ΣτΕ: Πρότυπη δίκη για περιπτώσεις ασφάλισης με λανθασμένο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης

October 05, 2020: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

ΣτΕ: Πρότυπη δίκη για περιπτώσεις ασφάλισης με λανθασμένο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης

Πρότυπη δίκη για περιπτώσεις ασφάλισης με λανθασμένο κωδικό ειδικότητας και με λανθασμένο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 17/2020 της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010
 
Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Ειρήνη Σαρπ, την αρχαιότερη Αντιπρόεδρο Μαρία Καραμανώφ και την Αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ΄ ύλην Α΄ Τμήματος.
 
αφού έλαβε υπ’ όψιν:
 
α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010,

β) την από 26.8.2020 αίτηση (ΠΑ …………..) της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «…………………….», με την οποία ζητεί να εισαχθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατ΄ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, η ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας εκκρεμούσα (δικάσιμος 21.10.2020) προσφυγή (με αριθμό εισαγωγής ΠΡ ……………..) της ανωτέρω εταιρείας κατά του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Με την προσφυγή αυτή ζητείται η ακύρωση, άλλως η μεταρρύθμιση, α) της ………… αποφάσεως της ΤΔΕ του Περιφερειακού Υποκ/τος ΕΦΚΑ Χαλκίδας, β) της ……… ΠΕΕ του ΕΦΚΑ, γ) της ………. αποφάσεως της ΤΔΕ του Περιφερειακού Υποκ/τος ΕΦΚΑ Χαλκίδας και της δ) ……………. ΠΕΕ του ΕΦΚΑ, οι οποίες εκδόθηκαν για την ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζόμενης στην ως άνω εταιρεία, διότι, κατόπιν ελέγχου του λογαριασμού της στο μηχανογραφικό σύστημα Ο.Π.Σ., μετά από αναφορά της ίδιας, διαπιστώθηκε από το καθού ότι η εν λόγω υπάλληλος για το χρονικό διάστημα από 2001 έως 2015 είχε ασφαλιστεί με λανθασμένο κωδικό ειδικότητας και με λανθασμένο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης.

Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι τίθεται εν προκειμένω, μεταξύ άλλων, το γενικότερου ενδιαφέροντος νομικό ζήτημα, με συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, της συμφωνίας με το Σύνταγμα (άρθρα 4 παρ.1, 25 παρ.1 και 78 του Συντάγματος), την αρχή ασφάλειας δικαίου και την αρχή προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη, καθώς και με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, των διατάξεων του άρθρ. 95 ν. 4387/2016 (Α’ 85/12.5.2016), καθ΄ ο μέρος προβλέπουν το διπλασιασμό από δέκα (10) σε είκοσι (20) χρόνια του χρόνου παραγραφής των απαιτήσεων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου ………….., ……………..),
 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
 
Την αποδοχή του ανωτέρου αιτήματος, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010.
 
Δ ι α τ ά σ σ ε ι
 
1. Να εισαχθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας προσφυγή της αιτούσας (αριθμ. καταθέσεως: ΠΡ …………..),
 
2. Να αποδοθεί στην αιτούσα το κατατεθέν για την υποβολή της παρούσας αιτήσεως παράβολο, και
 
3. Να δημοσιευθεί η πράξη αυτή στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες ανακύπτει το ίδιο ζήτημα.

 

Συμβούλιο της ΕπικρατείαςSource/ Author:adjustice.gr
LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom