Νομικά Νέα NewsRoom

Νομική Επικαιρότητα: Ελληνική και Διεθνής Ειδησεογραφία, Αρθρογραφία, Βιβλιογραφία, Εκδηλώσεις, Νομολογία και Νομοθεσία
ethemis

ΣτΕ: Συνταγματική η ισοτιμία των τίτλων σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, που έχουν χορηγηθεί με πτυχίο ΤΕΙ

Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν χορηγηθεί μέχρι 10-6-2003, με πτυχίο Τ.Ε.Ι.

ethemis

Απόφαση του ΕΔΔΑ σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη δικηγόρων για τη συμμετοχή τους σε «τηλεδίκες»

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την απόφασή του, Δεμερτζής κατά Ελλάδος της 11.05.2023, έκρινε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πειθαρχική ευθύνη των δικηγόρων, ιδίως εν σχέσει προς τη συμμετοχή τους σε «τηλεδίκες».

ethemis

ΣτΕ: Χορήγηση του 50% της δικαιούμενης σύνταξης λόγω αποδεδειγμένης ένδειας σε συνταξιούχο μηχανικό με οφειλές

ΣτΕ Α΄ 771/2023: Αποδεδειγμένη πραγματική ένδεια συνταξιούχου μηχανικού ή εργολήπτη δημοσίων έργων με οφειλές πλην ασφαλιστικών εισφορών. Χορήγηση του 50% της δικαιούμενης σύνταξης ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής του. Αρχή της ισότητας.

ethemis

ΣτΕ: Συνταγματική η σύμπραξη πιστοποιημένων επαγγελματιών στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών

ΣτΕ Ολομ. 750/2023: Η σύμπραξη πιστοποιημένων επαγγελματιών στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον e-ΕΦΚΑ δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.