∆ιαγραφή ή παράλειψη βεβαίωσης οφειλών από δηµοτικά τέλη των µη χρησιµοποιούµενων ακινήτων

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ April 16, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

∆ιαγραφή ή παράλειψη βεβαίωσης οφειλών από δηµοτικά τέλη των µη χρησιµοποιούµενων ακινήτων

Αθήνα, 16 Απριλίου 2019

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

∆ιαγραφή ή παράλειψη βεβαίωσης οφειλών από δηµοτικά τέλη των ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντων και µη χρησιµοποιούµενων ακινήτων

Τη διαγραφή ή παράλειψη βεβαίωσης οφειλών από δηµοτικά τέλη των ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντων και µη χρησιµοποιούµενων ακινήτων προβλέπει το άρθρο 103 του πρόσφατου νόµου 4604/2019, κάνοντας αποδεκτή σχετική πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Μετά την ψήφιση του ν. 4555/18 και το µε αρ. πρωτ. 62859/07.11.18 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο επιχείρησε να παράσχει διευκρινίσεις για την αντιµετώπιση της συγκεκριµένης κατηγορίας ακινήτων, ο Συνήγορος επισήµανε µε έγγραφό του την αναγκαιότητα να ρυθµιστεί νοµοθετικά η απαλλαγή των ακινήτων που ποτέ δεν είχαν ηλεκτροδοτηθεί και δεν χρησιµοποιούνταν, από την καταβολή δηµοτικών τελών, υπογραµµίζοντας ότι είναι επιβεβληµένο να επιλυθεί το ζήτηµα των οφειλών από δηµοτικά τέλη αυτών των ακινήτων.

Mε το άρθρο 103 του πρόσφατα ψηφισµένου νόµου 4604/19, το οποίο αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/18, παρατάθηκε µέχρι τις 31.12.19 ο χρόνος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτήτη ακινήτου ή του νοµίµου εκπροσώπου του στην οποία δηλώνεται ότι αυτό δεν χρησιµοποιείτο κατά το διάστηµα αναφοράς. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 222 του ν. 4555/18, η δήλωση αυτή συνυποβάλλεται στο ∆ήµο µε βεβαίωση του αρµόδιου διαχειριστή δικτύου, προκειµένου να διαγραφεί ή να παραλειφθεί η βεβαίωση οφειλών από τέλη καθαριότητας και φωτισµού ακινήτου του οποίου η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί. Όπως δε διευκρινίζεται, ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Με την ίδια επίσης διάταξη (παρ. 2). προβλέφθηκε ότι, οφειλές ακινήτου από δηµοτικά τέλη που επεβλήθησαν µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου, επειδή δεν είχε υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του δήλωση ότι δεν γινόταν χρήση αυτού και αφορούν διάστηµα κατά το οποίο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου η χρησιµοποίησή του κατά το χρονικό αυτό διάστηµα. Επιπλέον, στην ίδια διάταξη επισηµαίνεται ότι ποσά τα οποία κατεβλήθησαν δεν αναζητούνται. Σχετικό είναι και το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Γνωστοποίηση ρυθµίσεων του ν. 4604/2019».

Θα πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί ότι ο Συνήγορος, ζήτησε επίσης από το Υπουργείο Εσωτερικών τη διαγραφή οφειλών από δηµοτικά τέλη ακινήτων που δεν χρησιµοποιούνται και των οποίων η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί από τον διαχειριστή δικτύου, λόγω ανεξόφλητων λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος. Το Υπουργείο δεν προχώρησε σε ρύθµιση του ζητήµατος, ωστόσο η Αρχή εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι και στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για µη χρησιµοποιούµενα και µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα, τα οποία πρέπει επίσης να απαλλάσσονται από τα δηµοτικά τέλη. Πληροφορίες: 213 1306600, press@synigoros.gr

Έγγραφο Συνηγόρου 

Νόμος 4604/2019

Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών 
Source/ Author:synigoros.gr - διαβάστε περισσότερα

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom