Νομικά Νέα

NewsRoom: Ελληνική και Διεθνής Ειδησεογραφία, Αρθρογραφία, Βιβλιογραφία, Εκδηλώσεις, Νομολογία και Νομοθεσία

ethemis
ethemis

Διαδικτυακή εκδήλωση: Ψηφιακό νόμισμα και κρυπτονομίσματα: Σύγχρονες νομικές προκλήσεις

H Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικού Δικαίου σας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα Ψηφιακό νόμισμα και κρυπτονομίσματα: Σύγχρονες νομικές προκλήσεις

ethemis

Περιαγωγή χωρίς πρόσθετα τέλη για ακόμη μία δεκαετία

Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, αποτελεί συνέχεια του κανονισμού για την κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής («roaming») που θεσπίστηκε το 2017.

ethemis

ΣτΕ-Σώρευση αίτησης αναστολής εκτέλεσης και αίτησης ακύρωσης στο αυτό δικόγραφο (α.138 ν. 4782/2021)

Άρθρο 372 ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 138 ν. 4782/2021 (Α΄ 36). Σώρευση αίτησης αναστολής εκτέλεσης και αίτησης ακύρωσης στο αυτό δικόγραφο...

ethemis

ΔΕΕ-Σώρευση διώξεων και κυρώσεων ποινικού χαρακτήρα στο δίκαιο του ανταγωνισμού: το Δικαστήριο διευκρινίζει την προστασία που παρέχει το δίκαιο της Ένωσης κατά του διττού αξιοποίνου

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης) ορίζει ότι κανείς δεν διώκεται ούτε τιμωρείται ποινικά για αδίκημα για το οποίο έχει ήδη αθωωθεί ή καταδικαστεί εντός της Ένωσης με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου σύμφωνα με τον νόμο.

ethemis

Διαδικτυακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια - Η ευθύνη των κρατών μελών της ΕΕ για παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης: πρακτικές εφαρμογές

Το Πρόγραμμα Jean Monnet EURIS του Kalliopi Koufa Foundation ​και η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΕΑΝΔιΘ) ​διοργανώνουν από κοινού τα διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια ...

ethemis

Συνήγορος του Καταναλωτή - Προστασία καταναλωτών στις τραπεζικές ηλεκτρονικές συναλλαγές

Η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” εξακολουθεί να γίνεται αποδέκτης πλήθους καταγγελιών καταναλωτών σχετικά με τη διενέργεια μη εγκεκριμένων / παράνομων ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών.

ethemis

Νέοι κανόνες για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των πληροφοριών στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για τη θέσπιση κοινών μέτρων κυβερνοασφάλειας και ασφάλειας των πληροφοριών σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης...

ethemis

ΣτΕ - Συνταγματικότητα παράτασης μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) για τα έτη 2019-202

Το άρθρο 5 του Συντάγματος κατοχυρώνει μόνο δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στην αγορά προς αναζήτηση πελατών, όχι προσδοκία ότι θα ευρεθεί αγοραστής διατεθειμένος να καταβάλει συμφέρουσα τιμή.

ethemis

Επιχειρήσεις με διεθνικής φύσεως δραστηριοποίηση ως οργανωμένες εγκληματικές ομάδες

Επί ενδεχόμενης διεθνικής υποστάσεως, άλλως νομικής προσωπικότητος, αλλά και στη βάση της έκτασης της εν γένει δραστηριοποίησης, μιας επιχείρησης (λ.χ. φαρμακοβιομηχανίας, βιομηχανίας τροφίμων κ.ά.), ....

ethemis

Γενική εισαγγελέας - Η Δανία παρέβη τις υποχρεώσεις της σχετικά με τη χρήση της ονομασίας «φέτα» από Δανούς παραγωγούς για τυρί για εξαγωγή προς τρίτες χώρες

Γενική εισαγγελέας Ćapeta: η Δανία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το δίκαιο της Ένωσης, παραλείποντας να λάβει μέτρα ώστε να παύσουν οι Δανοί παραγωγοί να χρησιμοποιούν την καταχωρισμένη ονομασία «φέτα» για τυρί το οποίο προορίζεται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες

ethemis

Ανανέωση των κατά πλάσμα δικαίου χορηγηθέντων τίτλων διαμονής υπηκόων Τρίτων χωρών

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 139 ν. 4876/2021, γίνονται δεκτές οι εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης τίτλων διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007, οι οποίες είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2020...

ethemis

ΔΕΕ - Η γνωστοποίηση από δημοσιογράφο προνομιακής πληροφορίας σχετικής με την επικείμενη δημοσίευση άρθρου το οποίο διαδίδει φήμες για εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες είναι νόμιμη

Ελευθερία του Τύπου: η γνωστοποίηση από δημοσιογράφο προνομιακής πληροφορίας σχετικής με την επικείμενη δημοσίευση άρθρου το οποίο διαδίδει φήμες για εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες είναι νόμιμη εφόσον είναι αναγκαία για την άσκηση δημοσιογραφικής δραστηριότητας και εφόσον συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας