Διακήρυξη της ΕΕ σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές

November 18, 2022: Διεθνή Νομικά Νέα


ethemis

Διακήρυξη της ΕΕ σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές

Διοργανική διακήρυξη σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές για την ψηφιακή δεκαετία: Τα κράτη μέλη, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις αξίες της ΕΕ στον ψηφιακό κόσμο.

Τα κράτη μέλη, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν επί της ευρωπαϊκής διακήρυξης σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές για την ψηφιακή δεκαετία. Η διακήρυξη αποσκοπεί στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, θέτοντας τους ανθρώπους στο επίκεντρο, με την ψηφιακή τεχνολογία να είναι επωφελής για όλα τα άτομα, όλες τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της.

Η παρούσα διακήρυξη καθορίζει την ευρωπαϊκή μελλοντική πορεία όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και των οικονομιών μας. Η προώθηση και η προστασία των αξιών μας στο ψηφιακό περιβάλλον είναι ουσιαστικής σημασίας, για την ιδιωτική ζωή, τον ατομικό έλεγχο των δεδομένων, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες και την εκπαίδευση, τις δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας, τη συμμετοχή στον δημόσιο βίο ή την ελευθερία επιλογής. Ελπίζω επίσης η διακήρυξη αυτή να αποτελέσει διεθνές σημείο αναφοράς και να εμπνεύσει και άλλες χώρες και οργανισμούς να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας.

Ivan Bartoš, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Τσεχίας, αρμόδιος για την Ψηφιοποίηση και Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η πορεία της ΕΕ προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας μας περιλαμβάνει ιδίως την ανοιχτή ψηφιακή κυριαρχία, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, την ένταξη, την προσβασιμότητα, την ισότητα, τη βιωσιμότητα και τον σεβασμό των δικαιωμάτων και των προσδοκιών όλων.

Το κείμενο υπενθυμίζει τα συναφή δικαιώματα στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και θα πρέπει να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις και άλλους σχετικούς φορείς κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Η διακήρυξη πρέπει επίσης να καθοδηγεί τους υπευθύνους χάραξης πολιτικών κατά την εξέταση του οράματός τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τοποθετώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού, στηρίζοντας την αλληλεγγύη και την ένταξη, διασφαλίζοντας τη συνδεσιμότητα, την ψηφιακή εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις δεξιότητες, καθώς και την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Η διακήρυξη τονίζει τη σημασία της ελευθερίας επιλογής σε ό,τι αφορά τις αλληλεπιδράσεις με τους αλγόριθμους και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε ένα δίκαιο ψηφιακό περιβάλλον. Απευθύνει επίσης έκκληση για ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας στο ψηφιακό περιβάλλον, ιδίως για τα παιδιά και τους νέους. Τα κράτη μέλη, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή δεσμεύονται επίσης να στηρίξουν την ανάπτυξη και τη χρήση βιώσιμων τεχνολογιών.

Επόμενα βήματα

Το σημερινό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Από την πλευρά του Συμβουλίου, η τσεχική Προεδρία προτίθεται να υποβάλει τη συμφωνία στους αντιπροσώπους των κρατών μελών (ΕΜΑ) το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υπογραφή της από τα τρία συνυπογράφοντα θεσμικά όργανα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Ιστορικό

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή οδός για την ψηφιακή δεκαετία» της 9ης Μαρτίου 2021 περιελάμβανε το όραμα για μια ψηφιακά μετασχηματισμένη Ευρώπη, με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες, έως το 2030. Φιλοδοξία της ΕΕ είναι να επιτύχει ψηφιακή κυριαρχία σε έναν ανοικτό και διασυνδεδεμένο κόσμο με συνειδητοποιημένους πολίτες και καινοτόμες επιχειρήσεις σε μια ανθρωποκεντρική, χωρίς αποκλεισμούς, ευημερούσα και βιώσιμη ψηφιακή κοινωνία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 25ης Μαρτίου 2021, υπογράμμισε τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού για την ανάπτυξη, την ευημερία, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, καθώς και για την ευημερία των κοινωνιών μας. Χαρακτήρισε την ανακοίνωση σχετικά με την ψηφιακή πυξίδα ως ένα σημαντικό βήμα προς τη χαρτογράφηση της ψηφιακής ανάπτυξης της Ευρώπης για την επόμενη δεκαετία. Κάλεσε την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα στους τομείς της βιομηχανικής και της εμπορικής πολιτικής και της πολιτικής του ανταγωνισμού. Υπό το πρίσμα αυτών των φιλοδοξιών και προκλήσεων, η Επιτροπή, δίνοντας συνέχεια στην ανακοίνωσή που εξέδωσε στις 9 Μαρτίου 2021, πρότεινε στις 26 Ιανουαρίου 2022 μια ευρωπαϊκή διακήρυξη σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές για την ψηφιακή δεκαετία .

Η διακήρυξη αποσκοπεί στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, θέτοντας τους ανθρώπους στο επίκεντρο.Source/ Author:consilium.europa.eu
LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom