Νομικά Νέα

NewsRoom: Ελληνική και Διεθνής Ειδησεογραφία, Αρθρογραφία, Βιβλιογραφία, Εκδηλώσεις, Νομολογία και Νομοθεσία

ethemis
ethemis

Εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ για το 2020: Προστασία των συμφωνηθέντων κανόνων κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, στην οποία παρουσιάζονται οι ενέργειες της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ ...

ethemis

e-ΕΦΚΑ : Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης - πιστοποίησης δικηγόρων και λογικών 

Υπεγράφη σήμερα (σ.σ. 22/7/2021) από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από δικηγόρους και λογιστές-φοροτεχνικούς για να συμμετάσχουν στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης-πιστοποίησης και στη συνέχεια, μετά τη διενέργεια εξετάσεων, να ενταχθούν στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων....

ethemis

myConsulLive: 18 επιπλέον Προξενικές Αρχές εντάσσονται στην υπηρεσία

Στην περαιτέρω επέκταση της υπηρεσίας ΜyConsulLive με την προσθήκη 18 επιπλέον Αρχών του Εξωτερικού (Πρεσβείες και Προξενεία) σε 17 χώρες προχωρούν τα Υπουργεία Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ethemis

Το κράτος δικαίου κατά το 2021: Η έκθεση της ΕΕ δείχνει ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις στα κράτη μέλη αλλά επισημαίνει και σοβαρές

Η έκθεση του 2021 βασίζεται στη μεθοδολογία και το πεδίο της προηγούμενης έκθεσης εστιάζοντας σε τέσσερα βασικά στοιχεία: τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης· το πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς· την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων μαζικής επικοινωνίας και άλλα θεσμικά ζητήματα που συνδέονται με το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών. 

ethemis

Η χρηματική παροχή του άρθρου 931 ΑΚ

Αναπηρία ή παραμόρφωση: Η διάταξη προϋποθέτει αναπηρία ή παραμόρφωση του παθόντος ανεξαρτήτως αν οφείλεται σε υποκειμενικά ή αντικειμενικά άδικη πράξη. Ως αναπηρία θεωρείται κάποια έλλειψη της σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ακεραιότητας του προσώπου ...

ethemis

e-ΕΦΚΑ: Υποβολή αίτησης-δήλωσης εισφορών των παράλληλα απασχολούμενων ελευθέρων επαγγελματιών

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα Ηλεκτρονική  Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ «Αίτηση-δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης» που απευθύνεται σε ενεργούς μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελ. επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες) που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν παράλληλα και ως μισθωτοί....

ethemis

Τροπολογία του Υπ. Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση εκδίκασης χιλιάδων συνταξιοδοτικών υποθέσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Την κατάθεση τροπολογίας για την επίσπευση εκδίκασης χιλιάδων συνταξιοδοτικών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου ....

ethemis

ΑΠΔΠΧ: Δικαίωμα πρόσβασης γονέα σε προσωπικά δεδομένα ανήλικου τέκνου

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιασκέψεως στην έδρα της την 21-04-2021 μετά από πρόσκληση του Προέδρου της

ethemis

ΑΠ: Προς την Ολομέλεια των ΔΣ: Σχετικά με το ζήτημα της καθυστέρησης στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων

Η Ολομέλεια των Προέδρων των δικηγορικών σας συλλόγων μου υπέβαλε το με αρ. πρωτ. 247/1-7-2021 αίτημα κατά πιστή αντιγραφή « παρακαλούμε να θέσετε υπόψη μας ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία, ανά Δικαστήριο, σε όλη τη χώρα, που αφορούν στον χρόνο καθυστέρησης έκδοσης αποφάσεων

ethemis

ΑΠΔΠΧ: Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά πράξης αρχειοθέτησης καταγγελίας

Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 2 παρ. 8 του ν. 3051/2002 και 24 παρ. 1 του ν. 2690/1999, η Αρχή απέρριψε την αίτηση θεραπείας καθώς, αφενός, με αυτήν εισήχθησαν κατ’ ουσίαν ακυρωτικοί ισχυρισμοί, αφετέρου, δεν υποβλήθηκε κανένα νεότερο στοιχείο από τον προσφεύγοντα.

ethemis

Προσβολή προσωπικότητας μέσω ανάρτησης στο facebook. Ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών για τις αναρτήσεις.

Προσβολή προσωπικότητας μέσω ανάρτησης στο facebook. Ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών για τις αναρτήσεις. Επιτρεπτό χρήσης αναρτήσεων ως αποδεικτικών μέσων. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

ethemis

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Με την με αρ. 28854/9.7.2021 (Γ´ 1593 - Α.Δ.Α.: 6ΦΔ0Ω-7ΜΟ) κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή συνολικά εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

ethemis

ΔΕΕ: Πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης του κράτους μέλους υποδοχής

Το Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες της Ένωσης που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα και κατοικούν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής τους έχουν το δικαίωμα να υπάγονται στο δημόσιο σύστημα ασφάλισης ασθενείας του κράτους μέλους υποδοχής...

ethemis

ΔΕΕ: Οι εργοδότες μπορούν να απαγορεύουν σε εργαζόμενές τους να φορούν μαντίλα

Η απαγόρευση να φέρουν οι εργαζόμενοι στον χώρο εργασίας οιοδήποτε εμφανές σύμβολο εκδήλωσης πολιτικών, φιλοσοφικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων μπορεί να δικαιολογηθεί από την ανάγκη του εργοδότη να παρουσιάζει ουδέτερη εικόνα έναντι των πελατών ή να προλαμβάνει τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις...

ethemis

Γνωμοδότηση ΕισΑπ: Ποινική αντιμετώπιση της διατάραξης της κοινής ησυχίας με θορύβους που προκαλούνται από οχήματα

Ποινική αντιμετώπιση της διατάραξης της κοινής ησυχίας με θορύβους που προκαλούνται από οχήματα – Το ζήτημα της επιβολής δήμευσης των θορυβογόνων οχημάτων κατά το άρθρο 68 ΠΚ

ethemis

Πανελλήνιος διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων: Εξετάσεις δίχως καμία ουσία

Μετά από αρκετή ταλαιπωρία και αρκετό χρόνο που παρήλθε από την διενέργεια του τελευταίου πανελλήνιου διαγωνισμού, τον Ιούνιο του 2020, πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο μετά...