Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία

January 02, 2023: Νομοθεσία

posts


ethemis

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία

Τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας προβλέπει Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Με το Σχέδιο Νόμου θεσμοθετείται ένα νέο, σύγχρονο, ενιαίο νομικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των διεθνών διαιτησιών και ενσωματώνεται ο τροποποιημένος Πρότυπος Νόμος της Επιτροπής του Ο.ΗΕ. του έτους 2006 για το Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου (UNCITRAL), με σημαντικές παρεμβάσεις, ώστε να διαμορφωθεί, κατά το δυνατόν, ένα σαφέστερο, αλλά κυρίως πιο εξελιγμένο νομοθετικό κείμενο.

Παράλληλα, εισάγονται διατάξεις, πρωτοποριακές σε διεθνές επίπεδο, ώστε η χώρα μας να καταστεί ελκυστική ως προτιμώμενος τόπος διεξαγωγής διεθνών διαιτησιών, παρέχοντας ένα ευέλικτο πλαίσιο επίλυσης των διαφορών με το οποίο είναι εξοικειωμένες επιχειρήσεις που δύνανται να υλοποιήσουν άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας.

Αναφορικά με την εσωτερική διαιτησία καθιερώνεται μια σειρά ελάχιστων προϋποθέσεων για την ίδρυση των οργανισμών θεσμικών διαιτησιών, καθώς θεσπίζεται η υποχρεωτική αναγγελία της έναρξης λειτουργίας τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, θεσμοθετούνται κριτήρια διαφάνειας στη λειτουργία τους και καθιερώνεται η εκ των υστέρων υπαγωγή τους σε κατασταλτικό έλεγχο από τη Διοίκηση. Τίθεται, με τον τρόπο αυτό ένα δίχτυ ασφαλείας και ποιότητας των οργανισμών αυτών, χωρίς, πάντως, να υπάρχει οποιαδήποτε κρατική ανάμιξη στην διαχείριση τους.

Ειδικότερα, με το Σχέδιο Νόμου εισάγονται οι εξής καινοτομίες:

  • Καθιερώνεται η γενική αρχή ότι διαιτητεύσιμες είναι κατ’ αρχήν όλες οι διαφορές, εκτός αν ο νόμος το απαγορεύει.
  • Επιλύεται το ζήτημα του διορισμού διαιτητών (από το δικαστήριο) επί πολυμελούς διαιτητικού δικαστηρίου όταν η διαιτησία είναι πολυμερής
  • Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις της πολυμερούς διαιτησίας
  • Θεσπίζεται η εξουσία του διαιτητικού δικαστηρίου να διατάσσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων που θεωρεί αναγκαία σχετικά με το αντικείμενο της διαφοράς ή την έκδοση προσωρινής διαταγής
  • Αποδίδεται στο διαιτητικό δικαστήριο η εξουσία να επιβάλει στα μέρη να προσκομίσουν έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά μέσα που βρίσκονται στη διάθεσή τους και πιθανολογείται ότι θα έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της διαιτησίας.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται ότι θα ενισχυθεί σημαντικά η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, και θα τονωθούν οι ελληνικές εξαγωγές. Επιπλέον, το νέο θεσμικό πλαίσιο θα συμβάλει στην ταχεία επίλυση των διαφορών τους μέσω διαιτησίας, χωρίς προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια, προσελκύοντας νέες ξένες επενδύσεις και ενισχύοντας περαιτέρω τις αναπτυξιακές προοπτικές της εθνικής μας οικονομίας.

Τέλος, το προτεινόμενο Νομοσχέδιο συμπληρώνει το νομικό πλαίσιο που αφορά στις εξωδικαστικές μεθόδους επίλυσης διαφορών που καθιερώθηκε από την παρούσα κυβέρνηση με το Ν. 4640/2019 για τη Διαμεσολάβηση που ήδη παράγει σημαντικά αποτελέσματα και συμβάλει περαιτέρω στην αποσυμφόρηση των πολιτικών δικαστηρίων.

 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα συμβάλει στην ταχεία επίλυση των διαφορών τους μέσω διαιτησίας, χωρίς προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια, προσελκύοντας νέες ξένες επενδύσειςSource/ Author:ministryofjustice.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom