ΑΠΔΠΧ - Μη νόμιμη χρήση στοιχείων πελατών για προωθητικό σκοπό

November 16, 2021: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

ΑΠΔΠΧ - Μη νόμιμη χρήση στοιχείων πελατών για προωθητικό σκοπό

ΑΠΔΠΧ: Μη νόμιμη χρήση στοιχείων πελατών για προωθητικό σκοπό και μη ικανοποίηση δικαιώματος εναντίωσης

Εφαρμοζόμενες διατάξεις

ΓΚΠΔ: Άρθρο 4.11 : Συγκατάθεση (ορισμός)

ΓΚΠΔ: Άρθρο 4.12 : Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ορισμός)

ΓΚΠΔ: Άρθρο 5.2 : Αρχή της λογοδοσίας

ΓΚΠΔ: Άρθρο 6.1.α : Νομική βάση συγκατάθεσης

ΓΚΠΔ: Άρθρο 6.1.στ : Νομική βάση υπέρτερου έννομου συμφέροντος

ΓΚΠΔ: Άρθρο 6.4 : Συμβατότητα επεξεργασίας για άλλο σκοπό

ΓΚΠΔ: Άρθρο 7 : Προϋποθέσεις για συγκατάθεση

ΓΚΠΔ: Άρθρο 21 : Δικαίωμα εναντίωσης

ν.3471/2006: Άρθρο 11.2 : Μητρώο - Άρθρο 11

Περίληψη

Εταιρεία, που διενεργεί τηλεφωνικές εξ αποστάσεως πωλήσεις, χρησιμοποίησε για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της τα στοιχεία πελάτη, τα οποία συνέλεξε κατά την αγορά προϊόντων. Η επεξεργασία αυτή αποτελεί χρήση προσωπικών δεδομένων για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο έχουν αρχικά συλλεγεί τα δεδομένα, συνεπώς θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα κριτήρια του άρθρου 6 παρ. 4 ΓΚΠΔ και να ικανοποιούνται οι αρχές της επεξεργασίας του άρθρου 5 ΓΚΠΔ. Εν προκειμένω, διαπιστώθηκε ότι δεν εξασφαλίστηκε κατάλληλη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων, ώστε αυτό να γνωρίζει ότι τα δεδομένα του θα χρησιμοποιηθούν για έναν επιπλέον διαφορετικό σκοπό, ότι δεν έγιναν σεβαστές οι αντιρρήσεις των πελατών ενώ δεν ήταν σαφής στα υποκείμενα των δεδομένων η ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας. Επίσης, σε σχέση με την ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προσκόμισε κατάλληλα έγγραφα ή οδηγίες ώστε να αποδεικνύει ότι ήταν σε θέση να ανταποκρίνεται σε τέτοια αιτήματα. Η Αρχή επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.

 

Η Αρχή επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.Source/ Author:Μη νόμιμη χρήση στοιχείων πελατών για προωθητικό σκοπό και μη ικανοποίηση δικαιώματος εναντίωσης | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom