LAWYEREX 2-Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων

July 15, 2022: Eκπαιδευτικά Προγράμματα για Νομικούς, Δικηγόρους, Ασκούμενους & Φοιτητές

Μεταπτυχιακά προγράμματα ethemis


ethemis

LAWYEREX 2-Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων

LAWYEREX 2-Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον Α’ κύκλο

O ΔΣΑ συμμετέχει, μέσω του «European Lawyers Foundation» (Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων), από κοινού με τους Δικηγορικούς Συλλόγους Τσεχίας (Ceska Advokatni Komora, Παρισιού (Οrdre des Avocats de Paris), Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο (Cyprus),  Εθνικός Δικηγορικός Σύλλογος Πολωνίας  (Krajova Rada Radcow Prawnych), Γενικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ισπανίας (Consejo General de la Abogacia Espanola), Δικηγορικό Σύλλογο Βαρκελώνης (Illustre Collegi de l’ Advocacia de Barcelona), Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ιταλίας (Consiglio Nazionale Forense), Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ρουμανίας (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania) και Σλοβακίας (Slovenska Advokatska Komora) στο πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων LAWYEREX 2 (“Multilateral Exchange of Lawyers 3 – LAWYEREX 2” JUST-2021-JTRA-101045930).

Συγκεκριμένα, οι νέοι δικηγόροι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν σε συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία ή σε Δικηγορικό Σύλλογο κάποιου από τα παραπάνω κράτη-μέλη για μία περίοδο δύο εβδομάδων (10 εργάσιμες ημέρες).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σκοπό να έρθουν σε επαφή οι συμμετέχοντες με την δικηγορική πράξη σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ και να αποκτήσουν σχετική επαγγελματική εμπειρία. Το εν λόγω πρόγραμμα υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση στην Επιτροπή της ΕΕ, η οποία έκανε δεκτή τη σχετική πρόταση και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος (80%) του συνολικού κόστους υλοποίησής του. Στο πρόγραμμα αυτό θα συμμετάσχουν συνολικά 15 νέοι δικηγόροι - μέλη του ΔΣΑ.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τον Α Κύκλο του προγράμματος LAWYEREX 2  (περίοδος  Σεπτεμβρίου 2022 - Ιανουαρίου 2023)  και θα επιλεγούν 3 Δικηγόροι Αθηνών.

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων (Εuropean Lawyers Foundation).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμαLawyerex **2 καλούνται να διαβάσουν οπωσδήποτε τον αναλυτικό πρακτικό οδηγό  που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει των όρων που περιγράφονται γίνεται η υλοποίησή του, πάντα  σύμφωνα με τις οδηγίες του Συντονιστή (Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων). **

Oι δικηγόροι που θα επιλεγούν πριν από την αναχώρησή τους θα πρέπει να καταβάλουν στον ΔΣΑ, στην προθεσμία που θα τους οριστεί, το ποσό των 150 ευρώ για την κάλυψη μέρους τους κόστους συμμετοχής τους.

Στους δικηγόρους που θα επιλεγούν, θα τους καταβληθεί από το πρόγραμμα για κάλυψη εξόδων διαμονής, διατροφής και εν γένει διαβίωσής τους στον τόπο που θα απασχοληθούν το συνολικό ποσό των 1.400 ευρώ (700 ευρώ κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και τα υπόλοιπα 700 ευρώ μετά το πέρας της απασχόλησής τους).

Επιπλέον αυτού, καλύπτονται από το πρόγραμμα μεταφορικά κόστη μετάβασής τους στις πόλεις που θ΄ απασχοληθούν, καθώς και επιστροφής τους με βάση την παράγραφο IV. Financial Conditions (Travel Allowance and daily allowance) του συνημμένου πρακτικού οδηγού του προγράμματος.

 

Μετά το πέρας της συμμετοχής τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο “ Ιδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων” European Lawyers Foundation” καθώς και στον ΔΣΑ συνοπτική έγγραφη αναφορά για το πρόγραμμα και την αξιολόγησή τους γι’ αυτό.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα προγράμματα της σειράς «Multilateral Exchange of Lawyers»  αποτιμήθηκαν ιδιαίτερα θετικά από τους συναδέλφους που συμμετείχαν.

Η αίτηση συμμετοχής επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Κάθε ενδιαφερόμενος δηλώνει τις χώρες προτίμησής του και τον/τους μήνες κατά τους οποίους επιθυμεί να μετακινηθεί εντός του άνω χρονικού διαστήματος.

Ενημερώνουμε ότι για τους συμμετέχοντες από Ελλάδα, ο τόπος φιλοξενίας ανα χώρα αποφασίζεται από τον ίδιο τον Δικηγορικό Σύλλογο Υποδοχής (πχ αν κάποιος επιλέξει Ιταλία (Italy),  τοConsiglioNazionaleForense μπορεί να ορίσει  αυτό  τον τόπο φιλοξενίας πχ. Ναπολη, Ρώμη, Τορίνο κτλ.)

Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί στα αγγλικά και να αποσταλεί σκαναρισμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση tsiri.an@dsa.gr  (τηλ. 2103398206) μέχρι και την 19η  Ιουλίου 2022.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

(α) οι ενδιαφερόμενοι να είναι νέοι δικηγόροι, μέλη του Δ.Σ.Α., δηλαδή να μην έχουν υπερβεί τα επτά χρόνια άσκησης δικηγορίας κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (ήτοι, να έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του δικηγόρου μετά την 19/07/2015),

(β) η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ( τουλάχιστον επιπέδου Β2 – Proficiency in English),

(γ) η κατοχή Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας και

(δ) η καταβολή του προαναφερθέντος ποσού των 150 ευρώ, εφόσον επιλεγούν.

(ε) η συμπλήρωση της συνημμένης αίτησης στα αγγλικά.

Η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση στον Δ.Σ.Α. μεταξύ αυτών που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Η επιλογή κάποιου αποκλείει την εκ νέου συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

Πριν από κάθε κύκλο ανταλλαγών, θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ξεχωριστές προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Για τον συνολικό αριθμό αυτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της κλήρωσης η οποία θα διεξαχθεί δημοσίως στον Δ.Σ.Α. και για κάθε άλλο τυχόν θέμα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Α.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν e-mail στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: tsiri.an@dsa.gr

This project is financed with the support of the Justice Programme of the European Union.

 lawyerex_2_practical_guide.pdf | 

lawyerex_2_application_form_1st_round_1.docx |

 lawyerex_2.docx

  ***

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων (Εuropean Lawyers Foundation).Source/ Author:dsa.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom