Απόφαση ΔΠΑ σχετικά με διορισμό προσώπου στην προσωρινή διοίκηση ανώνυμης εταιρείας (άρθρο 69 ΑΚ).

February 17, 2020: Νομολογία


ethemis

Απόφαση ΔΠΑ σχετικά με διορισμό προσώπου στην προσωρινή διοίκηση ανώνυμης εταιρείας (άρθρο 69 ΑΚ).

Διορισμός προσώπου στην προσωρινή διοίκηση ανώνυμης εταιρείας (άρθρο 69 ΑΚ). Μη θεμελίωση προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης αυτού προς πληρωμή ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών αυτής. Ακύρωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας.

Παρακάτω η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών:

ΔΠΑ 12040/2019, 28ο Τμήμα 

Έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του ανακόπτοντος, υπό τη (φερόμενη) ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ανώνυμης εταιρείας για την εξασφάλιση είσπραξης οφειλών προερχόμενων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. 

Από τις στενώς ερμηνευτέες διατάξεις των άρθρων 115 του ν. 2238/1994, 69 παρ. 2 του ν. 2676/1999 και 31 του ν. 4321/2015 συνάγεται ότι για την καταβολή των οφειλόμενων εκ μέρους ανώνυμης εταιρείας προς το Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑ.Μ. ασφαλιστικών εισφορών, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα τα ρητώς αναφερόμενα στις εν λόγω διατάξεις πρόσωπα, δίχως η ευθύνη αυτή να επεκτείνεται και σε πρόσωπα πέραν αυτών, όπως είναι τα διορισμένα στην προσωρινή διοίκηση ανώνυμης εταιρείας, βάσει δικαστικής απόφασης του άρθρου 69 του Α.Κ..

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom