ΣτΕ - Η ΑΠΔΠΧ δεν δύναται να αρνηθεί να εξετάσει καταγγελία για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το λόγο ότι έχει ασκηθεί παραλλήλως αγωγή

March 15, 2022: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

ΣτΕ - Η ΑΠΔΠΧ δεν δύναται να αρνηθεί να εξετάσει καταγγελία για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το λόγο ότι έχει ασκηθεί παραλλήλως αγωγή

ΣτΕ Δ´ 561/2022

Πρόεδρος: Ε. Αντωνόπουλος

Εισηγητής: H. Μάζος

Η ΑΠΔΠΧ δεν δύναται να αρνηθεί να εξετάσει καταγγελία για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το λόγο ότι έχει ασκηθεί παραλλήλως αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για τις ίδιες παραβάσεις.

Με την 561/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως εποπτική αρχή δεν δύναται νομίμως να αρνηθεί την άσκηση της αρμοδιότητάς της να εξετάσει καταγγελία για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον λόγο ότι εκκρεμεί ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων αγωγή του ιδίου φυσικού προσώπου κατά του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, που στηρίζεται στην ίδια παράβαση. Και τούτο προεχόντως διότι η εποπτική αρχή οφείλει να ασκεί τις εξουσίες της προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρης αποτελεσματικότητα των, σχετικών με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κανόνων του δικαίου της Ένωσης. Εξάλλου, καμία διάταξη του Κανονισμού 2016/679 δεν προβλέπει την δυνατότητα της εποπτικής αρχής να αρνηθεί την άσκηση των διορθωτικών αρμοδιοτήτων της για τον ανωτέρω λόγο ενώ, αντιθέτως, όσον αφορά τις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής ή και απόρριψης του σχετικού ενδίκου βοηθήματος λόγω αναρμοδιότητας υπό τις οριζόμενες στον Κανονισμό προϋποθέσεις Η αντίθετη εκδοχή δεν ευρίσκει έρεισμα ούτε στις ρυθμίσεις του εθνικού δικαίου. Περαιτέρω, έγινε δεκτό ότι δεν καταλείπεται καμία εύλογη αμφιβολία ως προς την ως άνω δοθείσα έννοια των κρίσιμων διατάξεων του Ενωσιακού Δικαίου και ότι, λαμβανομένων υπόψη των ουσιωδών διαφορών της κρινόμενης και της εκκρεμούς ενώπιον του ΔΕΕ C-132/21 υπόθεσης, η οποία δεν δεσμεύει το Συμβούλιο της Επικρατείας (απόφαση ΔΕΕ της 6.10.2021, C-561/19, Consorzio Italian Management), δεν συντρέχει λόγος υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ.

Η αντίθετη εκδοχή δεν ευρίσκει έρεισμα ούτε στις ρυθμίσεις του εθνικού δικαίουSource/ Author:adjustice.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom