{ΓΝΜΔ} Εισ.ΑΠ 8/2022: Ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε εισαγγελικούς λειτουργούς

September 07, 2022: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

{ΓΝΜΔ} Εισ.ΑΠ 8/2022: Ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε εισαγγελικούς λειτουργούς

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου γνωμοδότησε κατά της εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 17647/2022 ΥΑ, διότι αντιβαίνει στο άρθρο 89 §3 του Συντάγματος (ΕισΑΠ γνωμοδότηση 8/2022).

Η υπ’ αριθμ. 17647/2022 απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ Β 1301/18-3-2022), με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος για τον καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, προβλέπει, στο άρθρο 2 §3 αυτής, τη δυνατότητα έκδοσης εισαγγελικής παραγγελίας, δυνάμει της οποίας ο οικείος Δήμος προβαίνει στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των περιφραγμένων ή επαρκώς περιστοιχισμένων χώρων ως προληπτικό μέτρο πυροπροστασίας λόγω αδράνειας των υποχρέων προσώπων.

Η πρόβλεψη αυτή, όπως τόνισε η Εισαγγελία του ανωτάτου δικαστηρίου, προκαλεί έντονο προβληματισμό (υπό το πρίσμα του άρθρου 89 του Συντάγματος) αναφορικά με τη συνταγματικότητα της θεσπιζόμενης αυτής εισαγγελικής αρμοδιότητας.Κατά την γνώμη της Εισαγγελίας, η εν λόγω “εισαγγελική παραγγελία” συνιστά κατά περιεχόμενο επιταγή ορισμένης πράξης ή ανοχής και ανταποκρίνεται στον ορισμό της ατομικής διοικητικής πράξης, την οποία εκδίδουν διοικητικά όργανα.

Ειδικότερα, κατά την κρίση της Εισαγγελίας, η χρήση του όρου “παραγγελία”, ο οποίος προσιδιάζει σε εισαγγελικές δικονομικές ενέργειες, εντασσόμενες στη λειτουργική αρμοδιότητα του εισαγγελέα ως δικαστικού λειτουργού (π.χ. παραγγελία για διενέργεια ανάκρισης, άρθρ. 246 ΚΠΔ), δεν μεταβάλλει τον πραγματικό χαρακτήρα της προβλεπόμενης στο άρθρο 2 §3 της ΥΑ “έκδοσης εισαγγελικής παραγγελίας για αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων”. Εδώ, αναμφίβολα πρόκειται για διοικητική πράξη, η έκδοση της οποίας συνεπάγεται άσκηση διοικητικών καθηκόντων από τον εισαγγελέα, αντιβαίνουσα στο άρθρο 89 §3 του Συντάγματος.

Ο εισαγγελέας, ένα όργανο της δικαστικής εξουσίας, φέρεται να ασκεί αρμοδιότητα στη θέση της διοίκησης, υποκαθιστώντας αυτήν σε πεδίο μη σχετιζόμενο με χειρισμό και διερεύνηση ποινικής υπόθεσης κατά τα οριζόμενα στον ΚΠΔ. Κατά τη γνώμη της Εισαγγελίας, λοιπόν, η ανάθεση στους εισαγγελείς τέτοιων καθηκόντων με τον “ουσιαστικό” αυτό νόμο (Υπουργική Απόφαση) δεν είναι συμβατή με τους ορισμούς του Συντάγματος και ως εκ τούτου ανακύπτει (συνταγματικό) εμπόδιο για την εφαρμογή της ρύθμισης του άρθρου 2 §3 της ΥΑ 17647/2022 από τους εισαγγελικούς λειτουργούς της χώρας, το δε πρόβλημα συνταγματικής ασυμβατότητας μπορεί να “θεραπευθεί” με νομοθετική τροποποίηση της επίμαχης διάταξης.

 

Γνωμοδότηση Εισ.ΑΠ. 8/2022Source/ Author:Γνωμοδότηση | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom