ΔΕΕ: Σύμπραξη στην αγορά οδηγών οπτικών δίσκων : το Δικαστήριο ακυρώνει εν μέρει την απόφαση της Επιτροπής, διατηρώντας το ύψος των επιβληθέντων προστίμων

June 16, 2022: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

ΔΕΕ: Σύμπραξη στην αγορά οδηγών οπτικών δίσκων : το Δικαστήριο ακυρώνει εν μέρει την απόφαση της Επιτροπής, διατηρώντας το ύψος των επιβληθέντων προστίμων

Σύμπραξη στην αγορά οδηγών οπτικών δίσκων : το Δικαστήριο ακυρώνει εν μέρει την απόφαση της Επιτροπής, διατηρώντας το ύψος των επιβληθέντων προστίμων 

Η Επιτροπή παρέβη την υποχρέωση αιτιολογήσεως που υπέχει, κρίνοντας ότι οι συμπράττουσες επιχειρήσεις, πέραν της συμμετοχής τους σε ενιαία και διαρκή παράβαση, συμμετείχαν και σε πλείονες διακριτές παραβάσεις 

Με απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2015 1 , η Επιτροπή διαπίστωσε ότι πλείονες εταιρίες παραβίασαν τους κανόνες του δικαίου του ανταγωνισμού μετέχοντας σε σύμπραξη στην αγορά οδηγών οπτικών δίσκων (ΟΟΔ) και τους επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 116 εκατομμυρίων ευρώ. Η επίμαχη παράβαση αφορά ΟΟΔ οι οποίοι παράγονται από την Dell και την Hewlett Packard και χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, σε επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές. Οι εν λόγω εταιρίες, ως κύριοι κατασκευαστές αυθεντικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά προσωπικών υπολογιστών, προσφεύγουν σε διαδικασίες διαγωνισμών για προμήθειες που διεξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα. Οι διαγωνισμοί περιλαμβάνουν ανά τρίμηνο διαπραγματεύσεις με μικρό αριθμό προεπιλεγμένων προμηθευτών ΟΟΔ σχετικά με τις τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο και τον συνολικό όγκο αγορών.

Η Επιτροπή έκρινε ότι οι συμπράττουσες εταιρίες είχαν συντονίσει την αντίθετη προς τους κανόνες του ανταγωνισμού συμπεριφορά τους, τουλάχιστον από τις 23 Ιουνίου 2004 έως τις 25 Νοεμβρίου 2008. Αντάλλασσαν μεταξύ τους πληροφορίες που αφορούσαν τις προθέσεις τους για την ακολουθούμενη στο πλαίσιο της ανάθεσης των συμβάσεων στρατηγική υποψηφιότητας, αλληλοενημερώνονταν όσον αφορά τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, ενώ αντάλλασσαν και άλλες πληροφορίες ευαίσθητου χαρακτήρα. Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι ο συντονισμός γινόταν μέσω δικτύου παράλληλων διμερών επαφών. Οι συμπράττουσες εταιρίες επιδίωκαν την προσαρμογή του όγκου των προϊόντων που διέθεταν στην αγορά και τη διασφάλιση της διατήρησης των τιμών σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που θα διαμορφώνονταν ελλείψει των διμερών επαφών.

Οι Sony Corporation, Sony Optiarc, Sony Optiarc America, Quanta Storage, Toshiba Samsung Storage Technology και Toshiba Samsung Storage Technology Korea άσκησαν προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αίτημα την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής ή τη μείωση του ύψους των επιβληθέντων προστίμων. Με αποφάσεις της 12ης Ιουλίου 2019 2 , το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματά τους.

Το Δικαστήριο επιλήφθηκε αιτήσεων αναιρέσεως, με αίτημα την αναίρεση των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου και την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής ή τη μείωση του ποσού των επιβληθέντων προστίμων.

Με τις σημερινές αποφάσεις, το Δικαστήριο αναιρεί τις αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου και ακυρώνει εν μέρει την απόφαση της Επιτροπής. Το Δικαστήριο κρίνει, μεταξύ άλλων, ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε νομικό σφάλμα κρίνοντας ότι η Επιτροπή δεν είχε προσβάλει τα δικαιώματα άμυνας των συμπραττουσών εταιριών και ότι είχε τηρήσει την υποχρέωσή της περί αιτιολογήσεως της απόφασης στην οποία διαπίστωσε τη συμμετοχή των εν λόγω εταιριών σε πλείονες διακριτές παραβάσεις, πέραν της συμμετοχής τους στην ενιαία και διαρκή παράβαση. Το Δικαστήριο απορρίπτει το σύνολο των λοιπών επιχειρημάτων των διαδίκων.

Όσον αφορά τα πρόστιμα που επέβαλε Επιτροπή, το Δικαστήριο κρίνει κατ’ αναίρεση ότι ούτε κάποιο εκ των στοιχείων που επικαλέστηκαν οι συμπράττουσες εταιρίες ούτε και κάποιος λόγος δημοσίας τάξεως δικαιολογούν την άσκηση της πλήρους δικαιοδοσίας του προς μείωση του προστίμου κατά το στάδιο της αναιρετικής δίκης.

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού ΧαρακτήραSource/ Author:Απόφαση | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom