ΑΠΔΠΧ: Υποχρεώσεις Δημοσίου Τομέα βάσει Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

April 24, 2019: Δίκαιο Πληροφορικής / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα


posts  eΘέμις / GDPR & Προσωπικά Δεδομένα / ΑΠΔΠΧ: Υποχρεώσεις Δημοσίου Τομέα βάσει Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.postsethemis

ΑΠΔΠΧ: Υποχρεώσεις Δημοσίου Τομέα βάσει Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Αθήνα  23-4-2019

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3058

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενόψει της 25.5.2019, δηλαδή της επετείου του ενός χρόνου από τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), η Αρχή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή των υπευθύνων επεξεργασίας του Δημοσίου Τομέα (υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ανεξάρτητες Αρχές, κ.λπ.) στην τήρηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ. 

Βασική υποχρέωσή τους είναι ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ΓΚΠΔ. Ένα από τα βασικά καθήκοντα τουDPO, όπως αυτά ενδεικτικά περιγράφονται στο άρθρο 39 του ΓΚΠΔ, είναι να συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας σε ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Τέτοια είναι και τα ζητήματα που αναφέρονται στην κοινοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. χορήγηση σε τρίτο αιτούντα, ανάρτηση σε ιστοσελίδα υπουργείου, κ.λπ.) προσωπικών δεδομένων.

Πρέπει να καταστεί για μία ακόμα φορά σαφές ότι, κατόπιν της θέσης σε ισχύ από 25.5.2018 του ΓΚΠΔ, η Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα να απαντά στα ερωτήματα και αιτήματα είτε των υπευθύνων επεξεργασίας είτε των υποκειμένων των δεδομένων ή τρίτων που αφορούν σε ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως τα ανωτέρω αναφερόμενα, τα οποία δεν εμπίπτουν στις προβλεπόμενες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ αρμοδιότητές της (βλ. άρθρο 57 ΓΚΠΔ, καθώς και σχετική απόφαση της Αρχής 52/2018 διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της: www.dpa.gr).

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή καλεί όσους φορείς του Δημοσίου Τομέα δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί με την ως άνω υποχρέωση να το πράξουν.

Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλισθεί η ομαλότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του ΓΚΠΔ στη χώρα μας.

Τμήμα Επικοινωνίας

Βασική υποχρέωσή τους είναι ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας ΔεδομένωνSource/ Author:dpa.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom