Δ. Αναστασόπουλος: Επί της απόφασης του Δ.Σ του ΔΣΑ και της Γνωμοδότησης του Εισαγγελέα του ΑΠ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ/ January 16, 2023: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Δ. Αναστασόπουλος: Επί της απόφασης του Δ.Σ του ΔΣΑ και της Γνωμοδότησης του Εισαγγελέα του ΑΠ

Ο ΔΣΑ οφείλει να τοποθετείται θεσμικά και όχι πολιτικά. Για το λόγο αυτό δεν υπερψηφίσαμε το κείμενο που τέθηκε σε ψηφοφορία κατά το Διοικητικό Συμβούλιο της 12ης-1-2023, το οποίο είναι διάφορο από αυτό που τελικά αναρτήθηκε ως απόφαση. Και το οποίο – όπως άλλωστε ζητήσαμε – θα μπορούσαμε να έχουμε συνδιαμορφώσει, καθώς δηλώθηκε κατηγορηματικά κατά τη συζήτηση στο Δ.Σ. η αντίθεση μας στην επίμαχη Γνωμοδότηση. Αποτελεί τουλάχιστον θεσμική απρέπεια ο τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος εκ μέρους της ηγεσίας του ΔΣΑ. 

Ακολουθεί η θέση μας για την επίμαχη Γνωμοδότηση του κου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπως αυτή αναπτύχθηκε και στο Δ.Σ. της 12ης-1-2023:

Ο ιστορικός και θεσμικός ρόλος των Δικηγορικών Συλλόγων, και ιδίως του ΔΣΑ, στη διασφάλιση του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης είναι αδιαμφισβήτητος, βαρυσήμαντος και αδιάκοπος. Άλλωστε αναγνωρίζεται και από τον ίδιο το νομοθέτη, ο οποίος πρωταρχικώς θέτει τα ζητήματα αυτά στο ρόλο που επιτελούν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 90 στοιχ.α’ και β’ του Κ.Δ. «Στους Δικηγορικούς Συλλόγους ανήκει: α) Η υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου σε μια δημοκρατική κοινωνία. β) Η διασφάλιση της λειτουργίας μίας ανεξάρτητης δικαιοσύνης, η οποία απονέμεται στο όνομα του ελληνικού λαού».

       Χρέος, λοιπόν, και του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Α. είναι να αγρυπνεί προς την κατεύθυνση αυτή. Για να το πετύχει αυτό, οφείλει οι τοποθετήσεις του και οι παρεμβάσεις του να είναι απαλλαγμένες από ιδεολογικές ή άλλες υποκειμενικές αντιλήψεις και ο λόγος που αρθρώνει να είναι αντάξιος της ιστορίας του και της ιδιότητας του ως πρώτου επιστημονικού συλλόγου της χώρας. Άλλωστε, σε ό,τι αφορά το υπό συζήτηση θέμα, το Δ.Σ. μας τοποθετείται κυρίως με την ιδιότητα ακριβώς αυτή, ήτοι του πρώτου επιστημονικού συλλόγου, με θεσμικό και καίριο ρόλο στο χώρο της δικαιοσύνης.

  Υπό αυτό το πρίσμα, η τοποθέτηση μας πρέπει να γίνεται με θεσμικούς και όχι πολιτικούς όρους. Έτσι, δε συνάδει στο ρόλο και την ιστορία του ΔΣΑ υιοθέτηση ορολογίας στις αποφάσεις μας τέτοιας που αυτούσια θα μπορούσε να τη βρει κανείς και σε πολιτικά κόμματα (ακόμα και η Ανακοίνωση του Προέδρου της ΑΔΑΕ κου Χρ.Ράμμου, ήτοι του άμεσα θιγόμενου από την ως άνω Γνωμοδότηση, ήταν σαφώς πιο θεσμικά ευπρεπής από το κείμενο της ανακοίνωσης που τέθηκε προς ψήφιση στο Δ.Σ. μας, το οποίο είναι διάφορο από αυτό που τελικά ανακοινώθηκε ως απόφαση ΔΣΑ).  Ο ΔΣΑ οφείλει  να διαφυλάττει το κύρος του και τον θεσμικό του ρόλο και να μη δίνει την εντύπωση (ακούσια ή εκούσια) ότι εργαλειοποιείται πολιτικά. 

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την υπ’αρ.1/2023 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου, τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι τα εξής δύο: πρώτον, αν είχε αρμοδιότητα για την έκδοση της και, δεύτερον, αν κατά περιεχόμενο ήταν ορθή. 

       Ως προς το πρώτο ερώτημα, η απάντηση καταρχήν θα ήταν ότι μια τέτοια Γνωμοδότηση κινείται στα ευρεία πλαίσια των αρμοδιοτήτων του (α.29 Ν.4938/2022), εφόσον είχε εκδοθεί σε χρονικά αδιάφορη στιγμή. Ωστόσο, δεδομένης της σχετικής εκκρεμοδικίας ενώπιον του ΣτΕ για τον επίμαχο Ν.5002/2022 και της εν εξελίξει ποινικής έρευνας για το ζήτημα των «υποκλοπών», η εν λόγω Γνωμοδότηση ήταν άτοπη και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, συμμορφούμενος και με την πάγια θέση του Α.Π. εν προκειμένω για την αποφυγή επηρεασμού εκκρεμών δικών, όφειλε να απέχει από την έκδοση της.

       Ως προς το δεύτερο ζήτημα, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις συμπερασματικές σκέψεις του κου Εισαγγελέα για το εύρος των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ, σύμφωνα με τις οποίες αυτές περιορίζονται δυνάμει του άρθρου 4 παρ.7 του Ν.5002/2022, αυτές κρίνονται εσφαλμένες, καθώς προβαίνει στο αβάσιμο λογικό άλμα του περιορισμού των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ μέσω της ρύθμισης της ως άνω διάταξης για το δικαίωμα ενημέρωσης του παρακολουθούμενου για λόγους εθνικής ασφάλειας. Όπως σωστά και ο κος Πρόεδρος της ΑΔΑΕ αναφέρει εν προκειμένω, η εν λόγω νεοπαγής διάταξη (α.4 παρ.7 Ν.5002/2022) δεν περιορίζει τις γενικές ελεγκτικές αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ (α.6 παρ.1 Ν.3115/2003).

 Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι η λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών στη χώρα μας εδράζεται στο Σύνταγμα, προκειμένου να επιτελούν το έργο τους κατά τρόπο αδιάβλητο και ανεξάρτητο, προς όφελος της κοινωνίας και του κράτους δικαίου. Η φαλκίδευση της λειτουργίας τους δεν πρέπει να γίνεται ούτε άμεσα ούτε έμμεσα. Ωστόσο, ούτε και αυτές είναι ανεξέλεγκτες, ακόμα και κατά την άσκηση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων τους, όπως ορθώς επισημαίνεται και από τον τ.ΠτΔ και επ.Καθηγητή ΕΚΠΑ κο Πρ.Παυλόπουλο (στο εύστοχο πρόσφατο άρθρο του με τον τίτλο «Παρατηρήσεις ως προς την συνταγματική κατοχύρωση των αρμοδιοτήτων της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών», σελ.6επ.). Τα θεσμικά όργανα και οι εκπρόσωποι του Κράτους οφείλουν να κινούνται στα πλαίσια του νόμου και του Συντάγματος, υπηρετώντας πρωτίστως τη Δημοκρατία μας και τη Δικαιοσύνη. Οφείλουν να συνεννοούνται και να συνεργάζονται, και όχι, συνειδητά ή ασυνείδητα, να συμβάλλουν στο να πλήττουν τη δημοκρατία, όπως σωστά επεσήμανε σε σημερινή του παρέμβαση και ο ομ.Καθηγητής κος Αντ.Μανιτάκης. 

       Περαιτέρω, κατά κοινή όλων παραδοχή, η τελευταία παράγραφος στην ως άνω Γνωμοδότηση, με την οποία, εμμέσως πλην σαφώς, απειλούνται τα μέλη της ΑΔΑΕ με ποινικές κυρώσεις για την κατά την κρίση τους άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, υπήρξε τουλάχιστον ατυχής και οφείλει ο κος Εισαγγελέας να αναθεωρήσει τη θέση του αυτή.

Τέλος, με αφορμή την εύλογη συζήτηση που έχει ανοίξει κατόπιν της έκδοσης της ως άνω Γνωμοδότησης, οφείλουμε για άλλη μια φορά να καλέσουμε το νομικό κόσμο της χώρας και την κυβέρνηση να αλλάξει τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ώστε να διασφαλίζεται και κατά τεκμήριο η αντικειμενικότητα της και να μην υφίσταται, άλλοτε δικαίως άλλοτε αδίκως, αμφιβολίες ως προς αυτή.

Δημήτρης Αναστασόπουλος, Επικεφαλής του Συνδυασμού ΔΣΑ “Με Το Δικηγόρο”

"Χρέος του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Α. είναι οι τοποθετήσεις του να είναι απαλλαγμένες από ιδεολογικές ή άλλες υποκειμενικές αντιλήψεις"Source/ Author:dikastiko.gr

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom