Απόφαση 1/2019 ΑΠΔΠΧ- Απόρριψη προσφυγής λόγω μη ύπαρξης βάσης καταχώρισης δεδομένων.

April 08, 2019: Δίκαιο Πληροφορικής / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα


posts  Δίκαιο Πληροφορικής / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα / Απόφαση 1/2019 ΑΠΔΠΧ- Απόρριψη προσφυγής λόγω μη ύπαρξης βάσης καταχώρισης δεδομένων.postsethemis

Απόφαση 1/2019 ΑΠΔΠΧ- Απόρριψη προσφυγής λόγω μη ύπαρξης βάσης καταχώρισης δεδομένων.

Η ΑΠΔΠΧ υπενθύμισε αρχικά ότι σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1, 2 και 4 του Ν. 2472/1997, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα µε υποβολή της σχετικής αιτήσεως προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς και να ζητά και λαμβάνει χωρίς καθυστέρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εντός δεκαπέντε ημερών ή εάν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή. Το ίδιο δικαίωμα προβλέπεται ρητά και στον ΓΚΠ∆ (άρθρο 15), στην παρ. 3 του οποίου μάλιστα αναφέρεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων και αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ωστόσο, από τα στοιχεία του φακέλου και από την ακροαματική διαδικασία δεν προέκυψε ότι κατατέθηκε και καταχωρήθηκε το επικαλούμενο βιογραφικό σημείωμα του καταγγέλλοντος στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε., πρώην ΑΜΕΛ Α.Ε., ούτε ότι η καταγγελλομένη εταιρεία τηρούσε φυσικό ή/και ηλεκτρονικό αρχείο υποβληθέντων αυτοβούλως βιογραφικών σημειωμάτων ή βάση δεδομένων καταχώρισης. Για το λόγο αυτό η ΑΠΔΠΧ απέρριψε την προσφυγή του καταγγέλλοντος την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Επιμέλεια: Διονύσης Παυλιόγλου/ Επιστημονικός Συνεργάτης e-Θέμις

To άρθρο 15 παρ. 3 του ΓΚΠ∆ αναφέρει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων και αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.


LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more