«Ηλεκτρονική έκδοση συναινετικού διαζυγίου»

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ/ January 12, 2022: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

«Ηλεκτρονική έκδοση συναινετικού διαζυγίου»

Σύμφωνα με το άρθρο 1441 ΑΚ, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4800/2021 (Α’81), προβλέφθηκε η δυνατότητα  λύσης του γάμου με ηλεκτρονικά μέσα. Πιο συγκεκριμένα, με την ΚΥΑ με αριθ. 70057οίκ/2021 (Β’ 6390) προβλέφθηκε η διαδικασία έκδοσης άυλου(ψηφιακού) συναινετικού διαζυγίου μέσω πλατφόρμας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

Με άλλα λόγια, οι δύο πλευρές, μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου, μπορούν ηλεκτρονικά πλέον, να προβούν σε συναινετική λύση του γάμου τους χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουν στο δικαστήριο ή να προσέλθουν με φυσική παρουσία στον συμβολαιογράφο.

Τα βήματα της διαδικασίας είναι τα εξής: 

-Εκκίνηση της διαδικασίαςαπό έναν εκ των δυο δικηγόρων, ο οποίος συνδέεται στην εφαρμογή μέσω κωδικών «PORTAL OLOMELEIA». Ο δικηγόρος καταχωρεί τον αριθμό της ληξιαρχικής πράξης γάμου, τον τόμο, το έτος, τον κωδικό Ληξιαρχείου που το εξέδωσε και το επώνυμο ενός εκ των συζύγων. Εναλλακτικά, δύναται να καταχωρεί είτε τα Α.Φ.Μ., είτε τους Α.Μ.Κ.Α. των δύο (2) συζύγων και το επώνυμο ενός εκ των συζύγων.

-Ενσυνεχεία,η εφαρμογή ανακτά αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα απαραίτητα στοιχεία των συζύγων και του γάμου τους.

-Ο επισπεύδων την διαδικασία δικηγόρος καταχωρεί υποχρεωτικά στην εφαρμογή το τελικό σχέδιο του ιδιωτικού συμφωνητικού στο σχετικό πεδίο της εφαρμογής. Επίσης, καταχωρεί υποχρεωτικά τα στοιχεία του συμβολαιογράφου, επιλέγοντάς τον από τη λίστα των συμβολαιογράφων, καθώς επίσης τον Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αντιδίκου δικηγόρου.

-Μετά το πέρας της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας, οι δύο δικηγόροι, οι σύζυγοι και ο συμβολαιογράφος, λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση για την εκκίνηση της διαδικασίας.

-Εν συνεχεία, εισέρχεται στην εφαρμογή ο αντίδικος δικηγόρος και επιβεβαιώνει τα στοιχεία της υπόθεσης, εισάγει τα επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης, εγκρίνει το καταχωρημένο από τον έτερο δικηγόρο τελικό σχέδιο του προηγούμενου άρθρου και είτε απορρίπτει είτε επιβεβαιώνει το περιεχόμενο αυτού.

-Στο επόμενο στάδιο, οι σύζυγοι εισέρχονται στην εφαρμογή, μέσω κωδικών taxisnet και λαμβάνουν γνώση του εγκεκριμένου, από αμφότερους τους δικηγόρους, σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού. Κατόπιν αυτών, εγκρίνουν ή απορρίπτουν το σχέδιο. Μόλις και οι δύο σύζυγοι εγκρίνουν το συμφωνητικό, αποστέλλεται σε όλα τα μέρη (δικηγόροι, σύζυγοι, συμβολαιογράφος) ηλεκτρονική ενημέρωση για την συναίνεση των συζύγων, οπότε και σηματοδοτείται η εκκίνηση της δεκαήμερης προθεσμίας του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα.

-Μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών, ολοκληρώνεται η διαδικασία και τα μέρη δεν δύναται να υπαναχωρήσουν μέσω της εφαρμογής, ενώ διατηρούν το δικαίωμα υπαναχώρησης κατόπιν συνεννόησης με τον συμβολαιογράφο.

Μετά την παρέλευση της 10μερης προθεσμίας ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι πρέπει να συνδεθεί στην εφαρμογή μέσω κωδικών taxisnet και δύναται να επεξεργαστεί το τελικό συμβολαιογραφικό έγγραφο λύσεως γάμου.

Την τελική συμβολαιογραφική πράξη δύνανται να εγκρίνουν οι σύζυγοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, μέσω της εφαρμογής, είτε να υπογράφουν εκτός της εφαρμογής δια ζώσης ιδιοχείρως, είτε με ηλεκτρονική υπογραφή ισοδύναμη της ιδιόχειρης.

-Μόλις εγκριθεί η συμβολαιογραφική πράξη, ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην εφαρμογή για να οριστικοποιήσει το διαζύγιο, επιλέγοντας και επιβεβαιώνοντας την επιλογή του, εισάγοντας τον αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης και την ημερομηνία σύνταξής της.

-Οι σύζυγοι, οι δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής διαδικασίας.

-Η εφαρμογή ενημερώνει το μητρώο πολιτών το οποίο επιστρέφει έναν κωδικό/ μοναδικό αναγνωριστικό, με βάση τον οποίο οι σύζυγοι ή οι δικηγόροι θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο ληξίαρχο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

-Τέλος, αν ο γάμος ήταν θρησκευτικός, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να εισάγει στην εφαρμογή τα στοιχεία από την απόφαση πνευματικής λύσης του γάμου και ειδικότερα την ημερομηνία έκδοσης αυτής, την αρμόδια Μητρόπολη και τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου της.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω ηλεκτρονική διαδικασία λύσης του γάμου είναι δυνητική και προβλέφθηκε προς τον σκοπό εξοικονόμησης χρόνου των συζύγων και αποφυγής συνωστισμού στις γραμματείες των Ειρηνοδικείων, για επικύρωση των απαραίτητων συμφωνητικών και εντάσσεται στο πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού της Δικαιοσύνης και της εν γένει μετάβασης στην ψηφιακή εποχή.

Μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών, ολοκληρώνεται η διαδικασία και τα μέρη δεν δύναται να υπαναχωρήσουν μέσω της εφαρμογήςSource/ Author:Αρθρογραφία / Βασιλική Βλάχου

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom