ΠΟΛ.1210/2018 και ΠΟΛ.1214/2018: Καταβολή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.)

November 26, 2018: Νομοθεσία

posts


ethemis

ΠΟΛ.1210/2018 και ΠΟΛ.1214/2018: Καταβολή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.)

Κοινοποιήθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΠΟΛ. 1210/7-11-2018, με την οποία ορίζονται  ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος  απόδοσης  του Τέλους  Πλοίων  Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.). Πιο συγκεκριμένα, το ΤΕ.Π.Α.Η. καταβάλλεται για κάθε μήνα παραμονής στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Υπόχρεοι για την καταβολή του είναι  στις  περιπτώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του και στην περίπτωση ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, ο πλοιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης αυτού. Στο άρθρο 4 της ΠΟΛ.1210/2018,  προσδιορίζεται αναλυτικά η διαδικασία απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η. και τονίζεται ότι για την πληρωμή του τέλους απαιτείται κωδικός  πληρωμής o οποίος χορηγείται από την ηλεκτρονική εφαρμογή «e-ΤΕΠΑΗ/ TEPAI» της Α.Α.Δ.Ε. που διατίθεται στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, κατόπιν αιτήματος του υπόχρεου για την καταβολή  προσώπου.

Επιπρόσθετα,  σύμφωνα με το  άρθρο δέκατο τρίτο του ν. 4211/2013,παρέχεται έκπτωση 25% στο οφειλόμενο ποσό στα επαγγελματικά  πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων, υπό την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης, για το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η συγκεκριμένη έκπτωση. Παράλληλα, παρέχεται περαιτέρω έκπτωση 20% στο οφειλόμενο ποσό, στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων και ανεξαρτήτως της σημαίας τους, εφόσον εισέρχονται και παραμένουν σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας, κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και για όλη τη διάρκεια του έτους. Η έκπτωση χορηγείται με την προϋπόθεση της εφάπαξ καταβολής ή προκαταβολής του ετήσιου τέλους, για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος. Ακόμη, παρέχεται έκπτωση 10% στο οφειλόμενο ποσό, στις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής για το συνολικό τρέχον έτος ή εφάπαξ προκαταβολής για το επόμενο ημερολογιακό έτος, τους μήνες Ιανουάριο του τρέχοντος ημερολογιακού έτους ή Δεκέμβριο προηγούμενου έτους αυτού που αφορά, αντίστοιχα.

Στο άρθρο 7 της  ΠΟΛ.1210/2018, τονίζεται ότι Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η. είναι οι Λιμενικές, Φορολογικές και Τελωνειακές Αρχές, ενώ δύναται να συστήνονται και μικτά κλιμάκια ελέγχου. Οι ανωτέρω αρχές, στο πλαίσιο της ελεγκτικής τους αρμοδιότητας, επιβάλλουν  πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτ. δ’ της παρ. 4 του δέκατου τρίτου άρθρου του ν. 4211/2013 και προβλέπεται ότι μέχρι την πληρωμή του ΤΕ.ΠΑ.Η. και του αναλογούντος προστίμου, παρακρατούνται τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου και απαγορεύεται ο απόπλους αυτού από τη Λιμενική Αρχή.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι με τη δημοσίευση  στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 5263/23.11.2018) της νέας απόφασης  ΠΟΛ.1214/2018, τροποποιήθηκε το άρθρο 10 της ΠΟΛ.1210/2018,ως προς την έναρξη ισχύος της, η οποία ορίζεται πλέον ως  η 2-4-2019.Η μεταβολή αυτή σύμφωνα με την εγκύκλιο έγινε για την παροχή επαρκούς  χρόνου για τη θέση σε ισχύ της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΕ.Π.Α.Η.

Για  τους ενδιαφερομένους  των ανωτέρω εξεταζόμενων θεμάτων παραπέμπουμε στο κάτωθι ηλεκτρονικό αρχείο της  απόφασης.

Επιμέλεια: Παναγιώτα Κουβουτσάκη/ Επιστημονική Συνεργάτης  e-Θέμις

Με την ΠΟΛ.1214/2018 μετατίθεται η έναρξη ισχύος της ΠΟΛ.1210/2018 και ορίστηκε ότι η καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2019.Source/ Author:aade.gr|PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom