ΠΟΛ. 1191/2018

October 26, 2018: Νομοθεσία

posts


ethemis

ΠΟΛ. 1191/2018

Στην δημοσιότητα δόθηκε η εγκύκλιος  ΠΟΛ. 1191/2018 της Α.Α.Δ.Ε., με την οποία δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με το αν οχήματα που καταλαμβάνονται ως ανασφάλιστα, δύνανται να τίθενται σε αναγκαστική ακινησία.

Πιο συγκεκριμένα, τονίζεται στην εγκύκλιο  μεταξύ άλλων, ότι  με τις  διατάξεις  του άρθρου 14  του ν. 4286/2014 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της  παρ. 4 του αρ. 5 του πδ 237/1986 (110 Α΄), που όριζαν ως υποχρεωτική κύρωση την παρακράτηση των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος, για ορισμένο χρονικό διάστημα, όταν αυτό εντοπίζεται ανασφάλιστο ή/και εμπλέκεται σε ατύχημα όντας ανασφάλιστο. Εντούτοις, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, με την  προσκόμιση απόδειξης  πληρωμής  του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και του ασφαλιστήριου συμβολαίου, επιστρέφονται  στον κύριο ή κάτοχο του οχήματος   η αφαιρεθείσα άδεια κυκλοφορίας   μετά των κρατικών πινακίδων.

Βάσει των ανωτέρω, για τη θέση οχήματος σε αναγκαστική ακινησία, δεν θεωρείται  ως λόγος  ανωτέρας βίας  η παρακράτηση των στοιχείων  από την Τροχαία. Ωστόσο, η κατάσχεση των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος από δημόσια αρχή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να συνιστά λόγο αναγκαστικής ακινησίας  μόνο σε περιπτώσεις  που οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν ως υποχρεωτική την παρακράτηση των στοιχείων από την δημόσια αρχή για το διάστημα αυτό.

Συνεπώς, οι Δ.Ο.Υ. δεν θα κάνουν πλέον δεκτά, αιτήματα φορολογουμένων για να τεθούν τα οχήματα  τους σε αναγκαστική ακινησία, όταν υποβάλλονται με το δικαιολογητικό της παρακράτησης των στοιχείων κυκλοφορίας από την Τροχαία, λόγω κυκλοφορίας  του οχήματος ως ανασφάλιστου, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν,καταρχήν, παρακρατηθεί τα στοιχεία αυτά. Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, η παρακράτηση δεν είναι δεσμευτική και αίρεται άμεσα με την καταβολή του σχετικού προστίμου.

Τέλος, τονίζεται ότι «έχει παρατηρηθεί κατάχρηση της δυνατότητας  θέσης οχημάτων σε αναγκαστική ακινησία στις Δ.Ο.Υ. για λόγους  που ανάγονται σε κατάσχεση/παρακράτηση των στοιχείων κυκλοφορίας από δημόσια αρχή» και διευκρινίζεται  ότι «όταν η κατάσχεση/παρακράτηση αφορά σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους (π.χ. 3, 6 ή 9 μηνών) τα σχετικά αιτήματα δεν γίνονται δεκτά» και «ανεξαρτήτως του εάν αφορούν υποχρεωτική παρακράτηση για το χρονικό αυτό διάστημα ή αφορούν παρακράτηση που αίρεται με την καταβολή τυχόν προβλεπόμενου προστίμου ή προσκόμισης δελτίου τεχνικού ελέγχου κλπ».

Επιμέλεια: Παναγιώτα Κουβουτσάκη/ Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Oι Δ.Ο.Υ. δεν θα κάνουν πλέον δεκτά, αιτήματα φορολογουμένων για να τεθούν τα οχήματα τους σε αναγκαστική ακινησία, όταν υποβάλλονται με το δικαιολογητικό της παρακράτησης των στοιχείων κυκλοφορίας από την Τροχαία, λόγω κυκλοφορίας του οχήματος ως ανασφάλιστου, καθώς η παρακράτηση δεν είναι δεσμευτική και αίρεται άμεσα με την καταβολή του σχετικού προστίμουSource/ Author:aade.gr| Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom