ΣτΕ: Χορήγηση του 50% της δικαιούμενης σύνταξης λόγω αποδεδειγμένης ένδειας σε συνταξιούχο μηχανικό με οφειλές

May 17, 2023: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

ΣτΕ: Χορήγηση του 50% της δικαιούμενης σύνταξης λόγω αποδεδειγμένης ένδειας σε συνταξιούχο μηχανικό με οφειλές

ΣτΕ Α΄ 771/2023: Αποδεδειγμένη πραγματική ένδεια συνταξιούχου μηχανικού ή εργολήπτη δημοσίων έργων με οφειλές πλην ασφαλιστικών εισφορών. Χορήγηση του 50% της δικαιούμενης σύνταξης ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής του. Αρχή της ισότητας.

ΣτΕ Α΄ 771/2023Πρόεδρος: Τ. Κόμβου

Εισηγητής: Μ. Δρίβα

Αποδεδειγμένη πραγματική ένδεια συνταξιούχου μηχανικού ή εργολήπτη δημοσίων έργων με οφειλές πλην ασφαλιστικών εισφορών. Χορήγηση του 50% της δικαιούμενης σύνταξης ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής του. Αρχή της ισότητας.

Κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 11 του αν.ν. 2326/1940, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 915/1979 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 805/1981, ο δικαιωθείς συντάξεως από το πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (E.T.A.A., ήδη e - Ε.Φ.Κ.Α.), ο οποίος έχει ταυτόχρονα και οφειλές προς το Ταμείο από οποιαδήποτε αιτία εκτός από ασφαλιστικές εισφορές και ο οποίος βρίσκεται αποδεδειγμένως σε κατάσταση πραγματικής ένδειας για λόγους ιδίως οικονομικούς ή σε ουσιαστική αδυναμία να επιμεληθεί των υποθέσεών του ιδίως για λόγους υγείας, δύναται να ζητήσει από το Ταμείο να του χορηγήσει το 50% της δικαιούμενης από αυτόν σύνταξης με παρακράτηση του υπόλοιπου 50% προς συμψηφιστική απόσβεση των οφειλών του αυτών. Εφόσον δε συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις του νόμου (υποβολή αίτησης, πραγματική ένδεια ή λόγοι υγείας του συνταξιούχου), το εκάστοτε αρμόδιο όργανο του ασφαλιστικού φορέα έχει δεσμία αρμοδιότητα να αποφασίσει τη χορήγηση στον συνταξιούχο ποσοστού 50% της δικαιούμενης από αυτόν σύνταξης ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής του. Δεν συντρέχει παραβίαση της αρχής της ισότητας, αφού τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση της παρ. 11 του άρθρου 11 του αν.ν. 2326/1940 τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες, δεδομένου ότι γενικό και αντικειμενικό κριτήριο για την εφαρμογή της διάταξης αυτής για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι αυτοί να βρίσκονται αποδεδειγμένως σε κατάσταση πραγματικής ένδειας για λόγους ιδίως οικονομικούς ή σε ουσιαστική αδυναμία να επιμεληθούν των υποθέσεών τους ιδίως για λόγους υγείας. 

Συμβούλιο της ΕπικρατείαςSource/ Author:adjustice.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom