Ίδρυμα Μποδοσάκη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιών

September 26, 2018: Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες

ethemis


posts  eΘέμις / Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες /Ίδρυμα Μποδοσάκη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιώνethemis

Ίδρυμα Μποδοσάκη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιών

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναζητά Έλληνα δικηγόρο για την παροχή νομικών υπηρεσιών στην Αθήνα.

Κύρια αντικείμενα υπηρεσιών:
– Ενδεικτικές υπηρεσίες: Γνωμοδοτήσεις και συμβάσεις επί θεμάτων που εμπίπτουν στην δραστηριότητα του Ιδρύματος, επιμέλεια της νόμιμης λειτουργίας του, χειρισμός δικαστικών υποθέσεων.
– Ενδεικτικοί τομείς δικαίου: Δίκαιο νομικών προσώπων. Δίκαιο ακινήτων. Δίκαιο μισθώσεων. Εμπορικό δίκαιο. Δημόσιο – Φορολογικό δίκαιο. Εργατικό δίκαιο.

Απαιτούμενα προσόντα:
– Δικηγορική ιδιότητα.
– Προϋπηρεσία τουλάχιστον επτά (7) ετών άσκησης δικηγορίας.
– Ηλικία έως σαράντα (40) ετών.
– Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
– Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
– Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και γνώση περισσοτέρων ξένων γλωσσών αποτελούν πρόσθετα προσόντα.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μόνον εγγράφως έως την 31η Οκτωβρίου 2018.
Η έγγραφη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά και στα αγγλικά, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος, καθώς και από πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, υποβάλεται μόνον ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση legal@bodossaki.gr, με αναγραφή του θέματος: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις ιδιότητας και προϋπηρεσίας θα ζητηθούν από τους επικρατέστερους ενδιαφερόμενους κατά την τελική φάση αξιολόγησης.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του για την επιλογή των ενδιαφερομένων, κατόπιν συνεντεύξεως. Η απόφαση του δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή αντιρρήσεις.

Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.Source/ Author:Δείτε περισσότερα εδώ

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom