Τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας (big data) και τα οφέλη για το δικηγορικό επάγγελμα

April 11, 2017: Δίκαιο Πληροφορικής / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα


posts  eΘέμις / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα / Τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας (big data) και τα οφέλη για το δικηγορικό επάγγελμαpostsethemis

Τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας (big data) και τα οφέλη για το δικηγορικό επάγγελμα

Το νομικό σύστημα παράγει τεράστια και διαρκώς αυξανόμενη ποσότητα δεδομένων. Κάθε καινούρια υπόθεση που εισάγεται στο δικαστήριο αυξάνει το σώμα των γνώσεων που ένας δικηγόρος χρειάζεται προκειμένου να ανταπεξέλθει στην εργασία του. Οι δικαστικές αποφάσεις, τα νομολογιακά προηγούμενα και η ερμηνεία της νομοθεσίας δημιουργούν περισσότερα δεδομένα και μέσα σε αυτά – εντός των μαρτυρικών καταθέσεων, των πρακτικών των δικαστηρίων και των δικαστικών περιλήψεων– κρύβονται στοιχεία και γνώσεις που θα μπορούσαν, στα πλαίσια χειρισμού μιας υπόθεσης, να βοηθήσουν στο να κερδίσει κανείς νομικά επιχειρήματα.

Για τον λόγο αυτό προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μέχρι τώρα έχει υπάρξει ελάχιστη καινοτομία στον τομέα του νομικού επαγγέλματος σε σχέση με τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας (big data). Υπάρχει η αντίληψη ωστόσο ότι όλα μπορούν να αλλάξουν με την άφιξη μιας καινούριας γενιάς δικηγόρων και νομικών επαγγελματιών εξοικειωμένων με τα πληροφοριακά δεδομένα.
Τα πρώτα εργαλεία με δεδομένα μεγάλης κλίμακας (big data) που έγιναν διαθέσιμα για δικηγόρους εστίασαν σε λειτουργίες χρέωσης και τιμολόγησης, διαχείρισης χρόνου, μάρκετινγκ και σχέσεων δικηγόρων πελατών – συμβαδίζοντας με τις μέχρι τότε αξιοποίηση τους σε πολλές άλλες βιομηχανίες. Πλέον όμως οι δικηγόροι και εκείνοι που αναπτύσσουν εργαλεία για το επάγγελμα αυτό έχουν αρχίσει να σκέφτονται το πως αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την διενέργεια βασικής έρευνας και προετοιμασίας υποθέσεων που είναι και η ουσία της δουλειάς τους.
Στην παρούσα φάση, ο κόσμος της έρευνας με βάση τα νομικά δεδομένα κυβερνάται από δύο αντίστοιχες οντότητες – το LexisNexis και το Westlaw. Αυτοί οι γίγαντες διατηρούν βάσεις δεδομένων οι οποίες περιέχουν τεράστια ποσότητα υποθέσεων και των επιμέρους λεπτομερειών αυτών και είναι συχνά η προεπιλεγμένη εκκίνηση για νομικούς ερευνητές. Ωστόσο κυρίως χρησιμεύουν ως μηχανές αναζήτησης και προσφέρουν λίγα στην κατεύθυνση των προηγμένων εργαλείων ανάλυσης.
Η Ravel Law είναι επίσης μια εταιρία, η οποία προσπαθεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση να εφαρμόσει πιο εξελιγμένη τεχνολογία σε αυτό το αχανές και απόκρυφο σώμα γνώσεων. Ιδρύθηκε το 2012 από 2 δικηγόρους με υπόβαθρο στην ανάλυση δεδομένων, και παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμένες να βοηθούν τους νομικούς να αποκτήσουν γνώσεις και συνδέσεις χρησιμοποιώντας προηγμένους αλγορίθμους ανάλυσης
Μια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους – δικαστική ανάλυση – δίνει την δυνατότητα στους δικηγόρους να ανεύρουν μέσα από τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τον κάθε δικαστή, τους δικαστές εκείνους οι οποίοι έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να πρόσκεινται φιλικά στα νομικά επιχειρήματα τους. Τα δεδομένα παρουσιάζονται μέσα από το ταμπλό της ιστοσελίδας με έναν τρόπο που διευκολύνει τον εντοπισμό ευκαιριών και συσχετίσεων των νομικών δεδομένων που υπό άλλες συνθήκες θα είχαν παραβλεφθεί.
Και οι δύο ιδρυτές είχαν αντιληφθεί το πως τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας (big data) διαδραμάτιζαν ένα μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη των διάφορων βιομηχανιών, ωστόσο δεν είχαν επηρεάσει καθόλου το νομικό πεδίο και για τον λόγο αυτό σχεδίασαν το Ravel προκειμένου οι δικηγόροι να μπορούν να ανατρέχουν με ευκολία σε εκατομμύρια εγγράφων από τα οποία να μπορούν να διαχωρίσουν ποια είναι σημαντικά για την υπόθεση την οποία χειρίζονται και να κατανοούν πως μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά.
Το νομικό επάγγελμα είναι παραδοσιακά ένα από τα πιο συντηρητικά πεδία επαγγελματικής ή ακαδημαϊκής δραστηριότητας. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετά περισσότερο δεκτικό και φιλικό προς την τεχνολογία. Εν μέρει αυτό συμβαίνει από την νέα γενιά των δικηγόρων οι οποίοι έχουν εισέλθει στον κλάδο τα τελευταία 5 με 10 χρόνια έχοντας εξοικειωθεί με την τεχνολογία και τις δυνατότητες που αυτή συνεπάγεται και έχουν υψηλές προσδοκίες σχετικά με το τι μπορεί η τεχνολογία να προσφέρει στο επάγγελμά τους. Επιπλέον, ενώ παλαιότερα ακολουθούσαν το νομικό επάγγελμα αρκετά άτομα τα οποία είχαν ασχοληθεί νωρίτερα με κάποια άλλη θεωρητική επιστήμη, σήμερα υπάρχει η τάση να συνδυάζονται τα νομικά με τα οικονομικά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ασχολούνται με την δικηγορία άτομα τα οποία έχουν σχετική εμπειρία με ποσοτική ανάλυση και σύνολα δεδομένων, και επιθυμούν πλουσιότερες πηγές πληροφοριών και καλύτερες τεχνολογίες ανάλυσης.
Η ψηφιοποίηση και τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας μπορούν αναμφισβήτητα να φέρουν πολλά οφέλη στο νομικό επάγγελμα. Κάποια είναι προφανή όπως το να ελευθερώνει κανείς χώρο που προηγουμένως χρειαζόταν για να φυλάσσει βουνά από φακέλους υποθέσεων σε αρχειοθήκες, κάποια ωστόσο είναι λιγότερο προφανή όπως το να βρίσκει κανείς μη αναμενόμενες δικαστικές αποφάσεις ή κρίσεις που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την έκβαση μιας - υπό άλλες συνθήκες χαμένης - υπόθεσης σε όφελος ενός δικηγόρου που είναι εξοικειωμένος με τα δεδομένα και την τεχνολογία.
Θα οδηγούσε επίσης σε πολύ μεγαλύτερη αποδοτικότητα και διαφάνεια, καθώς το να μειώνεται ο χρόνος που χρειάζεται ένας νομικός για να ολοκληρώσει την έρευνα και την μελέτη υποθέσεων οδηγεί σε μειωμένα έξοδα και κατ’ επέκταση χαμηλότερη χρέωση του πελάτη, καθιστώντας την πρόσβαση στο σύστημα δικαιοσύνης προσιτό για όλους. Επιπλέον οι αποφάσεις των δικαστών οι οποίες εκδίδονται είναι πιο πιθανό να μην έχουν σφάλματα και ασάφειες όταν είναι σε συγχρονισμό με ακριβή ενημερωμένα δεδομένα , πράγμα το οποίο θα μειώσει την ανάγκη για χρονοβόρες και ακριβές εφέσεις και επαναληπτικές δίκες.
Όλα αυτά, φυσικά, έχουν ως αποτέλεσμα την πιθανότητα μια μέρα οι δικαστές και οι δικηγόροι να αντικατασταθούν από υπολογιστικά συστήματα – τα οποία θα είναι ικανά να επιλύουν προβλήματα με βάση το γράμμα του νόμου χωρίς να αποσπώνται από ανθρώπινες έννοιες όπως προκαταλήψεις, συναίσθημα και λογικά σφάλματα. Αυτό μοιάζει υπερβολικό και πράγματι είναι στην τρέχουσα χρονική συγκυρία. Αλλά δεν είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς μια χρονική στιγμή στο μέλλον, οπότε διαδικασίες ρουτίνας οι οποίες όμως καταναλώνουν πολύ χρόνο όπως δίκες για κλήσεις στάθμευσης ή διαφορές από συμβάσεις θα μπορούν να ρυθμίζονται από αλγορίθμους. Ακόμη κι έτσι, αναμένεται να περάσει αρκετός χρόνος μέχρι να δούμε έναν υπολογιστή να χτυπάει το σφυρί και να στέλνει κάποιον στην φυλακή.

Η ψηφιοποίηση και τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας θα οδηγούσαν επίσης σε πολύ μεγαλύτερη αποδοτικότητα και διαφάνεια, καθώς το να μειώνεται ο χρόνος που χρειάζεται ένας νομικός για να ολοκληρώσει την έρευνα και την μελέτη υποθέσεων οδηγεί σε μειωμένα έξοδα και κατ’ επέκταση χαμηλότερη χρέωση του πελάτη, καθιστώντας την πρόσβαση στο σύστημα δικαιοσύνης προσιτό για όλους. Επιπλέον οι αποφάσεις των δικαστών οι οποίες εκδίδονται είναι πιο πιθανό να μην έχουν σφάλματα και ασάφειες όταν είναι σε συγχρονισμό με ακριβή ενημερωμένα δεδομένα , πράγμα το οποίο θα μειώσει την ανάγκη για χρονοβόρες και ακριβές εφέσεις και επαναληπτικές δίκες.Source/ Author:forbes.com

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom