Young Maritime Prize - Piraeus 2020

October 18, 2019: Εκδηλώσεις Νομικών Φορέων


ethemis

Young Maritime Prize - Piraeus 2020

Από το 1992 και εφεξής, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς διοργανώνει, κάθε τρία χρόνια, στον Πειραιά, πρώτο εμπορικό λιμένα της Χώρας και από τους σπουδαιότερους της Μεσογείου, Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου και με τον τρόπο αυτόν παρακολουθεί τις διατάξεις της ναυτικής νομοθεσίας και την πρακτική εφαρμογή τους, καταδεικνύει τις τυχόν παρερμηνείες, επισημαίνει τις ατέλειες, υποδεικνύει τις προκριτέες λύσεις και διευκολύνει τη διεθνή ενοποίηση των ουσιαστικών ρυθμίσεων της εμπορικής ναυτιλίας.

Ήδη ο θεσμός αυτός απαριθμεί στο ενεργητικό του εννέα (9) ιδιαιτέρως επιτυχή διεθνή συνέδρια, τα οποία ασχολήθηκαν με τα πλέον επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα ναυτικού δικαίου, όπως ειδικότερα: την προστασία των ναυτικών δανειστών (1° Διεθνές Συνέδριο– 28/30 Μαΐου 1992), την εκμετάλλευση του πλοίου και τη συμβατική ελευθερία (2° Διεθνές Συνέδριο– 25/ 27 Μαΐου 1995), το ναυτικό ατύχημα ως νομικό πρόβλημα (3° Διεθνές Συνέδριο -27/ 30 Μαΐου 1998), την ευθύνη προς αποζημίωση στο ελληνικό και το διεθνές ναυτικό δίκαιο (4° Διεθνές Συνέδριο -6/9 Ιουνίου 2001), τη θαλάσσια ρύπανση (5° Διεθνές Συνέδριο- 29/9 έως 2/10/2004), τη διερεύνηση των σύγχρονων προβλημάτων της θαλάσσιας ασφάλισης (6° Διεθνές Συνέδριο– 4/6 Οκτωβρίου 2007), τη νομική θέση των ναυτικών από συγκριτική και διεθνή άποψη (7ο Διεθνές Συνέδριο – 30/9 έως 2/10/2010), τη λειτουργία των ναυτικών θεσμών σε περιόδους οικονομικής αστάθειας (8ο Διεθνές Συνέδριο -26/29 Σεπτεμβρίου 2013) και τη θαλάσσια ασφάλεια: νομικά ζητήματα σχετικά με το πλοίο, το φορτίο και τον ανθρώπινο παράγοντα (9ο Διεθνές Συνέδριο -13/15 Οκτωβρίου 2016). Οι εισηγήσεις, οι συζητήσεις και τα πορίσματα των Συνεδρίων περιλήφθηκαν σε ειδικούς τόμους που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Το 10° Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου** έχει προγραμματισθεί να γίνει από τις 21 έως τις 23 Μαΐου 2020, με θέμα την «Προστασία της ναυτιλιακής επιχείρησης σε ένα μεταβαλλόμενο, ρυθμιστικά και πραγματικά, περιβάλλον». Το θέμα που επιλέχθηκε είναι κατεξοχήν επίκαιρο και συνθετικό, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά – και άρα εξόχως συμβολικά- ως η άλλη όψη του Πρώτου μας Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε το 1992: το καθεστώς της ναυτιλιακής επιχείρησης δεν εξετάζεται πλέον από την οπτική γωνία των ναυτικών δανειστών, αλλά από τη σκοπιά του εκμεταλλευόμενου το πλοίο και των κινδύνων που αυτός αντιμετωπίζει στις μεταβαλλόμενες σύγχρονες συνθήκες. Η εξέταση της θεματικής θα δομηθεί σε πέντε επιμέρους ενότητες: Η πρώτη ενότητα θα εστιάσει στην αλλαγή της οπτικής προσέγγισης, από την προστασία των δανειστών στην προστασία της επιχείρησης, και θα καλύψει θέματα όπως η οικονομική ανάλυση της σύγχρονης πλοιοκτησίας, οι νέες μορφές χρηματοδότησης, οι μονομερείς εμπορικοί περιορισμοί κ.ά. Η δεύτερη ενότητα αφιερώνεται στις οργανωτικές (μετ)εξελίξεις της ναυτιλιακής επιχείρησης (νέες μορφές συνεργασίας, εφαρμοστέοι κανόνες στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα αλλοδαπές εταιρείες κ.ά) ∙ η τρίτη ενότητα, στις σύγχρονες μορφές κινδύνων που αντιμετωπίζει ο εκμεταλλευόμενος το πλοίο, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την επιβολή κυρώσεων από τρίτα κράτη και τις επιταγές περί μείωσης του ποσοστού θείου στα καύσιμα των πλοίων. Η τέταρτη ενότητα θα φέρει στο επίκεντρο της συζήτησης τις νομικές πτυχές των πιέσεων που ασκούνται στη ναυτιλία από το δίκαιο του περιβάλλοντος και την τεχνολογία, όπως τα αυτόνομα πλοία, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης στα νέα κλιματικά δεδομένα κ.ά..

Τέλος, η τελευταία ενότητα θα αφιερωθεί στην επανεξέταση των παραδοσιακών εργαλείων νομικών προστασίας (π.χ. περιορισμός ευθύνης, προϋποθέσεις συντηρητικής κατάσχεσης πλοίων), με συγκριτική επισκόπηση της ελληνικής και αλλοδαπής νομολογίας . Το επικείμενο Συνέδριο αποτελεί τη συνέχεια μίας διεθνώς αναγνωρισμένης και περίβλεπτης «παράδοσης» καθιερωμένης εδώ και 28 χρόνια, η οποία επιτρέπει τη συνάντηση και την καρποφόρο ανταλλαγή ιδεών σε ζητήματα υψηλού θεωρητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος μεταξύ ακαδημαϊκών, εξειδικευμένων στον τομέα του ναυτικού δικαίου νομικών και παραγόντων της ναυτιλιακής αγοράς από όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο του προσεχούς Συνεδρίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς και η Οργανωτική Επιτροπή συνεχίζουν για δεύτερη συνεχόμενη φορά να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στον επιστημονικό διάλογο, νέων επιστημόνων και νομικών, που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο πεδίο του Ναυτικού Δικαίου. Δράττοντας ως ευκαιρία τον ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα του Συνεδρίου και τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας από την ίδρυση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, ο ΔΣΠ και η Οργανωτική επιτροπή τιμούν την έρευνα και την επιστημονική πρόοδο, προκηρύσσοντας διαγωνισμό υπό τον τίτλο “Young Maritime Prize”.

Όροι και Προθεσμία Συμμετοχής

Βραβεία και Όροι Συμμετοχής

1. Βραβεία Οι τέσσερις πιο εμπεριστατωμένες μελέτες θα λάβουν από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς  βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ έκαστο, και θα δημοσιευθούν στον Τόμο Εισηγήσεων του Συνεδρίου, ο οποίος θα περιλάβει τις Εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν κατά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

2. Όροι και Προθεσμία Συμμετοχής  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Νομικής ή  Πανεπιστημιακής Σχολής συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το ναυτιλιακό κλάδο και να μην έχουν ξεπεράσει το 35ο  έτος της ηλικίας τους.

 Γλώσσα εργασίας: Ελληνική, Αγγλική.

 Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν πρωτότυπη μελέτη σε ζήτημα της θεματολογίας του προσεχούς. Συνεδρίου, η οποία δεν πρέπει να έχει κατατεθεί ως άρθρο, μεταπτυχιακή εργασία ή/και να έχει δημοσιευθεί.

 Η μελέτη θα πρέπει να έχει έκταση έως 25 σελίδες/10.000 λέξεις  και να περιλαμβάνει βιβλιογραφική τεκμηρίωση.

 Η μελέτη, εκτυπωμένη εις τριπλούν θα πρέπει να κατατεθεί  στη γραμματεία του Δ.Σ.Π. έως την 20/04/2020. Οι μελέτες που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από τον κ. Κυριάκο Οικονόμου (Αρεοπαγίτη) ως Πρόεδρο, και μέλη την Καθηγήτρια κα. Λία Αθανασίου (Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Θεοχαρίδη (World Maritime University – Malmö, Σουηδία).

Για το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς: Ο Πρόεδρος Γιώργος Σταματογιάννης

Για την Οργανωτική Επιτροπή: Η Πρόεδρος Λία Ι. Αθανασίου ,Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών

 

Young Maritime Prizes | Piraeus 2020Source/ Author:dspeiraia.gr
LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom