Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες

Προκηρύξεις, διαγωνισμοί και θέσεις εργασίας για δικηγόρους και νομικούς


posts  eΘέμις / Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί • ethemis

  Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών του ΙΚΥ

  Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Οριζόντιας Δράσης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»

 • ethemis

  Προκήρυξη Βραβείων ΙΜΔΑ 2018

  Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) προκηρύσσει, για 12η συνεχή χρονιά, διαγωνισμό για την απονομή τριών βραβείων και τριών επαίνων ...

 • ethemis

  Πλήρωση εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

  Πλήρωσης εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

 • ethemis

  MULTILAW - Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων

  Το CCBE, μέσω του “European Lawyers Foundation” (Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων) που έχει ιδρύσει, σε συνεργασία με τον ΔΣΑ και τους Δικηγορικούς Συλλόγους του Παρισιού, της Πολωνίας, της Ισπανίας, της Τσεχίας, της Λιθουανίας και της Ρουμανίας, διοργανώνει στα προαναφερόμενα κράτη-μέλη της ΕΕ πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων (“Multilaw”)...

 • ethemis

  Ε.Β.Ε.Π.: Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων

  Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) προσκαλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π., να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) στο πρωτόκολλο του Ε.Β.Ε.Π., εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του, ήτοι μέχρι την  18  Ιανουαρίου 2018.

 • ethemis

  Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Για την υποβολή υποψηφιότητας διδασκαλίας   στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

  διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις».

 • ethemis

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από 15 Μαρτίου ως και 15 Μαΐου 2017, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου, στη θυρίδα της Γραμματείας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ κατά τις ώρες 11:30 - 13:00, ή ταχυδρομικώς στηδιεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις».

 • ethemis

  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Ζητείται δικηγόρος, με τουλάχιστον 8ετή δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία ιδίως σε αστικό και δίκαιο των επιχειρήσεων (εμπορικό, εταιρικό, δίκαιο ανταγωνισμού). Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε εργατικό και διοικητικό δίκαιο. Απαιτείται άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ. Αποστείλατε βιογραφικό με Φωτογραφία: vasilios@arachovitis.com, dimosthenisvasiliou@gmail.com

 • ethemis

  Junior Litigation Lawyer

  A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm is seeking to recruit a motivated junior lawyer to join its litigation team. The ideal candidate must: (a) be qualified as an attorney in Greece, (b) have a Bachelor Degree from a Greek university and a post-graduate title from a reputable university in Greece or abroad in the fields of civil/commercial/ civil procedural law, (c) have at least 3 years work experience at a Greek law firm or a corporate legal department and (d) have an excellent command of English. Please apply at careers@saplegal.gr with reference “J. LITIGATION LAWYER”

 • ethemis

  Τεχνική Εταιρεία αναζητεί νέο-α Δικηγόρο

  Τεχνική Εταιρεία αναζητεί νέο-α Δικηγόρο, με σχετική εμπειρία στη διεκπεραίωση υποθέσεων ακινήτων (αγορά, πώληση, έλεγχο τίτλων, κτηματολόγιο, κ.λ.π. τυχόν γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας και θεωρητικών γνώσεων της διαδικασίας που αφορούν το Ν.4178/2013 θα θεωρηθεί πλεονέκτημα ) Η πλειονότητα των υποθέσεων αφορά εξωδικαστική διαδικασία και επίλυση. Η θέση είναι για αποκλειστική συνεργασία ( όχι εισπρακτική). Περιοχή Κέντρο Αθήνα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: t.lianas@alsvit.com

 • ethemis

  Ζητείται γραμματέας

  Thenamaris (Ships Management) Inc. is looking for a secretary to join its Legal Department who will support the General Counsel& the Legal team in a variety of tasks that vary from typical daily secretarial duties to more complex assignments. Minimum 3 years of relevant professional experience, fluency in English & excellent organizational & IT skills are a prerequisite. Experience in a similar role either in a Legal Firm or in a Legal Department is a plus. Please apply through www.thenamaris.com

 • ethemis

  Ζητείται Ασκούμενη/ος Δικηγόρος

  Δικηγορικό Γραφείο πλησίον του Αρείου Πάγου αναζητά Ασκούμενο/η Δικηγόρο στην αρχή της άσκησης ή τελειόφοιτο/η Νομικής για συνεργασία. Ευρύ αντικείμενο, μεταξύ άλλων, αστικό, εμπορικό, ασφαλιστικό, δίκαιο του διαδικτύου. Ωράριο 8:30-16:30. Αμοιβή 400€. Αποστολή βιογραφικών στο email: info@andriakopoulos.gr

 • ethemis

  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Ζητείται δικηγόρος, με τουλάχιστον 10ετή δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία ιδίως στο δίκαιο των επιχειρήσεων καθώς και σε αστικό/διοικητικό δίκαιο. Απαιτείται άριστη γνώση αγγλικών. Βιογραφικό με Φωτογραφία: vasilios@arachovitis.com

 • ethemis

  Ζητείται Ασκούμενος, Αθήνα

  Δικηγορικό Γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, με αντικείμενο ενασχόλησης εμπορικό, αστικό  και ποινικό δίκαιο, αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο για ουσιαστική άσκηση σε άριστο  περιβάλλον εργασίας. Απαραίτητη η άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.  Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: lawoffath2017@gmail.com

 • ethemis

  Ζητείται Γραμματέας

  Thenamaris (Ships Management) Inc. is looking for a secretary to join its Legal Department who will support the General Counsel & the Legal team in a variety of tasks that vary from typical daily secretarial duties to more complex assignments. Minimum 3 years of relevant professional experience, fluency in English & excellent  organizational & IT skills are a prerequisite. Experience in a similar role either in a Legal Firm or in a Legal Department is a plus. Please apply through www.thenamaris.com

 • ethemis

  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  Από δικηγορική εταιρεία με έδρα το Κολωνάκι, ζητούνται για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση:  1) Ασκούμενος/η δικηγόρος  2) Νέος/α Δικηγόρος  3) Δικηγόρος με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων  εμπορικού και αστικού δικαίου  4) Δικηγόρος με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων  διοικητικού δικαίου. Εμπειρία και ειδικές γνώσεις στον κλάδο του δικαίου  περιβάλλοντος και του πολεοδομικού δικαίου θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψιν.  Για όλες τις θέσεις απαιτείται άριστη γνώση χειρισμού MS OFFICE και πολύ  καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  Αποστολή βιογραφικού στο e-mail info@pamlaw.gr

 • ethemis

  Ζητείται Δικηγόρος, Αθήνα

  Από Δικηγορικό Γραφείο Γενικής Δικηγορίας με έδρα στους Αμπελόκηπους, ζητείται: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ με επιστημονική κατάρτιση στο Αστικό  και κατά προτίμηση και στο Διοικητικό Δίκαιο (και ιδιαίτερα στο Φορολογικό) & τετραετή κατ’ ελάχιστον επαγγελματική εμπειρία για αποκλειστική συνεργασία. Παρακαλούμε, όπως αποστέλλονται τα βιογραφικά σημειώματα στο e-mail : dim@rigas-law.gr.

 • ethemis

  Ζητείται Δικηγόρος, Αθήνα

  Από δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος για ουσιαστική άσκηση, κατά προτίμηση στο μέσον της άσκησης. Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παρακαλώ να αποσταλούν βιογραφικά στο reqruitadvocate@gmail.com

 • ethemis

  Ζητείται Δικηγόρος από δικηγορική εταιρεία, Αθήνα

  Δικηγορική εταιρεία αναζητεί δικηγόρο με τουλάχιστον τριετή εμπειρία, άριστη γνώση της αγγλικής και εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο με έμφαση το δίκαιο του ανταγωνισμού. Μεταπτυχιακός τίτλος στα ανωτέρω αντικείμενα απαραίτητος Βιογραφικά:lawfirm.openings1@gmail.com
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more