ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ (25 &26 Οκτωβρίου 2019)

October 09, 2019: Εκδηλώσεις Νομικών Φορέων


ethemis

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ (25 &26 Οκτωβρίου 2019)

Επιστημονική - Οργανωτική Επιτροπή: Γεώργιος Μπάλιας, Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Βασίλης Φαϊτάς. Γεώργιος Καφφές

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

16.30 Χαιρετισμοί: Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ, Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης Γεώργιος Μπάλιας, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.  Ιωάννης Δασκαλάκης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης. Παναγιώτης Σημανδηράκης, Δήμαρχος Χανίων. Δρ. Μαρία Κοζυράκη, Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Μηνάς Μηναδάκης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ, Προϊστάμενος του Διοικητικού. Εφετείου Χανίων

Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

1η Συνεδρία: Κλιματική αλλαγή: επιστημονικές και νομικές όψεις
Προεδρεύουσα: Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Αν. Καθηγήτρια, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Δικηγόρος.

17.30 Κλίμακες της κλιματικής αλλαγής: στην αιχμή της επιστήμης και της δράσης Δρ. Αναστασία Ρωμανού, Ερευνήτρια, NASA Goddard Institute, Ομότιμη Καθηγήτρια, Columbia University, NY

17.50 Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή: απαιτήσεις και προκλήσεις προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Δρ. Σεβαστιανός Μοιρασγεντής, Ερευνητής, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

18.10 Η κλιματική αλλαγή στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Γεώργιος Μπάλιας, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Δικηγόρος

18.30 Ερωτήσεις - Συζήτηση

2η Συνεδρία: Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής: επιστημονικές και νομικές όψεις. Προεδρεύων: Παύλος-Μαρίνος Δελλαδέτσιμας, Καθηγητής,. Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

19.10 Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε τρεις ελληνικές περιφέρειες: δημόσια αντίληψη και χωροταξικές πολιτικές. Δήμητρα Αγγρά, υποψ. Δρ., Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

19.30 Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη δημόσια υγεία: η περίπτωση των χωρών της Μεσογείου. Μαρία Καραγιαννοπούλου, υποψ. Δρ., Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

19.50 Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω του τομέα των χρήσεων γης Παντελίτσα Σφηνιαδάκη, ΔΝ, Επιστημονική συνεργάτης της Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ΚύπρουΣάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

1η Συνεδρία: Θαλάσσια και χερσαία βιοποικιλότητα: επιστημονικές και νομικές όψεις Προεδρεύων: Γεώργιος Μπάλιας, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Δικηγόρος

10.00 Θαλάσσια βιοποικιλότητα της Μεσογείου: κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Αναστάσιος Τσελεπίδης, Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά.

10.20 Χερσαία βιοποικιλότητα της Μεσογείου: κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές. Δρ. Πέτρος Λυμπεράκης, Ερευνητής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης

10.40 Η πρόσβαση στους θαλάσσιους γενετικούς πόρους σε περιοχές εντός και εκτός εθνικής δικαιοδοσίας , Δήμητρα Μάνου, ΔΝ, μέλος ΕΔΙΠ Νομικής σχολής ΑΠΘ

11.00 Ερωτήσεις - Συζήτηση

2η Συνεδρία: Σύγχρονες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας της βιοποικιλότητας. Προεδρεύουσα: Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

11.40 Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και ο κυρωτικός νόμος 4867/2019: Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για την ελληνική έννομη τάξη. Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Αν. Καθηγήτρια, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Δικηγόρος

12.00 Συγκριτική αποτίμηση του πρώιμου και του σύγχρονου διεθνούς δικαίου προστασίας της βιοποικιλότητας: Μισός αιώνας της Σύμβασης Ραμσάρ. Γεώργιος Σαμιώτης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά

12.20 Η εφαρμογή της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση Ειδών (CITES). Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ, ΔΝ

12.40 Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών στη νομολογία του ΔΕΕ και του ΣτΕ, Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ΔΔ, ΔΝ

13.00 Ερωτήσεις - Συζήτηση

3η Συνεδρία: Ειδικά περιβαλλοντικά ζητήματα. Προεδρεύων: Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

14.30 Η ποινική ευθύνη για τις προσβολές του περιβάλλοντος στο ελληνικό δίκαιο Έλλη Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Νομικής, ΑΠΘ

14.50 Η αστική ευθύνη του Δημοσίου από την πρόκληση βλάβης στο φυσικό περιβάλλον. Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ, ΔΝ

15.10 Η ενεργητική νομιμοποίηση στη δίκη των περιβαλλοντικώνnδιαφορών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ,

15.30 Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την έκθεση του κοινού στους ενδοκρινικούς διαταράκτες Παρασκευή Καλοφύρη, υποψ. Δρ., Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο. Πανεπιστήμιο

15.50 Ερωτήσεις - Συζήτηση

16.10 Διάλειμμα

4η Συνεδρία: Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στις αναπτυξιακές και χωρικές πολιτικές. Προεδρεύουσα: Μαρία Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

16.30 Η χωρική διάσταση και η εξέλιξη του συστήματος πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα. Παύλος-Μαρίνος Δελλαδέτσιμας, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

16.50 Πολιτικές Πρόληψης Κινδύνων και Σχεδιασμού του Χώρου: Τι τις Συνδέει, τι τις Χωρίζει; Καλλιόπη Σαπουντζάκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

17.10 Η αντίληψη κινδύνου ως γέφυρα μεταξύ πρόληψης και σχεδιασμού του χώρου. Ξένια Κατσιγιάννη, Δρ. Τμήματος Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

17.30 Χωροταξικός σχεδιασμός: τεχνοκρατική επιλογή ή έκφραση του οικονομικού προγράμματος;

Βασίλης Φαϊτάς, Εφέτης ΔΔ, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

17.50 Ερωτήσεις - Συζήτηση

5η Συνεδρία: Νέες τεχνολογίες παρακολούθησης και δίκαιο περιβάλλοντος: Διεπιστημονικές όψεις. Προεδρεύων: Ιωάννης Δασκαλάκης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων

18.30 Άνωθεν λύσεις και προβληματισμοί: Μη επανδρωμένα και δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης του περιβάλλοντος. Παναγιώτης Παρτσινέβελος, Αν. Καθηγητής, Σχολή ΜΗΧΟΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης

18.50 Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος. Δυνατότητες και προοπτικές στους τομείς της Διοίκησης και της Δικαιοσύνης. Δρ. Δημήτρης Αλεξάκης, Ερευνητής Γ’, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

19.10 Νομικά ζητήματα από τη χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης και παρατήρησης της γης για περιβαλλοντικούς σκοπούς. Μαρία Μανιαδάκη, Δικηγόρος, Συντονίστρια Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης, Ερευνήτρια Εθνικού Προγράμματος HELLASNOMOSAT, Σχολή ΜΗΠΕΡ, Πολυτεχνείο Κρήτης &  Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Ερευνητής Εθνικού Προγράμματος HELLASNOMOSAT, Σχολή ΜΗΠΕΡ, Πολυτεχνείο Κρήτης

19.30 Η ευφυής παρακολούθηση και τα προσωπικά δεδομένα Ευαγγελία Μήτρου, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

19.50 Το πρόγραμμα LIFE NATURA THEMIS: Καινοτόμες δράσεις για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής παραβατικότητας. Νικόλαος Χαζιράκης, Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων,. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΣΧ για το LIFE NATURA THEMIS

20.10 Ερωτήσεις - Συζήτηση

Συμπεράσματα Συνεδρίου - Στρογγυλό Τραπέζι: Προεδρεύουσα: Γλυκερία Σιούτη, Καθηγήτρια, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος. Πάνελ: Φραντζέσκα Γιαννακού, Σύμβουλος Επικρατείας, Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ, Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, Γεώργιος Μπάλιας, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Δικηγόρος

 

25/26 Οκτ. Κρήτη Χανιά, Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» Παλαιό ΤελωνείοSource/ Author:edd.gr
LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom