Πρόγραμμα Ακαδημαϊκών Υποτροφιών Δ.Σ.Α.

January 16, 2024: Eκπαιδευτικά Προγράμματα για Νομικούς, Δικηγόρους, Ασκούμενους & Φοιτητές

Μεταπτυχιακά προγράμματα ethemis


ethemis

Πρόγραμμα Ακαδημαϊκών Υποτροφιών Δ.Σ.Α.

Σε εκτέλεση της από 17.10.2023 αποφάσεως του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. θα χορηγηθούν τριάντα (30) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και πέντε (5) υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές, ποσού 1.000 € έκαστη σε νέους συναδέλφους με έως επτά (7) έτη δικηγορίας.

Οι σχετικές αιτήσεις θα υποβληθούν από τους υποψήφιους συναδέλφους στην αρμόδια επιτροπή του ΔΣΑ μέσω της πλατφόρμας Portal Olomeleia στο πεδίο «Αιτήσεις/Υποβολή αίτησης προς την Επιτροπή Υποτροφιών ΔΣΑ» από τις 15.01.2024 έως και 31.01.2024.

Οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα οποία πρέπει να συνοδεύεται η κάθε προς αξιολόγηση αίτηση, είναι τα ακόλουθα:

(Α) Μεταπτυχιακές Σπουδές

- Κριτήρια:

• Ετήσιο εισόδημα έως 8.000€ προσαυξανόμενο κατά 3.500 € για κάθε μέλος της οικογένειας (φορολογική δήλωση τελευταίου έτους)

• Αντικειμενική αξία ενδεχόμενης ακίνητης περιουσίας έως 120.000€ (εκκαθαριστικό εφορίας, Ε9)

• Εν ενέργεια φοίτηση σε ΠΜΣ (βεβαίωση φοίτησης)

• Μη λήψη άλλης υποτροφίας συνολικού ποσού άνω των 300€ από άλλο φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού (Υπεύθυνη Δήλωση)

• Βαθμός Πτυχίου Νομικής Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου τουλάχιστον μ.ο. 7,5 (βεβαίωση Νομικής Σχολής – αναλυτική βαθμολογία)

• Άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας επιπέδου Γ2 (πτυχίο γλωσσομάθειας)

(Β) Διδακτορικές Σπουδές

- Κριτήρια:

• Ετήσιο εισόδημα έως 10.000€ προσαυξανόμενο κατά 3.500 € για κάθε μέλος της οικογένειας (φορολογική δήλωση τελευταίου έτους)

• Αντικειμενική αξία ενδεχόμενης ακίνητης περιουσίας έως 120.000€ (εκκαθαριστικό εφορίας, Ε9)

• Ενεργή ιδιότητα υποψηφίου Διδάκτορα (βεβαίωση προόδου από επιβλέποντα καθηγητή) • Μη λήψη άλλης υποτροφίας συνολικού ποσού άνω των 300 € από άλλο φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού (Υπεύθυνη Δήλωση)

• Βαθμός Μεταπτυχιακού Νομικής Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου τουλάχιστον μ.ο. 7,5 (βεβαίωση Νομικής Σχολής – αναλυτική βαθμολογία)

• Άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας επιπέδου Γ2 (πτυχίο γλωσσομάθειας)

Μια υποτροφία χορηγείται σε νέο δικηγόρο (με έως 7 έτη δικηγορίας) ΑΜΕΑ, ο/η οποίος/α επιπροσθέτως των ανωτέρω οφείλει να συνυποβάλλει πιστοποιητικό αναπηρίας από την αρμόδια δημόσια αρχή.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τις δέκα (10) υποτροφίες που θα χορηγηθούν στους πρωτεύσαντες των Πανελληνίων Διαγωνισμών Υποψηφίων Δικηγόρων του έτους 2023 (5 πρώτοι των δύο Διαγωνισμών), θα έρθει σε επικοινωνία μαζί τους η Επιτροπή Υποτροφιών του ΔΣΑ, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού της Β´ περιόδου.

Υποβολή Αιτήσεων έως 31.01.2024Source/ Author:dsa.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom