ΑΠΔΠΧ: Απόφαση Schrems (C-311/2018) – Ενημέρωση

October 01, 2020: Νομοθεσία

posts


ethemis

ΑΠΔΠΧ: Απόφαση Schrems (C-311/2018) – Ενημέρωση

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής ΔΕΕ) εξέδωσε στις 16.7.2020 μια πολύ σημαντική απόφαση, στο πλαίσιο εξέτασης της υπόθεσης C‑311/18 «Data Protection Commissioner of Ireland v. Facebook & Max Schrems» (εφεξής «Schrems II»). Με αυτήν την απόφαση έκρινε ως ανίσχυρη την απόφαση 2016/1250 της Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ (στο εξής ΑΠΙΔ).

Με την ίδια απόφαση, το ΔΕΕ έκρινε ότι οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες 2010/87 (στο εξής ΤΣΡ) για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε εκτελούντες την επεξεργασία εγκατεστημένους εκτός ΕΕ (Απόφαση της Επιτροπής 2010/87) παραμένουν ισχυρές και για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, πριν από οποιαδήποτε διαβίβαση με βάση τις ΤΣΡ, ο εξαγωγέας -με τη βοήθεια του εισαγωγέα των δεδομένων- πρέπει να εξετάζει εάν το επίπεδο προστασίας των δεδομένων, το οποίο κατοχυρώνει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), εξασφαλίζεται στην εκάστοτε τρίτη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της συγκεκριμένης διαβίβασης και πρόσθετα μέτρα που μπορεί αυτός να λάβει. Σε περίπτωση δε που καταλήξει ότι δεν παρέχεται επαρκές επίπεδο προστασίας, ο εξαγωγέας πρέπει να αναστείλει τη διαβίβαση ή/και να καταγγείλει τη σύμβαση με τον εισαγωγέα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (στο εξής ΕΣΠΔ), το οποίο εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές εποπτικές Αρχές, εξέδωσε κείμενο «Συχνών Ερωτήσεων» σχετικά με την απόφαση Schrems II (διαθέσιμο στο https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_faqs_schrems_ii_202007_adopted_el.pdf), οι οποίες θα συμπληρώνονται όσο το ΕΣΠΔ θα συνεχίζει την ανάλυση της απόφασης του ΔΕΕ.

Επιπλέον, το ΕΣΠΔ αποφάσισε τη συγκρότηση ειδικής ομάδας, η οποία θα αναλάβει την κατάρτιση συστάσεων που θα απευθύνονται στους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία και θα αφορούν τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα που αυτοί μπορούν να λάβουν για να εξασφαλίζουν την τήρηση του απαιτούμενου από το δίκαιο της ΕΕ επιπέδου προστασίας, όταν διαβιβάζουν προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες.

 Xρήσιμοι σύνδεσμοι:

  1. http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-311/18
  2. https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-court-justice-european-union-judgment-case-c-31118-data-protection_en&nbsp

 

 

Με αυτήν την απόφαση έκρινε ως ανίσχυρη την απόφαση 2016/1250 της Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑSource/ Author:dpa.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom