Συγκατάθεση στην επεξεργασία δεδομένων/ Μήνυμα μέσω Viber -ΑΠΔΠΧ απ. 66/2018

December 03, 2018: Δίκαιο Πληροφορικής / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα


posts  eΘέμις / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα / Συγκατάθεση στην επεξεργασία δεδομένων/ Μήνυμα μέσω Viber -ΑΠΔΠΧ απ. 66/2018postsethemis

Συγκατάθεση στην επεξεργασία δεδομένων/ Μήνυμα μέσω Viber -ΑΠΔΠΧ απ. 66/2018

Την  24η Μαΐου 2018 ο καταγγέλλων έλαβε μήνυμα μέσω Viber από τον καταγγελλόμενο χωρίς να έχει προηγηθεί έγκυρη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και συγκεκριμένα του αριθμού του κινητού του τηλεφώνου. 
Η ΑΠΔΠΧ αφού άκουσε τις εισηγήσεις και σκεφτόμενη σύμφωνα με τον νόμο έκρινε ότι:

1) Για την αποστολή διαφημιστικού μηνύματος µέσω της εφαρμογής Viber πραγματοποιείται επεξεργασία του αριθμού τηλεφώνου. Η αποστολή τέτοιων μηνυμάτων ρυθμιζόταν από το ν. 2472/1997 ενώ μετά τις 25/5/2018 εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠ∆) και όχι στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3471/2006. Και τούτο διότι η εφαρμογή «Viber» αποτελεί «υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών» (αρ. 4 παρ. 25 ΓΚΠΔ) και όχι υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Συνεπώς, η εξέταση της νομιμότητας της αποστολής του εν λόγω μηνύματος πρέπει να γίνει µε βάση τις διατάξεις του ν. 2472/1997, ενώ η μετά τις 25/5/2018 τήρηση και χρήση του αριθμού τηλεφώνου για διαφημιστικό σκοπό και η ισχύς τυχόν συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων κρίνεται µε βάση τις διατάξεις του ΓΚΠ∆.

2) Το υποκείμενο της επεξεργασίας (και πελάτης του υπευθύνου) δεν ενημερώθηκε κατά το στάδιο της χορήγησης του τηλεφωνικού του αριθμού για τις περαιτέρω χρήσεις του αριθμού αυτού και ιδίως για το γεγονός ότι ο αριθμός θα χρησιμοποιηθεί για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Η εντός της εφαρμογής «viber» αποδοχή της λήψης μηνυμάτων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, µέσω της χρήσης της υπηρεσίας «viber business» δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συγκατάθεση, καθώς, δεν πληροί τα κριτήρια της συγκατάθεσης όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. ια΄ του ν. 2472/1997 (αλλά ούτε στο αρ. 4 παρ. 11 του ΓΚΠ∆), αφού κατά τη συλλογή των δεδομένων το υποκείμενο αυτών δεν είχε ενημερωθεί κατάλληλα για το σκοπό της επεξεργασίας, ήτοι την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας, ενώ ούτε κατά την αποστολή του μηνύματος προσδιορίζεται επαρκώς ο σκοπός της αποστολής αυτής.

-Για τους λόγους αυτούς η ΑΠΔΠΧ απηύθηνε σχετική επίπληξη στον υπεύθυνο επεξεργασίας, µε βάση το άρθρο 58 παρ. 2 εδαφ. α’ του ΓΚΠ∆.

Στο αρ. 2 παρ. ια΄ του ν. 2472/1997 ορίζεται ως συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων «κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται µε τρόπο σαφή, και εν πλήρη επιγνώσει, και µε την οποία, το υποκείµενο των δεδοµένων, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν...»Source/ Author:Απόφαση ΑΠΔΠΧ | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom