ΔΠΑ 975/2019:Ανάκληση άδειας διαμονής του άρθρου 91 παρ. 11 του ν. 3386/2005

November 18, 2019: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

ΔΠΑ 975/2019:Ανάκληση άδειας διαμονής του άρθρου 91 παρ. 11 του ν. 3386/2005

Ανάκληση άδειας διαμονής του άρθρου 91 παρ. 11 του ν. 3386/2005 λόγω μη λήψης απάντησης από την πρεσβεία της Αιγύπτου περί γνησιότητας του διαβατηρίου και διότι ο αιτών δεν προσήλθε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Μετανάστευσης, αν και εκλήθη σχετικώς, με συστημένη επιστολή.

Παρακάτω η απόφαση:

ΔΠΑ 975/2019, 23ο Τμήμα

Η Διοίκηση δεν εξέφερε ιδία κρίση για τη γνησιότητα ή μη του διαβατηρίου του αιτούντος (δηλαδή δικαιολογητικού για την χορήγηση ή επανέκδοση της ένδικης άδειας διαμονής), αλλά αρκέστηκε στο να ανακαλέσει την άδεια διαμονής του στη χώρα, ώστε, περαιτέρω, να μην προβεί σε επανέκδοση της άδειας διαμονής του, στηριζόμενη αποκλειστικά στην παράλειψη της πρεσβείας να απαντήσει εντός ευλόγου χρόνου σχετικά με τη γνησιότητα του διαβατηρίου, η οποία (παράλειψη) δεν δύναται να οδηγήσει άνευ ετέρου, στην παραδοχή περί της πλαστότητας αυτού, ενώ, εξάλλου, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου ότι υφίσταται δικαστική απόφαση ή βούλευμα για την εμπλοκή του αιτούντος σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, σχετική με την έκδοση του διαβατηρίου αυτού.

Όσον αφορά στο έτερο αιτιολογικό έρεισμα της προσβαλλόμενης πράξης, ήτοι τη μη προσέλευση του αιτούντος ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης, κατόπιν κλήτευσής του προς τούτο με συστημένη επιστολή στη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας του, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο αιτών, γνωστοποίησε στην Διοίκηση την μεταβολή της ταχυδρομικής διεύθυνσής του, κρίνει ότι η Διοίκηση δεν επικαλέστηκε, με ορισμένο τρόπο, ούτε απέδειξε, με προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, ότι πράγματι έλαβε χώρα, κατά τον προσήκοντα και νομίμως προβλεπόμενο τρόπο, αποστολή, επίδοση ή παραλαβή της ένδικης πρόσκλησης στη δηλωθείσα από τον αιτούντα διεύθυνση κατοικίας του. Εκ τούτων παρέπεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη παρίσταται, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον αιτούντα, πλημμελώς αιτιολογημένη και πρέπει να ακυρωθεί.

Διοικητικό Πρωτοδικείο ΑθηνώνSource/ Author:adjustice.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom