ΣτΕ: Συνταγματική η ισοτιμία των τίτλων σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, που έχουν χορηγηθεί με πτυχίο ΤΕΙ

May 18, 2023: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

ΣτΕ: Συνταγματική η ισοτιμία των τίτλων σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, που έχουν χορηγηθεί με πτυχίο ΤΕΙ

Σ.τ.Ε. 922/2023 Γ΄ Τμ. Επταμ.

Πρόεδρος: Π. Ευστρατίου, Αντιπρόεδρος

Εισηγητής: Β. Ανδρουλάκης, Σύμβουλος

Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν χορηγηθεί μέχρι 10-6-2003, με πτυχίο Τ.Ε.Ι.

Με την απόφαση 922/2023 επταμ., η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά κοινής υπουργικής αποφάσεως με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας των καλλιτεχνικών Σχολών του ν. 1158/1981 με πτυχία που χορηγούσαν  τα Τ.Ε.Ι. (χωρίς αντιστοιχία προς τις υπάρχουσες τότε ειδικότητες), κρίθηκε ότι η αναγνώριση αυτή, που αφορά σύμφωνα με τον ν. 4481/2017 (άρθρο 79) τίτλους που έχουν χορηγηθεί μέχρι τις 10-6-2003, δηλαδή μέχρι την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. δεν παραβιάζει κάποια συνταγματική διάταξη. Ειδικότερα, κρίθηκε: α) ότι η εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 79 του ν. 4481/2017) δεν παραβιάζει το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος, β) ότι νομίμως η σχετική αρμοδιότητα ανατίθεται στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, γ) ότι δεν παραβιάζεται το άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγματος διότι η προσβαλλόμενη κοινή υπουργική απόφαση δεν περιέχει ρύθμιση σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, αλλά επιτρεπτώς εξειδικεύει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της αναγνωρίσεως ισοτιμίας των τίτλων σπουδών των εν λόγω αποφοίτων με τα πτυχία των Τ.Ε.Ι. πριν από την ολοκλήρωση της εντάξεώς τους στην ανώτατη εκπαίδευση, η αναγνώριση δε αυτή δεν αφορά ειδικώς το ζήτημα του διορισμού ή της προσλήψεως στη δημόσια εκπαίδευση αλλά αφορά κάθε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η κατοχή τίτλου σπουδών Τ.Ε.Ι., πριν από την ανωτατοποίησή τους, και τίτλων σπουδών ισότιμων προς αυτόν, δ) ότι ούτε ο δημόσιος χαρακτήρας της τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως και το κύρος του δημόσιου πανεπιστήμιου προσβάλλονται δεδομένου ότι δεν τίθεται ζήτημα αναγνωρίσεως ισοτιμίας τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαιδεύσεως που έχουν χορηγηθεί από ιδιωτικούς φορείς, αλλά αναγνωρίσεως ισοτιμίας τίτλων σπουδών ανώτερης εκπαιδεύσεως προς τίτλους που χορηγούσαν μέχρι την ανωτατοποίησή τους τα Τ.Ε.Ι, τους οποίους επιτρεπτώς κατά το άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγματος  είναι δυνατόν να χορηγούν και ιδιωτικοί φορείς. Τέλος, ε) ότι  με την επίμαχη εξουσιοδότηση και την προσβαλλόμενη κανονιστική ρύθμιση δεν παραβιάζονται οι αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, διότι δεν προβλέπεται αναγνώριση ισοτιμίας των πτυχίων των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως του ν. 1158/1981 με πτυχία σχολών που ανήκουν στη βαθμίδα της ανωτάτης εκπαιδεύσεως, ούτε ευθέως ούτε εμμέσως, αλλά προβλέπεται η αναγνώριση της ισοτιμίας με πτυχία που ανήκαν στην ίδια βαθμίδα εκπαιδεύσεως, ήτοι την ανώτερη. Ως εκ τούτου, δεν πρόκειται για αυθαίρετη εξομοίωση ανόμοιων περιπτώσεων. Απορριπτέος και ο  ισχυρισμός  περί  της επί ίσοις όροις προσβάσεως, των αποφοίτων των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως του ν. 1158/1981, με τους απόφοιτους θεατρικών σπουδών των Α.Ε.Ι., σε θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, διότι  η εξουσιοδοτική διάταξη και η προσβαλλόμενη κανονιστική πράξη δεν αφορούν την πρόσβαση εν λόγω αποφοίτων σε θέση εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαιδεύσεως. Είναι διαφορετικό το ζήτημα του καθορισμού των προσόντων για πρόσληψη ή διορισμό στην πρωτοβάθμια κι δευτεροβάθμια  δημόσια εκπαίδευση, το οποίο ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις και όχι από την προσβαλλόμενη κ.υ.α. ή τις διατάξεις του ν. 4481/2017. 

Συμβούλιο της ΕπικρατείαςSource/ Author:adjustice.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom