Δημοσίευση του ν. 4638/2019 για την καταβολή της ελάχιστης δικηγορικής αμοιβής

November 20, 2019: Νομοθεσία

posts


ethemis

Δημοσίευση του ν. 4638/2019 για την καταβολή της ελάχιστης δικηγορικής αμοιβής

Δημοσιεύτηκε ο ν.4638/2019 (ΦΕΚ 181 Α΄/18-11-2019), με το άρθρο 6 του οποίου παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη, που επιθυμεί να αναθέσει σε δικηγόρο την προετοιμασία της αίτησής του, να το πράξει καταχωρώντας τα στοιχεία του δικηγόρου στην υποβαλλόμενη ηλεκτρονική αίτηση (του Ν. 4605/2019). Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται από την πιστώτρια τράπεζα το ποσό των 120 € πλέον ΦΠΑ, στο στάδιο της προετοιμασίας της αίτησης και το ποσό 220 € πλέον ΦΠΑ στο στάδιο της αποδοχής της πρότασης από τον οφειλέτη ως (ελάχιστη) δικηγορική αμοιβή.

Ειδικότερα:

α) Εάν στη σύνταξη της αίτησης του οφειλέτη για τη ρύθμιση των οφειλών του μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (κατ’ άρθρο 72 ν. 4605/2019) συνέπραξε πληρεξούσιος δικηγόρος, τότε, ανεξάρτητα εάν η αίτηση υπογράφεται ή μη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, ο τελευταίος δικαιούται αμοιβής ύψους εκατόν είκοσι (120) ευρώ πλέον ΦΠΑ, η οποία προκαταβάλλεται από την πιστώτρια τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη επί της προς διάσωση κύριας κατοικίας.

β) Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, που αιτείται τη συναινετική ρύθμιση των οφειλών του, εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο και επιτευχθεί ρύθμιση, η πιστώτρια Τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη καταβάλλει ως ελάχιστη δικηγορική αμοιβή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος το ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 

Ν.4638/2019Source/ Author:dsa.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom