Απόφαση 295/2019 Τμήμα Δ΄ ΣτΕ – Ακίνητα εκτός συναλλαγής

May 09, 2019: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση 295/2019 Τμήμα Δ΄ ΣτΕ – Ακίνητα εκτός συναλλαγής

Το Δικαστήριο ζήτησε τη διαβίβαση της κατά νόμο αναλυτικής έκθεσης επί του πραγματικού και νομικού μέρους των υποθέσεων με τις απόψεις της Διοίκησης και όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών επί των προβαλλόμενων λόγων ακυρώσεως, καθώς και την αποστολή πλήρους φακέλου, ο οποίος θα περιέχει όλα τα μνημονευόμενα στις αιτήσεις ακυρώσεως στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανάγονται στο προπαρασκευαστικό στάδιο επιλογής και ελέγχου των προς μεταβίβαση ακινήτων.

Το Γραφείο Υπουργού έκρινε ότι η εν λόγω διαδικασία έχει ολοκληρωθεί για ορισμένα ακίνητα και έχει εκδοθεί απόφαση του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π., με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση ανάκλησης της προσβαλλόμενης απόφασής καθ’ ο μέρος με αυτή μεταβιβάζονται στην ανώνυμη εταιρεία ακίνητα, αναμένεται δε η έκδοση της ανακλητικής αποφάσεως του Υπουργού.

Για τα λοιπά δε ακίνητα, σύμφωνα με τις απόψεις της Διοίκησης, η διαδικασία έχει μεν προχωρήσει σημαντικά, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Όπως, ειδικότερα, προκύπτει από τα διαβιβασθέντα στοιχεία μολονότι έχουν ήδη εντοπισθεί ακίνητα που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του νόμου, για κάποια εξ αυτών η διερεύνηση του καθεστώτος τους είναι σε εξέλιξη και δεν υφίστανται ακόμη διαθέσιμα στοιχεία.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχει λόγος έκδοσης προδικαστικής αποφάσεως, προκειμένου η Διοίκηση να αποστείλει α) τα αναγκαία στοιχεία για τη διακρίβωση του χαρακτήρα όλων των εριζομένων με τις υπό κρίση αιτήσεις ακινήτων ως εξαιρουμένων ή μη της επίμαχης μεταβίβασης και β) στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την έκδοση των προσβαλλομένων πράξεων.

Συνεκδικάζει τις υποθέσεις και αναβάλλει την περαιτέρω εκδίκασή τους ορίζοντας νέα δικάσιμο.

Επιμέλεια: Δέσποινα Λάμπρου / Επιστημονική Συνεργάτης ethemis

Όσα ακίνητα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 196 παρ. 4 του ν. 4389/2016 θα εξαιρεθούν από τη μεταβίβαση μέσω τροποποίησης των προσβαλλόμενων πράξεων, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης και χαρακτηρισμού τους.Source/ Author:www.ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom