Α. αίτησης παροχής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής οφειλών μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη
2020-01-31 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2020 - Γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ επί των διατάξεων του ν. 4624/2019
2020-01-31 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δικηγορική Εταιρεία ζητεί Δικηγόρο
2020-01-31 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ:Το Δικαστήριο διευκρινίζει υπό ποια κριτήρια μια συμφωνία για τον διακανονισμό ένδικης διαφοράς μεταξύ κατόχου διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον φαρμακευτικό τομέα και παρασκευαστή γενόσημων φαρμάκων αντιβαίνει στο δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ
2020-01-31 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
2020-01-29 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Περίληψη της απόφασης ΣτΕ 110/2020 Ολομ.: Έκδοση ρώσου υπηκόου στη Γαλλία
2020-01-29 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Περιλήψεις παρεμπιπτουσών αποφάσεων επί της υπόθεσης έκδοσης ρώσου υπηκόου στη Γαλλία - ΣτΕ
2020-01-29 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου της ΑΠΔΠΧ σχετικά με την εκπροσώπηση των υπευθύνων επεξεργασίας ενώπιον της Αρχής
2020-01-29 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Βράβευση βιβλίου της Επίκ.Καθηγήτριας Αικατερίνης Σαββαϊδου από την Ακαδημία Αθηνών
2020-01-29 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ:Η Ιταλία όφειλε να διασφαλίσει την τήρηση εκ μέρους των δημοσίων αρχών, στις εμπορικές συναλλαγές τους με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, προθεσμιών πληρωμής οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις 30 ή τις 60 ημέρες
2020-01-29 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ι. Σπυριδάκης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2020
2020-01-29 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΑΚΟΛΕΝ (MACOLIN). ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ. Πως ένας χειραγωγημένος αγώνας επηρεάζει την αθλητική βιομηχανία αλλά και την Διανοητική Ιδιοκτησία?» (4-4-2020)
2020-01-29 ΑΓΓΕΛΙΕΣ “Legal Expert”
2020-01-28 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
2020-01-28 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΔΠΧ:Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε διακομιστή (server) χωρίς την απόδειξη τήρησης των αρχών των άρθρων 5 παρ. 1 και 6 ΓΚΠΔ και κατά παράβαση της αρχής της ασφαλούς επεξεργασίας
2020-01-28 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «Διαδίκτυο και ασφάλεια – Τάσεις και προκλήσεις» (11-2-2020)
2020-01-28 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ:Το Δικαστήριο επιβεβαιώνει το δικαίωμα προσβάσεως στα έγγραφα που περιέχονται στον φάκελο αιτήσεως για τη χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμάκων στην αγορά
2020-01-28 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συμμετοχή στο ThessisMUN 2020
2020-01-28 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Χ. Αναστασίου/Β. Βρετού/Θ. Γκότα..., Θέματα Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας, 2020
2020-01-28 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 9ο Διεθνές Συμπόσιο "Άθληση, Κοινωνία, Πολιτισμός" της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (5.3.2020)
2020-01-28 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Οι δηλώσεις του Διοικητή ΑΑΔΕ Γ.Πιτσιλή στη Διημερίδα E.E.N.ε-Θέμις-ΟΠΑ
2020-01-28 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Άποψη: Προς ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα των Δικηγόρων και Αυτοαπασχολουμένων
2020-01-27 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος
2020-01-27 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1ο Φεστιβάλ Χορωδιών Χορωδίας ΔΣΑ
2020-01-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ «Ο Δικηγόρος» στον ΔΣΑ
2020-01-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ The Art of Crime (7o τεύχος)
2020-01-23 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Οι τομές στο νέο φορολογικό που αφορούν τους δικηγόρους
2020-01-23 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), δελτίο τύπου για το προσφυγικό και μεταναστευτικό.
2020-01-23 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Δικηγόρος
2020-01-23 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2020-01-22 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητούνται νέοι/νέες δικηγόροι για απασχόληση σε μελέτες Κτηματογράφησης
2020-01-22 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συνέντευξη του Υπουργού εργασίας Γιάννη Βρούτση στη συντακτική ομάδα του δικηγορικού magazino "Με το Δικηγόρο"
2020-01-22 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2020-01-17 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Νέος/α Δικηγόρος
2020-01-17 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται δικηγόρος με τουλάχιστον 3ετή εργασιακή εμπειρία.
2020-01-17 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται ασκούμενοs(η) δικηγόροs ή/και τελειόφοιτοs(η) Νομικής Σχολής
2020-01-16 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος
2020-01-15 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Δικηγόρος πλήρους απασχόλησης
2020-01-14 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Περίληψη αποφάσεων του Α´ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τις πρόσθετες εισφορές των ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΜΕΔΕ
2020-01-14 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σχέδιο Νόμου «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ»
2020-01-13 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Μεταπτυχιακό για το Δίκαιο στη Διανοητική Ιδιοκτησία στην Κίνα-Αιτήσεις έως 31.01.2020
2020-01-13 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Περίληψη αποφάσεως του Α´ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την παραγραφή αξιώσεων κατά του ΤΑΥΤΕΚΩ
2020-01-13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ P. Gesiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, 2nd ed., 2020
2020-01-12 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Η Δικηγορική Εταιρεία «Σαρδελάς Πέτσα» αναζητά συνεργάτη Δικηγόρο
2020-01-12 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται ασκούμενος δικηγόρος από Δικηγορική Εταιρεία
2020-01-12 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται δικηγόρος από δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά
2020-01-12 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται από Δικηγορική Εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας νέος-α Δικηγόρος
2020-01-12 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δικηγορική εταιρεία αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο
2020-01-02 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Νέες ασκήσεις ισορροπίας για τους Δικηγόρους (2ο τεύχος δικηγορικού magazino "Με Το Δικηγόρο")
2019-12-31 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές!
2019-12-30 GDPR GDPR σφηνάκι: Πρόστιμο «φαρμάκι» για απρόσεκτο φαρμακείο
2019-12-27 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 2η έκδ., 2019
2019-12-27 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητούνται δικηγόροι από Δικηγορική Εταιρεία
2019-12-23 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2019-12-23 ΑΓΓΕΛΙΕΣ H Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς ζητά Legal Advocacy Expert
2019-12-23 ΔΙΕΘΝΗ Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα ΔΕΕ σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες
2019-12-23 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ σχετικά με διαταγή προσωπικής κράτησης
2019-12-23 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ: Μια αεροπορική εταιρία ευθύνεται για τις βλάβες που προξένησε η ανατροπή ποτηριού με καυτό καφέ
2019-12-23 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση:"Αναγκαίος θεσμός ή μια τεράστια φούσκα;"
2019-12-19 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ: Η πώληση μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω ιστοτόπου αποτελεί παρουσίαση στο κοινό για την οποία απαιτείται άδεια του δημιουργού
2019-12-19 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ αναφορικά με την επικύρωση απόφασης της Επιτροπής από το Γενικό Δικαστήριο
2019-12-19 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ: Η Γαλλία δεν μπορεί να απαιτήσει από την Airbnb να διαθέτει επαγγελματική ταυτότητα κτηματομεσίτη
2019-12-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά για τις δηλώσεις του Προέδρου της ΕΝΔΕ,Χριστόφορου Σεβαστίδη
2019-12-19 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΠΑ 11385/2019 Πρόστιμο Ε.Φ.Ε.Τ. εξαιτίας παρεμποδίσεως του ελέγχου
2019-12-19 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών σχετικά με την ανάγκη σύνταξης ενός Κώδικα Δεοντολογίας Διοικητικών Δικαστών
2019-12-18 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 18-19/12/2019 Η Κοινωνική Ένταξη των Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα: Επιτεύγματα, Προκλήσεις και Προοπτικές
2019-12-18 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Προδικαστικό ερώτημα(Ελεγκτικό Συνέδριο) αναφορικά με αγωγή στρατιωτικού συνταξιούχου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Ε.Φ.Κ.Α.
2019-12-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Πρόσκληση σε κοινή συνέντευξη Τύπου για την πρόσβαση στην υγεία
2019-12-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αποτροπή, με παρέμβαση του ΣτΠ, ακύρωσης από τον ΕΦΚΑ ευμενούς διοικητικής πράξης η οποία είχε εκδοθεί πριν από 9 χρόνια
2019-12-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα τροποποιημένη διάταξη που αφορά στο ενημερωτικό έγγραφο για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς
2019-12-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ψήφισμα της τακτικής γενικής συνέλευσης(14/12/2019) της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
2019-12-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ H Χορωδία του ΔΣΑ γιορτάζει τα Χριστούγεννα κοντά στους ανηλίκους κρατουμένους των Φυλακών Αυλώνα
2019-12-16 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 20/12/2019 Εκδήλωση:"Θρησκεία,Εκκλησία και Σύνταγμα"
2019-12-16 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σήματα. Δήλωση περιορισμού των διακρινομένων με το σήμα υπηρεσιών.(απόφαση ΔΠΑ 11185/2019)
2019-12-13 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διαδικασία διορισμού επιτυχόντων διαγωνισμού συμβολαιογράφων 2018
2019-12-13 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σχέδιο Νόμου:«Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών και άλλες διατάξεις»
2019-12-13 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εκδήλωση με θέμα:"Εκκλησία και Θρησκεία στο πλαίσιο του πολυεπίπεδου ευρωπαϊκού συνταγματισμού"
2019-12-13 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ:Σημείο το οποίο παραπέμπει στη μαριχουάνα δεν δύναται, στο παρόν στάδιο εξέλιξης του δικαίου, να καταχωρισθεί ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2019-12-13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 9η έκδ., 2019
2019-12-12 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ σχετικά με την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης
2019-12-12 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ σχετικά με αποκατάσταση ζημίας
2019-12-12 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 5 ο Σεμινάριο ΕΕΔΑ: «Θρησκευτική ελευθερία και επικρατούσα θρησκεία»
2019-12-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Τελικός πίνακας κατάταξης διαγωνισμού συμβολαιογράφων 2018
2019-12-12 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ σχετικά με τη προσαύξηση της σύνταξης σε μητέρες που λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας
2019-12-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάρια Προσφυγικού Δικαίου ΑΠΘ: 'Ζητήματα ποινικού δικαίου και προσφυγικό φαινόμενο'
2019-12-12 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. 2185/19: Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση αδειών απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών
2019-12-12 GDPR GDPR σφηνάκι: Βαριά καμπάνα για «νεκροταφείο» προσωπικών δεδομένων
2019-12-11 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Δημόσια διαβούλευση για τη Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050
2019-12-11 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΠΑ 6331/2019:Ακύρωση της έκθεσης κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου για χρέη ατομικά και ως ομόρρυθμου εταίρου
2019-12-11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ομιλία του Καθηγητή Dr. Neumann -12.12.2019
2019-12-11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Χ. Ζερεφός/Λ. Βασενχόβεν/Δ. Μέλισσας..., Φυσικές Καταστροφές & Χωρικές Πολιτικές, 2019
2019-12-11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 2019
2019-12-11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. Κρητικός, Αποζημίωση από Αυτοκινητικά Ατυχήματα, τόμ. 2, 2019
2019-12-11 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ‘A critical analysis of the ‘writing’ requirement in relation to the formal validity of international commercial agreements to arbitrate
2019-12-10 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 191/2019)
2019-12-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων
2019-12-10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο δίκαιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Master Program on Intellectual Property Law (MIPL) στην Κίνα-Αιτήσεις έως 31.01.2020
2019-12-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Τόπος Διεξαγωγής Πανελληνίου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Β' 2019
2019-12-10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διάλεξη του Καθηγητή του Ιδιωτικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Julius-Maximilians-Universität Würzburg, της Γερμανίας
2019-12-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αποφάσεις Δ.Σ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (7/12/2019)
2019-12-10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ι. Κουκιάδης, Ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο - Επιτομή, 7η έκδ., 2019
2019-12-06 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 10/12/2019 Εκδήλωση: Brexit and the Law: What's next?
2019-12-06 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απαράδεκτη η άσκηση έφεσης η οποία δεν έγινε σύμφωνα με τις διαδικασίες κατάθεσης του άρθρου 52 του π.δ.1225/'81 (Απόφαση Ε.Σ.)
2019-12-06 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 1426/2019 Απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ.:Καταλογισμός στρατιωτικού Ιατρού
2019-12-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επίδοση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2018 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
2019-12-06 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ σχετικά με την αναπροσαρμογή συντάξεων αποβιωσάντων στρατιωτικών στην Κύπρο
2019-12-06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Χ. Σεβαστίδης, Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019) & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 2η έκδ., 2019
2019-12-05 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ σχετικά με την εκτέλεση προστίμου για παράβαση οδικής κυκλοφορίας
2019-12-05 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις
2019-12-05 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 12/12/2019 Εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
2019-12-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διάλεξη του Καθηγητή κ. Ulfrid Neumann στη Νομική Σχολή Αθηνών
2019-12-05 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ σχετικά με εθνική ρύθμιση οικονομικής συμβολής ιδιοκτήτη για τη θέρμανση κοινόχρηστων χώρων
2019-12-04 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση του ΔΕΕ σχετικά με την προστασία της ονομασίας «Aceto Balsamico di Modena»
2019-12-04 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σεμινάρια για τον νέο Ποινικό Κώδικα του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου
2019-12-04 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αποφάσεις ΣτΕ σχετικά με τα νέου τύπου ΑΔΤ των Ελλήνων Πολιτών
2019-12-04 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2019-12-03 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
2019-12-03 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)
2019-12-03 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απαλλαγή ΑμεΑ από τον φόρο εισοδήματος κατόπιν υπόδειξης των ορθών δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ.
2019-12-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΠΑ 10265/2019:"Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης λόγω μη υλοποίησης του σκοπού της απαλλοτρίωσης"
2019-12-03 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Αιμοδοσία Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά την Πέμπτη 5/12/2019
2019-12-03 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση του ΔΕΕ που απορρίπτει προσφυγή της Τσεχίας σχετικά με τον έλεγχο απόκτησης πυροβόλων όπλων
2019-12-03 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2η Ετήσια Ημερίδα Φοιτητών ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου με θέμα: "Επίκαιρα Ζητήματα Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου: Η Αντιμετώπιση της Διεθνούς Φοροαποφυγής, Κρατικές Ενισχύσεις και Tax Rulings"
2019-12-03 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 10/12/2019 Βιβλιοπαρουσίαση:"Παραγραφές υπέρ και κατά του Δημοσίου"
2019-12-03 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: "Σύγχρονα θέματα βιοηθικής"
2019-12-03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κ. Παπαδημητρίου/Κ. Ρέμελης/Α. Σινανιώτη-Μαρούδη..., Δίκαιο και Τεχνολογία, 2019
2019-12-03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μ. Στυλιανίδου, Η φορολόγηση των διασυνοριακών κληρονομιών και δωρεών μέσα από τις αποφάσεις του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019
2019-12-03 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2019-11-27 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Γνωμοδότηση ΝΣΚ:Καθορισμός του περιεχομένου των εννοιών του μονογονέα, του πολύτεκνου και του τρίτεκνου γονέα
2019-11-27 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων
2019-11-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 24ωρη αποχή των Δικηγόρων Πειραιά στις 28/11/2019
2019-11-27 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4/12/2019 Διάλεξη του Καθηγητή κ.Kaspar στη Νομική Σχολή Αθηνών
2019-11-27 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επίσκεψη της Νομικής Σχολής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο
2019-11-27 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ELSA Greece: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον 6ο Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης (ΕΔΕΔ)
2019-11-27 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 13/12/2019 Επιστημονική Εκδήλωση στη μνήμη της Καθηγήτριας Δήμητρας Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου
2019-11-26 ΔΙΕΘΝΗ Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα του ΔΕΕ σχετικά με τους οδηγούς φορτηγών διεθνών μεταφορών
2019-11-26 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 61ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών - Δηλώσεις Συμμετοχής
2019-11-26 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΑΔΑΕ συμμετέχει στην εκπαιδευτική δράση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
2019-11-26 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2/12/2019 Σεμινάριο ΕΕΔΑ: "Η νομική προστασία της ταυτότητας φύλου"
2019-11-26 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη πρώτος στο Δ.Σ. του ΙΟΙ-Europe
2019-11-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συνεργασία ΣτΕ και ΕΜΠ για την ψηφιοποίηση της διοικητικής δικαιοσύνης
2019-11-25 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΠΑ:"Νόμιμο και σύμφωνο με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ το νέο σύστημα υπολογισμού μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ."
2019-11-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Υποβολή αιτήσεων για το μέρισμα του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων
2019-11-25 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 6ο Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης της ELSA Greece
2019-11-25 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4/12/2019 ΟΒΙ: Εγκαίνια νέου Περιφερειακού Γραφείου (Βιβλιοθήκη) στην Περιφέρεια Ηπείρου
2019-11-25 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 19/12/2019 Εκδήλωση: "ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ στο πλαίσιο του πολυεπίπεδου ευρωπαϊκού συνταγματισμού"
2019-11-25 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Δέκα σκέψεις για τον ν.4624/2019 και τη σχέση του με τον ΓΚΠΔ
2019-11-22 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Πρότυπη δίκη σχετικά με τις περικοπές στις συντάξεις και για την κατάργηση των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας(ΣτΕ)
2019-11-22 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 28/11/2019 Εκδήλωση:"Τα κρυπτονομίσματα: Εναλλακτικό μέσο πληρωμών ή επενδυτικό προϊόν;"
2019-11-22 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 13/12/2019 "Γενικός Κανονισμόs Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ): Διακυβέρνηση εποπτείας, τεχνολογικά μέσα και ειδικά θέματα συμμόρφωσης"
2019-11-22 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στο Δ.Σ.Α(Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων-Β'2019)
2019-11-22 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Πρόταση Kωνσταντίνου Κυρανάκη για την αντιμετώπιση της πολυνομίας
2019-11-22 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Δικηγόρος
2019-11-21 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. 2182/19: Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, με ζημία
2019-11-20 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 22/11/2019 «Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα: εφαρμογές στην εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες»
2019-11-20 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Δημοσίευση του ν. 4638/2019 για την καταβολή της ελάχιστης δικηγορικής αμοιβής
2019-11-20 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΠΑ 1029/2019 "Αίτηση αναστολής εκτέλεσης τεκμαιρόμενης απόρριψης αιτήματος περί χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας"
2019-11-20 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ AIESEC Α.Π.Θ. | Γίνε μέλος του οργανισμού
2019-11-20 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 29-30/11/2019 Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: "Δικαιοσύνη και Κοινωνία"
2019-11-20 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 13-14/12/2019 Συνέδριο Τραπεζικού και Ασφαλιστικού Δικαίου της ELSA Greece στην Αθήνα
2019-11-20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ποινικός Κώδικας, 8η έκδ., 2019
2019-11-20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 7η έκδ., 2019
2019-11-19 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η διατάραξη της κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως και πέντε μήνες
2019-11-19 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Μέχρι και ισόβια σε όσους οδηγούν υπό την επήρεια ουσιών
2019-11-19 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών»
2019-11-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Οδηγία της ΕΕΤΤ προς τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο σχετικά με προσφερόμενες εγγυήσεις ταχύτητας δικτύου
2019-11-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Οδηγός ερωταπαντήσεων σχετικά με ζητήματα που αφορούν την Ιθαγένεια στην Ελλάδα
2019-11-19 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 27/11/2019 Βιωματικό Εργαστήρι του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥΨΥ)
2019-11-19 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ σχετικά με την δικαιοδοσία του Ανώτατου Πολωνικού Δικαστηρίου
2019-11-19 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στο Δ.Σ.Α
2019-11-18 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 7/12/2019 «ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΑΚΟΛΕΝ (MACOLIN). ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/Macolin Convention. IP, Sports and Commerce»
2019-11-18 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 28-30/11/2019 «Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης»
2019-11-18 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΠΑ 975/2019:Ανάκληση άδειας διαμονής του άρθρου 91 παρ. 11 του ν. 3386/2005
2019-11-18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Δ. Μέλισσας, Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο και το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, 2019
2019-11-18 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η νέα Υπουργική απόφαση σχετικά με τον αντικαπνιστικό νόμο
2019-11-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διοικητικό Εφετείο Αθηνών:Ωράριο συναλλαγής με το κοινό
2019-11-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συνήγορος Του Πολίτη:Πόρισμα για την πολιτιστική και περιβαλλοντική υποβάθμιση των Μετεώρων
2019-11-15 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανοίγει στις 5 Δεκεμβρίου ο Κύκλος Εργαστηρίων “DigiGov Sessions” για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα
2019-11-15 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Γνωμοδότηση ΝΣΚ"Δήλωση μητέρας περί αποποίησης κληρονομιάς για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της"
2019-11-15 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 21/11/2019 "Εξωτερικός έλεγχος επιστροφών - Οι προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ευρώπη"
2019-11-14 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 20/11/2019"Νόμος 4624/2019 και Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων"
2019-11-14 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 για τις δραστηριότητες των Ι.Ε.Σ.Π
2019-11-14 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 21-23/11/2019 'Δημόσιες Συμβάσεις:Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις"
2019-11-14 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων για την περιέλευση στον Δήμο οικογενειακού τάφου σε δημοτικό κοιμητήριο
2019-11-13 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Προκήρυξη φοιτητικής κινητικότητας erasmus+/CIVIS για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 (ΕΚΠΑ)
2019-11-13 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ και επιβολή χρηματικών κυρώσεων στην Ιρλανδία
2019-11-13 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση ΑΠΔΠΧ "Ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών"
2019-11-13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η. Μαυρομούστακου/Α. Τσιφτσόγλου/Ι. Κοϊμτζόγλου..., Δημόσια Διακυβέρνηση, 2019
2019-11-12 ΠΡΟΚΗΡΎΞΕΙΣ/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Υποβολή Αιτήσεων στο Εφετείο-Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων Β' Εξεταστικής Περιόδου Έτους 2019
2019-11-12 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ για Τα τρόφιμα που κατάγονται από τα κατεχόμενα εδάφη του Ισραήλ
2019-11-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αναμόρφωση του συστήματος πιστοποίησης γνώσης ελληνικής γλώσσας κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου
2019-11-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 18/11/2019 «Άτομα με αναπηρία και Δικαιώματα του Ανθρώπου»
2019-11-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 13-15/5/2019 Moot court competition on the Law of the Sea 2020
2019-11-12 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4/12/2019 "Γενετικές παρεμβάσεις στα γεννητικά κύτταρα και στα έμβρυα".
2019-11-12 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 21-22/11/2019 «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα»
2019-11-11 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 28-30/11/2019 Εκδήλωση ΚΕΔΙΒΙΜ «Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης»
2019-11-11 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Καταγγελία ΕΝΔΕ για τηλεφωνική παρέμβαση  εν ενεργεία βουλευτή σε εκκρεμή δικαστική υπόθεση
2019-11-11 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σχέδιο Νόμου:"Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας"
2019-11-11 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή ερειδόμενη σε προφορική σύμβαση και επικουρικώς στις διατάξεις του 105 του Εισ.Ν.Α.Κ. - Δικαιοδοσία Πολιτικών Δικαστηρίων
2019-11-11 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Έκδοση ακάλυπτης επιταγής - Επίδοση ως άγνωστης διαμονής
2019-11-08 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σχέδιο Νόμου: "Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο"
2019-11-08 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σεμινάριο βασικής διαμεσολάβησης τον Δεκέμβριο 2019 από το ΚΕ.ΔΙ.Π
2019-11-08 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Επιμορφωτικό εργαστήριο με θέμα:"Η στέγαση ως ανθρώπινο δικαίωμα"
2019-11-08 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις από το κινητό τηλέφωνο, μέσω του gov.gr
2019-11-08 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αναστολή και επανεξέταση νέων Τμημάτων ΑΕΙ - Συνεκτικός σχεδιασμός αλλαγών ακαδημαϊκού χάρτη
2019-11-08 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συμμετοχή Δ. Αναστασόπουλου στην κοινοβουλευτική διαδικασία για τις τροποποιήσεις στον νΠΚ και νΚΠΔ
2019-11-07 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ E.2183/19: Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου
2019-11-07 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ σχετικά με τη προθεσμία άσκησης ενδίκου βοηθήματος κατά αδειοδότησης έργου
2019-11-07 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΕΕ "Όταν επιβάτης επιβιβάζεται σε αμαξοστοιχία χωρίς να έχει αγοράσει εισιτήριο, συνάπτει σύμβαση με τον μεταφορέα "
2019-11-07 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σχέδιο Νόμου:Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας,εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ,ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ
2019-11-06 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15/11/2019 Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Προστασία των Βιομηχανικών Σχεδίων
2019-11-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συνάντηση των Προέδρων των Δικαστικών Ενώσεων με τον Υφυπουργό Δημοσιονομικής Πολιτικής
2019-11-06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σ. Πανταζόπουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 4η έκδ., 2019
2019-11-06 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς σχετικά με το μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα
2019-11-06 ΔΙΕΘΝΗ Συνθήκη ΜΑΚΟΛΕΝ (MACOLIN). Διανοητική ιδιοκτησία,αθλητικό και εμπορικό δίκαιο
2019-11-05 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σχέδιο Νόμου:Τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις
2019-11-05 ΔΙΕΘΝΗ Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-192/18- Επιτροπή κατά Πολωνίας σχετικά με το όριο ηλικίας συνταξιοδοτήσεως των δικαστικών λειτουργών
2019-11-05 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 8/11/2019 Ημερίδα με θέμα «Το Δίκαιο του πολέμου, μια ματιά στις εξελίξεις στην Συρία»
2019-11-05 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 8/11/2019 Εκδήλωση Νομικής Κλινικής για Πρόσφυγες της Νομικής Σχολής του Βερολίνου
2019-11-05 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 14/11/2019 Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα:"Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις σε θέματα Πολεοδομίας"
2019-11-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επιστολές της Ένωσης Εισαγγελέων προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
2019-11-04 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 2102/2019 ΣτΕ σχετικά με ακύρωση αναθεώρησης άδειας δόμησης στην περιοχή Μακρυγιάννη για λόγους προστασίας της Ακρόπολης
2019-11-04 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 2100/2019 και 2101/2019 ΣτΕ σχετικά με το όριο ηλικίας των Μουφτήδων
2019-11-04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τόμ. 2, 2η έκδ., 2019
2019-11-04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 2η έκδ., 2019
2019-11-04 Δελτίο Τύπου ΕΝΔΕ:Πλήγμα για τη Δικαιοσύνη η μείωση της χρηματοδότησης στο ΤΑΧΔΙΚ
2019-11-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Μαρτυρική κατάθεση και απολογία συγκατηγορουμένου - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας- Ναρκωτικά
2019-11-01 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 900/2019 Ελεγκτικού Συνεδρίου για πρόωρη αποχώρηση στρατιωτικού ιατρού
2019-11-01 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 898/2019 Ελεγκτικού Συνεδρίου για αποζημιωτική αξίωση λόγω παράνομης στέρησης συνταξιοδοτικών παροχών
2019-11-01 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 15-16/11/2019 7o Συνέδριο Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου με θέμα: "Επίκαιρα Ζητήματα Γονικής Μέριμνας"
2019-11-01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. Καστανίδης, Αρνητική Αναγνωριστική Αγωγή, 2019
2019-11-01 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα ΔΕΕ στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-715/17, C-718/17, C-719/17 Επιτροπή κατά Πολωνίας
2019-10-31 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 29-30/11/2019 "Το εργατικό δίκαιο: Μοχλός ανάπτυξης ή οπισθοδρόμησης της ελληνικής κοινωνίας;"
2019-10-31 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου για το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο φυλακών
2019-10-31 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Υπόμνημα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών προς τη Βουλή των Ελλήνων
2019-10-31 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 875/2019 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
2019-10-31 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1024/2019 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
2019-10-31 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ.-Α. Γεωργιάδης, Αναδοχή Ανηλίκου, 2019
2019-10-31 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Β. Σωτηρόπουλος, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, 2η έκδ., 2019
2019-10-31 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Advocate General’s Opinion in Cases C-715/17 Commission v Poland, C-718/17 Commission v Hungary
2019-10-30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4/11/2019 2ο Σεμινάριο ΕΕΔΑ: «Τα δικαιώματα των Ρομά στην Ελλάδα»
2019-10-30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 21-23/11/2019 Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Δημόσιες Συμβάσεις - Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις»
2019-10-30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 13/11/2019 Roving Seminar on Design Protection,Thessaloniki
2019-10-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περί διεθνούς προστασίας
2019-10-30 NOMOΛΟΓΙΑ Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΟΠΙ
2019-10-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕ: Επανυποβολή αιτήματος για αύξηση οργανικών θέσεων
2019-10-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δικηγορικός Σύλλογος Θηβών: Συναυλία αλληλεγγύης για τη μικρή Αλεξία Σαμαρτζή
2019-10-29 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 30/10/2019 Corporate counsel executive training-more than a lawyer
2019-10-29 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Πίνακας επιτυχόντων διαγωνισμού δικηγόρων εξεταστικής περιόδου Α΄ 2019 αλφαβητικά & ανά Εφετείο
2019-10-29 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Θ. Γεωργίου, Ο Jürgen Habermas και το πνεύμα της εποχής μας, 2019
2019-10-29 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Επείγουσες ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
2019-10-29 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Η Ε.Ε.Ν.e-Θέμις για την 28η Οκτωβρίου
2019-10-25 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2019-10-25 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Σχέδιο νόμου για το άσυλο: ταχύτητα σε βάρος των δικαιωμάτων;
2019-10-25 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1-2/11/2019 «1ο Φόρουμ Θεσσαλονίκης για τα Δικαιώματα: Δικαιώματα Παιδιών»
2019-10-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Θέση Αρχισυντάκτη στο περιοδικό της ELSA Athens "De Jure Journal" 2019
2019-10-25 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάρια υποψηφίων δικηγόρων για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό(Β' 2019)
2019-10-25 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. 2173/19: Εφαρμογή των διατάξεων του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)
2019-10-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Κτηματολόγιο. Καμία άλλη παράταση στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων δεν πρόκειται να δοθεί
2019-10-24 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 3ο Ετήσιο Συνέδριο Κατεύθυνσης Φορολογικού Δικαίου
2019-10-24 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
2019-10-24 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάρια χρηματοοικονομικών στη Θεσσαλονίκη
2019-10-24 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση T-601/17 Rubik's Brand Ltd κατά EUIPO
2019-10-23 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2019-10-23 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης,Θεσσαλονίκη 14-16/11/2019
2019-10-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Έγγραφα με ψηφιακή υπογραφή που υποβάλλονται στις ΔΟΥ
2019-10-23 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Συνθήκη Macolin (7/12/2019)
2019-10-23 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απάτη - Μη αναγνωσθέντα έγγραφα - Επεκτατικό αποτέλεσμα ενδίκων μέσων
2019-10-22 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. Ζήσης, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Ενημέρωση Α 2019, 2019
2019-10-22 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Διεπιστημονικό Συνέδριο "Διαπλοκές του χώρου. Ήθος-κοινωνικές πρακτικές-αρχιτεκτονική"(15-17/6/2020)
2019-10-22 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ημερίδα για τη Διερεύνηση περιστατικών αυθαιρεσίας στα Σώματα Ασφαλείας
2019-10-22 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Κοινή Συνέντευξη Τύπου για το Σχέδιο Νόμου Περί Διεθνούς Προστασίας
2019-10-21 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος
2019-10-21 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Έναρξη υλοποίησης χρηματοδοτούμενου προγράμματος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας
2019-10-21 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συμπεράσματα των επιτροπών της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών(Καζακστάν,14-19/9/2019)
2019-10-21 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Παράταση της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του ασύλου ζητά η ΕΕΔΑ
2019-10-21 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επιμορφωτικά εργαστήρια προσφέρει στις εκπαιδευτικές δομές της Αττικής ο Συνήγορος του Πολίτη
2019-10-21 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.
2019-10-18 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Young Maritime Prize - Piraeus 2020
2019-10-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διενέργεια γραπτών πανελληνίων εξετάσεων υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019
2019-10-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανακοίνωση Αιμοδοσίας Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
2019-10-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ AIESEC ΑΠΘ (Εθελοντικό πρόγραμμα στη Ρουμανία)
2019-10-18 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Περίληψη αποφάσεως (180/2019) της Επιτροπής Αναστολών της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας
2019-10-17 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Συναυλία της HARMONIA JURIS στο δημοτικό θέατρο " Απόλλων" του Πύργου
2019-10-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ψήφισμα ΔΣΠ για τη Συρία
2019-10-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Νόμος 4633/2019. Σε ποιους χώρους απαγορεύεται το κάπνισμα και τα πρόστιμα
2019-10-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ελεύθερη διέλευση ανέργων από τους σταθμούς διοδίων της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
2019-10-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αυτεπάγγελτη δράση της ΑΠΔΠΧ για τομεακό έλεγχο σε εταιρείες του ελεγκτικολογιστικού χώρου
2019-10-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σε λειτουργία η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων για τα ενημερωτικά συντάξεων ΕΦΚΑ 2019
2019-10-16 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Δικηγόρος με τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία
2019-10-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Η εναλλακτική θητεία ως τιμωρία
2019-10-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόρριψη αίτησης ρύθμισης οφειλών με αποδεικτικά στοιχεία τις αναρτήσεις στο Facebook
2019-10-16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σ. Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου & Πρακτικά θέματα, 2η έκδ., 2019
2019-10-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σχέδιο Νόμου Περί Διεθνούς Προστασίας
2019-10-15 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ The Removal of Arbitrators/ Challenges and Appeals to awards
2019-10-15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μ. Πικραμένος/Α. Μακρυδημήτρης/Ι. Μαθιουδάκης..., Η διοίκηση στους δήμους, 2019
2019-10-15 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Οι σύγχρονες εξελίξεις στις δημόσιες συμβάσεις μετά τον ν.4412/2016
2019-10-15 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σχέδιο νόμου:»Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις»
2019-10-15 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Κτηματολόγιο:Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1995 μέχρι 22/11/2019
2019-10-15 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εισπρακτικές εταιρείες. Ηθική βλάβη του οφειλέτη λόγω παράνομης διαβίβασης προσωπικών δεδομένων
2019-10-15 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διάκριση φοιτητικής ομάδας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ στον Διεθνή Διαγωνισμό Διαπραγματεύσεων
2019-10-15 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Παρεμπίπτουσα απόφαση του ΣτΕ σχετικά με αφαίρεση θρησκευτικών συμβόλων από δικαστική αίθουσα
2019-10-15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Fashion & Luxury Law & Business
2019-10-14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έναρξη Β΄ Κύκλου Σεμιναρίων ΕΕΔΑ με θέμα "Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου"
2019-10-14 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού ΑΠΘ
2019-10-14 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αποφάσεις ΔΣ (12-10-2019) της Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων
2019-10-14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KEΔΙΠ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
2019-10-14 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία δημοσιοποίησης των αποφάσεων του ΣτΕ
2019-10-14 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται νέος/α δικηγόρος από γραφείο στον Πειραιά
2019-10-14 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. 2164/19: Παροχή Οδηγιών μετά την Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 107/2019 του ΝΣΚ και της σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
2019-10-14 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2019-10-11 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ – ΕΘΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
2019-10-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Πρακτική άσκηση στη Βουλή των Ελλήνων, ακαδ. ετος 2019-2020
2019-10-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δικηγορικές Εταιρείες: Καταχώρηση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
2019-10-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ειδική Έκθεση "Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών & επαγγελματικά δικαιώματα"
2019-10-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αλλαγή στη νομοθεσία για την αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου
2019-10-11 GDPR GDPR σφηνάκι: Όταν οι ευχές κοστίζουν… 2.000 ευρώ σε πρόστιμο
2019-10-10 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Συμμετοχή της χορωδίας του ΔΣΑ στην εκδήλωση αναβίωσης των Νέμεων Αγώνων
2019-10-10 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εκδήλωση του ΚΕΝοΠ για τα 30 χρόνια δράσεων Jean Monnet
2019-10-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων «LawyerEX»: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
2019-10-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση του ΑΔΜΗΕ
2019-10-10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο, 2η έκδ., 2019
2019-10-09 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ELSA HUMAN RIGHTS MOOT COURT COMPETITION 2019-2020
2019-10-09 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ (25 &26 Οκτωβρίου 2019)
2019-10-09 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Τέλος επιτηδεύματος ελευθέρων επαγγελματιών (Απόφαση 89/2019 ΣτΕ)
2019-10-09 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ποινικό αδίκημα η διατάραξη της κοινής ησυχίας
2019-10-08 ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ/ΝΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
2019-10-08 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Δικηγόρος
2019-10-08 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΑΠ 125/2019 - Προσβολή προσωπικότητας συζύγου
2019-10-08 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διαβούλευση για την αναβάθμιση των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών
2019-10-08 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C‑93/18
2019-10-08 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Προκήρυξη πρόσληψης δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2019-10-07 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ρύθμιση οφειλών 2019 προς τους δήμους. Παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2019
2019-10-07 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Κύρωση της Σύμβασης Magglingen/Macolin σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων
2019-10-07 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επιβολή διοικητικών προστίμων σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας
2019-10-07 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δωρεάν βιβλία. Από Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2019 η αναδιανομή των αδιάθετων Βιβλίων
2019-10-06 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σωματική βλάβη από αμέλεια – Παράλειψη στα εξ αμελείας εγκλήματα
2019-10-05 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Εμπράγματα δικαιώματα αγροτικού κλήρου - Απόφαση 20/2019 ΑΠ
2019-10-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δοκιμασία επάρκειας Οκτωβρίου 2019 - Προθεσμίες, οδηγίες και δηλώσεις
2019-10-04 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση,οι επιδιώξεις,ο αντίλογος
2019-10-04 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΣτΕ σχετικά με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων
2019-10-04 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αποφάσεις ΣτΕ σχετικά με τη συνταγματικότητα ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 περί ΕΦΚΑ
2019-10-04 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δικηγορική Εταιρεία ζητεί Ασκούμενο/η Δικηγόρο
2019-10-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Τέλη πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας - ΔΕΕ C-294/18
2019-10-03 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4512/2018 (A΄ 5) για τη διαμεσολάβηση
2019-10-03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι/Θ. Παπακυριάκου, Στοιχεία Ενωσιακού Ποινικού Δικαίου, 2η έκδ., 2019
2019-10-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-18/18 Eva Glawischnig-Piesczek κατά Facebook Ireland Limited
2019-10-02 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης» – Θεσσαλονίκη
2019-10-02 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Οι μικροδιαφορές και το Δίκαιο ήσσονος αξίας διαφορών στα κράτη μέλη Ε.Ε
2019-10-02 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αργία για τις δικαστικές υπηρεσίες και τα δικαστήρια η 3 Οκτωβρίου 2019
2019-10-02 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
2019-10-02 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
2019-10-02 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων
2019-10-02 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Τί φέρνει ο νέος νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων;
2019-10-01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Χ. Δετσαρίδης, Η προδικαστική προσφυγή στο στάδιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2019
2019-10-01 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Για την αποθήκευση cookies απαιτείται συγκατάθεση από τους χρήστες του Διαδικτύου
2019-10-01 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «Πρακτικά ζητήματα στην εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
2019-10-01 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ενημερωτική εκδήλωση της ELSA Thessaloniki για τις Διεθνείς Εικονικές Δίκες
2019-10-01 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Προς ολοκλήρωση ο χάρτης του κτηματολογίου
2019-10-01 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Παράταση προθεσμίας ρύθμισης οφειλών ΕΦΚΑ 2019
2019-10-01 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΗ. Νέα ρύθμιση οφειλών από 1 Οκτωβρίου 2019
2019-09-30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑ PARALEGAL ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
2019-09-30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εσπερίδα με θέμα: 'Οι γυναίκες στα νομικά επαγγέλματα: ερευνητικές προσεγγίσεις'
2019-09-30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Διεθνής Διαγωνισμός "International Criminal Court" 07 - 12.06.2020
2019-09-30 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 18-20.10.2019 – Συνέδριο «Πολιτική, Ποινική και Διοικητική Δίκη»
2019-09-30 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη «Ενισχύσεις και Πρωτογενής Παραγωγή»
2019-09-30 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αναλυτική περίληψη των 1749 και 1750/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ
2019-09-30 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Παραβίαση αρχής προφορικότητας και της δημοσιότητας της ποινικής δίκης.
2019-09-30 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αντισυνταγματική η ένταξη των συνταξιούχων του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ-Απόφαση 930/2019 ΙΙ Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου
2019-09-29 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 299/2018 ΑΠ- Δυνατότητα κρίσης σε αναιρετικό βαθμό της ύπαρξης αιτιώδους συνδέσμου
2019-09-28 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δικηγορική Εταιρεία ζητεί Δικηγόρο
2019-09-27 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 300/2018 ΑΠ- Η κρίση νομικών εννοιών σε αναιρετικό βαθμο
2019-09-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (Επισκόπηση)
2019-09-27 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αλλαγές στον Κώδικα Μετανάστευσης
2019-09-26 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Η χορωδία του ΔΣΑ συμμετέχει στον εορτασμό της Ημέρας της Δικαιοσύνης
2019-09-26 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Έναρξη Β' Κύκλου Σεμιναρίων ΕΕΔΑ με θέμα "Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου"
2019-09-26 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας
2019-09-26 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Στο ΣτΕ η ΓΣΕΕ για τις τριετίες
2019-09-26 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Πρόστιμο σε βάρος πιστωτικού ιδρύματος λόγω εκπρόθεσμης χορήγησης κατάστασης οφειλών σε οφειλέτες
2019-09-26 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Διορισμός Διοικούσας Επιτροπής του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου(ΣτΕ Ολ. 1753-1756/2019)
2019-09-26 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δικηγορική εταιρία ζητεί Δικηγόρο
2019-09-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας η αίτηση της Τράπεζας Πειραιώς
2019-09-25 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 11-9-2019:2ο Συνέδριο του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων
2019-09-25 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Προγράμματα σπουδών μαθήματος θρησκευτικών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου (ΣτΕ Ολ. 1749-1752/2019)
2019-09-25 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Ελληνικού – Αγίου Κοσμά (ΣτΕ Ολ. 1761/2019)
2019-09-24 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Επιστημονική εκδήλωση:"Το νομικό πλαίσιο των κινητών εφαρμογών"
2019-09-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αποφάσεις Δ.Σ (23-9-2019) της Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων
2019-09-24 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κατάργηση άμισθων υποθηκοφυλακείων (ΣτΕ Ολ. 1757/2019)
2019-09-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να χρησιμοποιεί κάμερα βιντεοεπιτήρησης
2019-09-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ρύθμιση 120 δόσεων στον ΕΦΚΑ (Ν.4611/2019) - Καταληκτική ημερομηνία 30.9.2019
2019-09-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου σχετικά με την αρμοδιότητα των Δήμων ως υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων
2019-09-24 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Η ΕΕΔΑ για τους αλλοδαπούς ανήλικους
2019-09-23 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Διεθνές Επιστημονικό Σεμινάριο
2019-09-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δικαστικοί υπάλληλοι. Απεργία την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019
2019-09-23 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δηλώσεις συμμετοχής στην "Θεατρική Ομάδα" του ΔΣΑ
2019-09-23 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Παράνομη Οπλοκατοχή – Αίτημα αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις
2019-09-21 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Δικηγόρος
2019-09-20 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ημερίδα "Σύγχρονοι προβληματισμοί για την ελληνική ιθαγένεια"
2019-09-20 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης
2019-09-20 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δικηγορική Εταιρεία ζητεί Δικηγόρους και Ασκούμενους Δικηγόρους
2019-09-20 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σχέδιο διατάξεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
2019-09-20 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει παράταση στη ρύθμιση των 120 δόσεων
2019-09-20 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας
2019-09-20 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αντισυνταγματική η αναγραφή θρησκεύματος στα απολυτήρια και τα πιστοποιητικά σπουδών
2019-09-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συνάντηση Δ. Αναστασόπουλου με τον Υφυπουργό Μεταφορών κ. Ι. Κεφαλογιάννη
2019-09-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019
2019-09-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Κτηματολόγιο: Παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων
2019-09-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370
2019-09-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εισπρακτικές εταιρείες. Νομοθετική πρωτοβουλία για τους κανόνες λειτουργίας
2019-09-19 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απαγόρευση καπνίσματος στις παιδικές χαρές και κλειστούς αθλητικούς χώρους
2019-09-18 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Συνέδριο για το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού
2019-09-18 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Fashion & Luxury Law & Business
2019-09-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Τροποποίηση ΚΥΑ για την απόδοση ΑΜΚΑ
2019-09-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Τέλος στην αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας στα απολυτήρια και πιστοποιητικά σπουδών
2019-09-18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σχέδιο διατάξεων για το γενικό εμπορικό μητρώο
2019-09-17 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών
2019-09-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δελτίο Τύπου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών
2019-09-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Έναρξη λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων
2019-09-17 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2020
2019-09-17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μέσω διαδικτύου
2019-09-17 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Πρόσκληση για άσκηση ενός (1) υποψηφίου δικηγόρου στην ΑΕΠΠ
2019-09-16 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Η διαδικασία επιβολής προσωρινής κράτησης υπό τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
2019-09-16 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Επεμβάσεις στην ακίνητη ιδιοκτησία
2019-09-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αλλαγές στη δόμηση εκτός σχεδίου
2019-09-16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ο ρόλος της Διεθνούς Εθιμικής Πρακτικής στην ανάπτυξη του Διεθνούς Δικαίου
2019-09-16 ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2019-09-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Περιοδικό εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Ακαδημαικό έτος 2019-2020
2019-09-16 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αιτήσεις για διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου στα πλαίσια παροχής Νομικής Βοήθειας
2019-09-16 GDPR GDPR σφηνάκι: Μίντια και προσωπικά δεδομένα
2019-09-13 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ρύθμιση οφειλών 2019 προς τους δήμους και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
2019-09-13 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Κτηματολόγιο. Νέες παρατάσεις δηλώσεων ιδιοκτησίας. Όλες οι περιοχές
2019-09-13 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δικαστικοί υπάλληλοι:Στάση εργασίας την Δευτέρα 16-09-2019
2019-09-13 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2019-09-12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος
2019-09-12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Ζητείται Δικηγόρος
2019-09-12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Ζητείται Ασκούμενος Δικηγόρος
2019-09-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές
2019-09-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και εγγράφων στο ΣτΕ με το νέο πολυνομοσχέδιο
2019-09-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εκδήλωση για την έναρξη συνεργασίας Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και Ο.Ο.Σ.Α
2019-09-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε στην υπόθεση C-299/17 VG Media
2019-09-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση 930/219 ΙΙ τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
2019-09-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανακοίνωση για μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας από την ΕΝΔΕ
2019-09-12 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής:Ένα για όλους και όλοι για ένα
2019-09-11 ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος Δικηγόρος
2019-09-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631
2019-09-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Απόφαση ΑΔΑΕ υπ'αριθμ:327/2018 σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών
2019-09-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τις αλλαγές στις 120 δόσεις
2019-09-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αναστολή της υποχρεωτικής υπαγωγής των ιδιωτικών διαφορών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης
2019-09-11 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Eκδήλωση:Νόμος 4624/19 για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: μία πρώτη συζήτηση
2019-09-11 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Παρουσίαση του μαθήματος «Φορολογική συνείδηση και φορολογική συμμόρφωση»
2019-09-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συνέδριο με θέμα: Trends and developments in social protection law
2019-09-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Συνάντηση Δ. Αναστασόπουλου με τον Υπ. Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα
2019-09-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εκδήλωση του προγράμματος PROBLEM BASED TRAINING ON THE DATA PROTECTION
2019-09-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Διαγωνισμός εικονικής δίκης:ΤΗΕ EUROPEAN LAW MOOT COURT COMPETITION
2019-09-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αντιπρόεδρος της Κομισιόν ο Μαργαρίτης Σχοινάς
2019-09-10 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανακοίνωση Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
2019-09-09 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Η ΕΕΔΑ για την ανησυχητική κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
2019-09-09 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Πρόστιμο σε τράπεζα για παράνομη και καταχρηστική παρακράτηση ποσών από ακατάσχετο λογαριασμό
2019-09-09 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ξεκίνησε και πάλι η δίκη της Χρυσής Αυγής
2019-09-09 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ζητήματα από την επιβολή χρηματικής ποινής στον ποινικό κώδικα
2019-09-09 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επιστολή της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων προς τους αρμοδίους Υπουργούς
2019-09-09 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Η e-Θέμις σας προσκαλεί στην Μαντζάρου 3
2019-09-07 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε. 2160/19: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου 4625/31-8-2019
2019-09-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων:Αποφάσεις για τη διαμεσολάβηση και ασφαλιστικά θέματα
2019-09-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Στο τέλος Νοεμβρίου η τελική ψηφοφορία για την αναθεώρηση
2019-09-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Παράνομη η αναγραφή του θρησκεύματος και ιθαγένειας στα απολυτήρια και πιστοποιητικά σπουδών
2019-09-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ο Άγγελος Δημοσθένους νέος Γενικός Γραμματέας Δήμου Γαλατσίου
2019-09-06 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Εκδήλωση του ΟΒΙ στο πλαίσιο της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
2019-09-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Σε δοκιμαστική λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία για τους τελικούς δικαιούχους νομικών προσώπων
2019-09-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Οδηγός Δημοτικού Συμβούλου από το Υπουργείο Εσωτερικών
2019-09-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Δήλωση της ΕΕΔΑ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
2019-09-05 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Έκθεση Πεπραγμένων του έτους 2018 της ΑΔΑΕ
2019-09-05 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Συνέδριο:Το τροχαίο ατύχημα αστική και ποινική ευθύνη των εμπλεκόμενων μερών
2019-09-05 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση 365/2018 ΑΠ (Δ Τμήμα)-Καθορισμός ιδιαίτερης αποζημίωσης επί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
2019-09-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών για την εξαγγελία κατάργησης των επιτροπών ασύλου
2019-09-04 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Eπιστημονική ημερίδα με τίτλο "States, Corporations and Commons - Dissonance and Accord"
2019-09-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Το τμήμα αναστολών του ΣτΕ απέρριψε το αίτημα Θάνου
2019-09-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: "Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης"
2019-09-04 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ Αιμοδοσία για την τράπεζα αίματος του ΔΣΑ
2019-09-03 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Ζητείται Δικηγόρος
2019-09-03 AΓΓΕΛΙΕΣ Ζητείται Ασκούμενος Δικηγόρος
2019-09-03 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχετικά με ανάκληση διορισμού λόγω πλαστού δικαιολογητικού