Απόφαση ΔΠΑ:Οριστικοποίηση φορολογικής εγγραφής. Εκτελεστότητα προσβαλλόμενης πράξης.

May 05, 2020: Νομολογία


ethemis

Απόφαση ΔΠΑ:Οριστικοποίηση φορολογικής εγγραφής. Εκτελεστότητα προσβαλλόμενης πράξης.

ΔΠΑ 19025/2019, 32ο Τμήμα

Η φορολογική εγγραφή έχει οριστικοποιηθεί λόγω της μη ασκήσεως προσφυγής κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της αρχικής ανακλητικής δήλωσης και ως εκ τούτου το μεταγενέστερο αίτημα του προσφεύγοντος για επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου για την ίδια αιτία δεν είναι νόμιμο, καθώς τυχόν αποδοχή της αίτησης αυτής θα οδηγούσε στην ανατροπή της, με τον ως άνω τρόπο, οριστικοποίησης της φορολογικής εγγραφής. Η εκδοθείσα επί του μεταγενέστερου αιτήματος του προσφεύγοντος (μετά τη συντέλεση της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης του αρχικού αιτήματος του προσφεύγοντος) ρητή απορριπτική απόφαση, δεν συνιστά νέα, εκτελεστού χαρακτήρα, πράξη, ως απλώς επιβεβαιωτική της αρχικής σιωπηρής απόρριψης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αυτού, κατά περιεχόμενο, αιτήματος του προσφεύγοντος, χωρίς νέα ουσιαστική έρευνα της υπόθεσης, δεδομένου ότι το αίτημα που ο προσφεύγων υπέβαλε με τη νεότερη αίτηση ήταν ακριβώς το ίδιο με εκείνο της αρχικής αίτησής του χωρίς να προσκομίσει κάποιο νεώτερο στοιχείο στην φορολογική αρχή. Επομένως, εφόσον για να ασκηθεί παραδεκτώς προσφυγή κατά της πράξης ή παράλειψης έκδοσης πράξης, με την οποία περατώνεται η ενδικοφανής διοικητική διαδικασία, απαιτείται να ήταν εκτελεστή η προσβληθείσα με την ενδικοφανή προσφυγή πράξη της Διοίκησης, η κρινόμενη προσφυγή ασκηθείσα κατά της προσβαλλόμενης απορριπτικής απόφασης του Προϊσταμένου της ΔΕΔ επί της ενδικοφανούς προσφυγής, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom