NewsRoom: Νομικά Νέα

Ελληνική και Διεθνής Ειδησεογραφία, Αρθρογραφία, Βιβλιογραφία, Εκδηλώσεις, Νομολογία και Νομοθεσία

ethemis
ethemis

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021: «Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Ποινικού Δικαίου»

Το Εργαστήριο Ποινικού & Ποινικού Δικονομικού Δικαίου ΔΠΘ και η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργανώνουν διαδικτυακή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης την Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 και ώρα 17:30, με θέμα...

ethemis

Καθιερώνεται το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Στην ενοποίηση είκοσι πέντε πιστοποιητικών οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορούν στην δικαστική φερεγγυότητα και τα οποία εκδίδονταν από τα Δικαστήρια όλης της χώρας προβαίνουν τα συναρμόδια Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης.

ethemis

ΤΑΧ FLASH: Έκθεση ΕΕΣ: Προβληματισμοί σχετικά με την μη εναρμόνιση των τελωνειακών ελέγχων μεταξύ των κρατών μελών

Δημοσιεύθηκε έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), στην οποία διατυπώνονται ορισμένοι προβληματισμοί σχετικά με την μη εναρμόνιση των τελωνειακών ελέγχων μεταξύ των κρατών μελών ώστε να προστατεύονται δεόντως τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ

ethemis

Το δικαίωμα της σιωπής στο πλαίσιο της διοικητικής έρευνας μέσα από τη νομολογία του ΔΕΕ

Η εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ιταλίας (Consob) επέβαλε χρηματικές κυρώσεις στο φυσικό πρόσωπο DB για κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών και παράνομη γνωστοποίηση τους. Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε και για άρνηση απάντησης ερωτήσεων στο πλαίσιο της ακρόασης

ethemis

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Ετήσια Έκθεση 2019

Αρχή, όπως όλες οι ανεξάρτητες εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων, που συγκροτούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και οι οποίες έχουν επιφορτιστεί με το έργο της εφαρμογής του ΓΚΠΔ, καλείται να αναζητά το σημείο όπου ισορροπούν η προστασία της ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού με την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της κοινωνίας.

ethemis

Συμφέρον του τέκνου και άσκηση της γονικής μέριμνας - Η μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου

Ο όρος της «γονικής μέριμνας» υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από το ν. 1329/1983, έναν νόμο που μετέβαλε σημαντικά τον εν πολλοίς αναχρονιστικό, έως τότε, χαρακτήρα του ελληνικού Οικογενειακού Δικαίου, καθώς εισήγαγε, μεταξύ άλλων, την ισονομία των φύλων μέσα στην οικογένεια

ethemis

Έκθεση Πεπραγμένων Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος Υπουργείου Οικονομικών έτους 2020

Το έτος 2018 αποτέλεσε έτος ορόσημο για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων από αρμόδιες προς τούτο Υπηρεσίες, και ειδικότερα για όσους από αυτούς τους ελέγχους, γενεσιουργός αιτία υπήρξε παραγγελία οποιασδήποτε Εισαγγελικής Αρχής, με αποδέκτη τις κατά τόπους υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ethemis

Τα Κριτήρια ESG των Επιχειρήσεων ως αναγκαίος όρος για την προσέλκυση επενδύσεων

Η μεταβλητότητα των χρηματοοικονομικών συνθηκών και το καθεστώς αβεβαιότητας που οι σχετικές αγορές δοκιμάζουν, εντείνονται στην σύγχρονη εποχή, με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού να γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στην παγκόσμια οικονομία...

ethemis

Νόμος 4790/2021 - Kατεπείγουσες διατάξεις για τον κορωνοϊό και επαναλειτουργία των δικαστηρίων

Νόμος 4790/2021 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα

ethemis

Κυβερνοασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη στα αυτόνομα οχήματα

Οι προκλήσεις που θέτει η εξέλιξη της τεχνολογίας και η χρήση της σε ολοένα περισσότερες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής είναι ποικίλες. Εν προκειμένω θα απασχολήσουν οι κίνδυνοι που ανακύπτουν από την εφαρμογή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στα οχήματα.

ethemis

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης για τη Δικαιοσύνη

Με την υπ ‘ αρίθμ. 11328/2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ( ΦΕΚ Β’ 1112) διευρύνεται η σύνθεση της διαρκούς επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την εξέταση των επιπτώσεων στο δικαστικό σύστημα, της εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence). Στη νέα σύνθεση της επιτροπής συμμετέχει ως τακτικό μέλος και ο Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος, Πρόεδρος της Ε.Ε.Ν. e-themis, Σύμβουλος του ΔΣΑ.

ethemis

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές κάνοντας ηλεκτρονικές αγορές μέσω social media

Οι περιορισμοί στη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων, προκειμένου να συγκρατηθεί η διάδοση της πανδημίας COVID-19 προκάλεσαν σημαντική αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση των καταγγελιών για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όσον αφορά ειδικότερα στις  πωλήσεις μέσω των social media.

ethemis

Διαθέσιμη η πλατφόρμα rantevou.kep.gov.gr

Σκοπός είναι να διευκολύνονται να προγραμματίζουν την επίσκεψή τους στο κατάστημα της επιλογής τους άμεσα και με ακρίβεια, αποφεύγοντας ταλαιπωρία και συνωστισμό, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία.

ethemis

10 συν 1 ριζικές μεταβολές στο ρυθμιστικό πεδίο περί δημοσίων συμβάσεων

Με το ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ Α’36 – 09/03/2021), αναμορφώνονται ριζικά οι διατάξεις του ν. 4412/2016...

ethemis

Ξενοδοχεία γύρω από την Ακρόπολη: Ζητήματα προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος και δικαίου της δόμησης

Η σχολιαζόμενη απόφαση ΣτΕ 2102/2019 αφορά αίτηση ακύρωσης, με την οποία επιδιώκεται να ακυρωθούν ορισμένες εγκρίσεις και άδειες δόμησης, αλλά και η η υπ’ αριθμ. 255/45/4.1.1988 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Δ΄ 80/1988) και το από 23.6.1978 ΠΔ (ΦΕΚ Δ΄ 312/1978), αλλά και ευθέως ο Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»...

ethemis

Κριτική Αξιολόγηση των ποινικών διατάξεων του 19ου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα

Κριτική Αξιολόγηση των ποινικών διατάξεων του 19ου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα για τα « Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής»

ethemis

O δόλος του οφειλέτη ως προϋπόθεση διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας

Πολύ συχνά οι οφειλέτες, προκειμένου να αποφύγουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους έναντι των δανειστών τους, που συνήθως είναι τράπεζες, μεταβιβάζουν, εν όλω ή εν μέρει, τα περιουσιακά τους στοιχεία σε τρίτα, συνήθως συγγενικά τους, πρόσωπα.