Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ο κανονισμός για την προστασία δεδομένων έναν χρόνο μετά

ΔΙΕΘΝΗ/ June 13, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ο κανονισμός για την προστασία δεδομένων έναν χρόνο μετά

Σήμερα, με την ευκαιρία της εκδήλωσης απολογισμού που διοργανώνεται **για την επέτειο του πρώτου έτους εφαρμογής του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων**, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας του Ευρωβαρόμετρου για την προστασία των δεδομένων.**

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι είναι σχετικά καλά ενημερωμένοι για τους νέους κανόνες προστασίας των δεδομένων, τα δικαιώματά τους και την ύπαρξη εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων, στις οποίες μπορούν να απευθύνονται για να ζητήσουν βοήθεια όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους.

Ο κ. Άντρους Άνσιπ, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε τα εξής: «Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι πλέον καλύτερα ενημερωμένοι για τα ψηφιακά τους δικαιώματα και αυτό αποτελεί ενθαρρυντικό νέο. Ωστόσο, μόνο τρεις στους δέκα Ευρωπαίους έχουν ακούσει για όλα τα νέα δικαιώματά τους στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Για τις επιχειρήσεις, η εμπιστοσύνη των πελατών τους αποτελεί “σκληρό νόμισμα” και για να κερδηθεί αυτή η εμπιστοσύνη απαιτείται οι πελάτες να κατανοήσουν και να εμπιστευθούν τις ρυθμίσεις της επιχείρησης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής τους. Η άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος προϋποθέτει γνώση της ύπαρξής του. Η σαφέστερη και απλούστερη εφαρμογή των κανόνων για την προστασία των δεδομένων είναι προς όφελος όλων των πλευρών.»

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, Επίτροπος αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης, καταναλωτών και ισότητας των φύλων, πρόσθεσε: «Μία από τις βασικές προτεραιότητές μας είναι να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους να ανακτήσουν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. Ωστόσο, από το 60 % των Ευρωπαίων που διαβάζει τις δηλώσεις περί της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, μόνο το 13 % τις διαβάζει ολόκληρες. Αυτό συμβαίνει επειδή οι δηλώσεις είναι υπερβολικά μακροσκελείς ή δυσνόητες. Καλώ και πάλι όλες τις διαδικτυακές εταιρείες να παρέχουν δηλώσεις περί της προστασίας της ιδιωτικής ζωής οι οποίες να είναι συνοπτικές, διαφανείς και εύκολα κατανοητές από όλους τους χρήστες. Παροτρύνω επίσης όλους τους Ευρωπαίους να χρησιμοποιούν τα δικαιώματά τους προστασίας των δεδομένων τους και να βελτιστοποιούν τις ρυθμίσεις τους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής».

Τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, τα οποία στηρίζονται στις απαντήσεις 27 000 Ευρωπαίων, δείχνουν ότι το 73 % όσων απάντησαν έχουν ακούσει για τουλάχιστον ένα από τα έξι δοκιμασμένα δικαιώματα που κατοχυρώνει ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων. Τα υψηλότερα επίπεδα ενημέρωσης των πολιτών καταγράφονται ως προς το δικαίωμά τους πρόσβασης στα δεδομένα τους (65 %), το δικαίωμά τους διόρθωσης των δεδομένων τους αν είναι εσφαλμένα (61 %), το δικαίωμά τους να εναντιωθούν στη λήψη μηνυμάτων απευθείας εμπορικής προώθησης (59 %) και το δικαίωμά τους να ζητήσουν τη διαγραφή δεδομένων τους (57%).

Εξάλλου, το 67 % όσων απάντησαν γνωρίζουν την ύπαρξη του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων και το 57 % όσων απάντησαν γνωρίζουν την εθνική τους αρχή προστασίας δεδομένων. Περαιτέρω, τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί πηγή ανησυχίας, καθώς το 62 % όσων απάντησαν ανησυχούν ότι δεν έχουν πλήρη έλεγχο των προσωπικών δεδομένων που παρέχουν στο διαδίκτυο.

Επίσης, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει εκδήλωση στην οποία θα συμμετάσχουν εθνικές και ενωσιακές αρχές και επιχειρήσεις για τον εορτασμό της επετείου του πρώτου έτους εφαρμογής του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, παρουσία της επιτρόπου κ. Γιούροβα.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα εκστρατεία ευαισθητοποίησης για να ενθαρρύνει τους πολίτες να διαβάζουν τις δηλώσεις περί της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και να βελτιστοποιούν τις ρυθμίσεις τους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, ώστε να κοινοποιούν μόνο τα δεδομένα που επιθυμούν.

Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων το 2020.

Ιστορικό

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων αποτελεί ενιαίο σύνολο κανόνων με κοινή προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο εφαρμόζεται άμεσα στα κράτη μέλη. Ενισχύει την εμπιστοσύνη, παρέχοντας και πάλι στα άτομα τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται την ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ΓΚΠΔ εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018. Έκτοτε, σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν αναπροσαρμόσει την εθνική τους νομοθεσία υπό το πρίσμα του ΓΚΠΔ. Οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων είναι αρμόδιες για την επιβολή των νέων κανόνων και συντονίζουν καλύτερα τις δράσεις τους χάρη στους νέους μηχανισμούς συνεργασίας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές πτυχές του ΓΚΠΔ για τη στήριξη της εφαρμογής των νέων κανόνων.

Η σημερινή εκδήλωση απολογισμού αποτελείται από τρεις συζητήσεις πάνελ:

  • Πάνελ 1 — Πόσο αποτελεσματική είναι η επιβολή της νομοθεσίας;
  • Πάνελ 2 — Η προστασία των δεδομένων ως επιχειρηματική ευκαιρία
  • Πάνελ 3 — Πώς χρησιμοποιούν οι πολίτες τα νέα δικαιώματά τους;

Για περισσότερες πληροφορίες

Το 67 % όσων απάντησαν γνωρίζουν την ύπαρξη του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων και το 57 % όσων απάντησαν γνωρίζουν την εθνική τους αρχή προστασίας δεδομένωνSource/ Author:Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom