ΣτΕ: Επιτρεπτή η ανάκληση φορολογικής δήλωσης σε περίπτωση εκ των υστέρων επελθούσας περαίωσης της οικείας χρήσης

February 21, 2023: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

ΣτΕ: Επιτρεπτή η ανάκληση φορολογικής δήλωσης σε περίπτωση εκ των υστέρων επελθούσας περαίωσης της οικείας χρήσης

ΣτΕ Β΄ 276/2023

Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

Εισηγητής: Α. Φοβάκης, Πάρεδρος

ΣτΕ Β΄ 276/2023: Κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή η ανάκληση φορολογικής δήλωσης σε περίπτωση εκ των υστέρων επελθούσας περαίωσης της οικείας χρήσης, όταν αυτή ζητείται για λόγους αναγόμενους σε εκ του Συντάγματος έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης.

Τα αποτελέσματα της περαίωσης του ν. 3259/2004, περιλαμβανομένης και της οριστικοποίησης της οικείας φορολογικής εγγραφής, δεν μπορούν να ανατραπούν με αίτηση ανάκλησης της οικείας φορολογικής δήλωσης. Τούτο ισχύει, κατ’ αρχήν, όχι μόνον για τις περιπτώσεις στις οποίες η ανάκληση ζητείται μετά την περαίωση, οπότε ανακύπτει ζήτημα ανεπίτρεπτης εκ των υστέρων ανατροπής των αποτελεσμάτων της, αλλά και στις περιπτώσεις που η αίτηση ανάκλησης έχει υποβληθεί πριν από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Κατ’ εξαίρεση του κανόνα αυτού, τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων επελθούσας περαίωσης δεν καταλαμβάνουν ήδη υποβληθείσα αίτηση, στην περίπτωση που με αυτήν ζητείται η ανάκληση φορολογικής δήλωσης για λόγους αναγόμενους σε εκ του Συντάγματος έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης, λόγω νομικής, δηλαδή, πλάνης του φορολογούμενου, η οποία, αναγόμενη στην ίδια την ύπαρξη ή μη της φορολογικής υποχρέωσης, δικαιολογεί την εξαίρεση του αντίστοιχου κεφαλαίου της πράξης προσδιορισμού φόρου από τα αποτελέσματα της περαίωσης. Εκ του Συντάγματος έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης ανακύπτει, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση φορολόγησης του υπερτιμήματος που προκύπτει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου επιχείρησης, της διαφοράς, δηλαδή, μεταξύ της τιμής κτήσης του απαλλοτριούμενου ακινήτου και της καταβαλλόμενης στην επιχείρηση αποζημίωσης, με αποτέλεσμα, στις περιπτώσεις αυτές, να επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η ανάκληση της φορολογικής δήλωσης κατά το αντίστοιχο κεφάλαιο, ακόμη και αν η οικεία χρήση έχει υπαχθεί σε περαίωση.

Συμβούλιο της ΕπικρατείαςSource/ Author:adjustice.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom