Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις: 12 Πρακτικά Βήματα Συμμόρφωσης προς τον GDPR

June 07, 2018: Δίκαιο Πληροφορικής / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα


posts  eΘέμις / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα / Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις: 12 Πρακτικά Βήματα Συμμόρφωσης προς τον GDPRpostsethemis

Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις: 12 Πρακτικά Βήματα Συμμόρφωσης προς τον GDPR

Σε δύο άρθρα της στο epixeiro.gr της 1ης και της 4ης Ιουνίου 2018 αντίστοιχα,  η κυρία  Ελένη Μαρτσούκου, δικηγόρος και τακτικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρουσιάζει 12 πρακτικά βήματα συμμόρφωσης προς τον ΓΚΠΔ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι ο ΓΚΠΔ λαμβάνει ειδική πρόνοια για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, π.χ. ως προς την τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας του άρθρου 30, ώστε το βάρος της συμμόρφωσης να είναι περιορισμένο.

Τα βήματα αυτά κατά την κυρία Ελένη Μαρτσούκου επιγραμματικά είναι τα εξής:

 1. Διαμόρφωση συνείδησης προστασίας προσωπικών δεδομένων στην επιχείρηση.

 2. Χαρτογράφηση των προσωπικών δεδομένων

 3. Αναθεώρηση της πολιτικής απορρήτου.

 4. Έλεγχος των υφιστάμενων διαδικασιών της επιχείρησης για την υλοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

 5. Έλεγχος υιοθέτησης των κατάλληλων μέτρων ανταπόκρισης στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων για πρόσβαση σε αυτά.

 6. Έλεγχος του αν έχει προσδιοριστεί και καταγραφεί η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και αν τηρείται η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

 7. Αναθεώρηση της πολιτικής της επιχείρησης αναφορικά με τη λήψη της συγκατάθεσης.

 8. Έλεγχος για την ανάγκη υιοθέτησης μέτρων για την επεξεργασία δεδομένων παιδιών.

 9. Έλεγχος για το αν υφίστανται κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και διαδικασίες σε σχέση με την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.

 10. Εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου για την προστασία των δεδομένων, όπου  απαιτείται.

 11. Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, όπου απαιτείται.

 12. Απόφαση και καταγραφή της επικεφαλής εποπτικής αρχής σε περίπτωση  δραστηριότητας σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Δείτε το πρώτο μέρος του άρθρου της κυρίας Ελένη Μαρτσούκου, εδώ.

Δείτε το δεύτερο μέρος του άρθρου της κυρίας Ελένη Μαρτσούκου, εδώ.

Σημειώνεται ότι ο ΓΚΠΔ λαμβάνει ειδική πρόνοια για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσειςSource/ Author:ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom