ΔΠΑ:Τρόπος καταβολής σύνταξης σε περίπτωση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών

March 23, 2020: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

ΔΠΑ:Τρόπος καταβολής σύνταξης σε περίπτωση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών

ΔΠΑ 11240/2019, 17ο Τμήμα

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 30 παρ. 2 του π.δ. 258/2005 και  61 του ν. 3863/2010 (του τελευταίου εφαρμοζομένου ως εκ του χρόνου υποβολής από τον ασφαλισμένο αίτησης για συνταξιοδότηση), συνάγεται ότι, όταν το ποσό της κύριας οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου προς τον Ασφαλιστικό Φορέα (Α.Φ.), στον οποίο υποβάλλεται αίτηση για συνταξιοδότηση, είναι μεγαλύτερο από το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) μηνιαίες συντάξεις κατώτατων ορίων λόγω γήρατος που ορίζονται για κάθε ασφαλιστικό οργανισμό, με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ, τα αρμόδια όργανα του τελευταίου είναι υποχρεωμένα να γνωστοποιήσουν εγγράφως στον ασφαλισμένο, που ζητεί τη χορήγηση σύνταξης, ποιο είναι το ύψος της κύριας οφειλής το οποίο υπερβαίνει το ανωτέρω όριο καθώς και το ποσό των τυχόν πρόσθετων επιβαρύνσεων (βλ. ΔΕΑ 419/2018, σκ. 3, ΔΕΠατ 629/2018 σκ. 8, πρβλ. ΔΕΑ 1571/2018 σκ. 7, ΔΕΘεσ 803/2018, σκ. 10). Αντιθέτως, εάν το οφειλόμενο ποσό προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνει το ως άνω όριο, η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του Α.Φ., τα δε οφειλόμενα ποσά συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορούν να είναι περισσότερες από σαράντα (40). Εν προκειμένω, το οφειλόμενο ποσό πράγματι δεν υπερέβαινε το προαναφερθέν ανώτατο όριο. Ως εκ τούτου, μη νόμιμα απονεμήθηκε στον προσφεύγοντα σύνταξη γήρατος από την πρώτη του επόμενου της εξόφλησης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών μήνα. Ακυρώνει την απόφαση της ΤΔΕ και αναγνωρίζει ότι ο προσφεύγων δικαιούται να λάβει σύνταξη γήρατος από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου της υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής της επαγγελματικής του δραστηριότητας, όπως ορίζουν, άλλωστε, οι καταστατικές διατάξεις του  Ο.Α.Ε.Ε..

 

Διοικητικό Πρωτοδικείο ΑθηνώνSource/ Author: adjustice.gr
LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom