ΣτΕ Α΄ Τμ. 1195/2022 - Μη απαλλαγή κοινωφελούς ιδρύματος από εργοδοτικές εισφορές υπέρ πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για απασχόληση έμμισθου μηχανικού. Νόμιμη η παράσταση του Ε.Φ.Κ.Α. ως αναιρεσιβλήτου.

June 07, 2022: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

ΣτΕ Α΄ Τμ. 1195/2022 - Μη απαλλαγή κοινωφελούς ιδρύματος από εργοδοτικές εισφορές υπέρ πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για απασχόληση έμμισθου μηχανικού. Νόμιμη η παράσταση του Ε.Φ.Κ.Α. ως αναιρεσιβλήτου.

Πρόεδρος: Α. Καλογεροπούλου, Προεδρεύουσα Σύμβουλος

Εισηγητής: Τ. Κόμβου, Σύμβουλος

Στη δίκη που αφορά επιστροφή εργοδοτικών εισφορών τις οποίες το αναιρεσείον ίδρυμα είχε καταβάλει στο π. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (υπέρ του Ε.Λ.Π.Π. και του Κ.Υ.Τ. αυτού) για την απασχόληση σε αυτό έμμισθου ασφαλισμένου του Ταμείου κατά τη χρονική περίοδο 1998-2002, νομίμως παρέστη ο Ε.Φ.Κ.Α. ως αναιρεσίβλητος.

Η θεσπιζόμενη με την εξαιρετική και άρα στενώς ερμηνευτέα διάταξη της παρ. 12 του κυρωθέντος με το ν.δ. 208/1973 Οργανισμού του αναιρεσείοντος κοινωφελούς ιδρύματος απαλλαγή του από εισφορές υπέρ οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως «δι’ οιανδήποτε πράξιν αυτού» αφορά οποιαδήποτε ασφαλιστική εισφορά ή κοινωνικό πόρο που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπέρ κοινωνικοασφαλιστικών φορέων για κάθε πράξη ή δικαιοπραξία του ιδρύματος αυτή καθ’ εαυτήν. Δεν αφορά όμως τις ασφαλιστικές εισφορές που σχετίζονται με την κατά νόμον ασφαλιστέα απασχόληση του προσωπικού του ιδρύματος (δηλ. όσων συνδέονται με αυτό με σχέση εξηρτημένης εργασίας) και των προσώπων που απασχολούνται σε αυτό με οποιαδήποτε άλλη σχέση. Κατά τη νομοθεσία του π. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. επί έμμισθων ασφαλισμένων υπόχρεα για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών προς τον Κλάδο Υγείας (Κ.Υ.Τ.) του Ταμείου είναι όλα ανεξαιρέτως τα νομικά πρόσωπα που απασχολούν με σχέση εξηρτημένης εργασίας ασφαλισμένους στον Κλάδο Συντάξεως του Ταμείου, το ίδιο δε ισχύει και ως προς τις εργοδοτικές εισφορές προς τον Ε.Λ.Π.Π. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. με εξαίρεση το Ελληνικό Δημόσιο (Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως του ιδρύματος).

 

Δεν αφορά όμως τις ασφαλιστικές εισφορές που σχετίζονται με την κατά νόμον ασφαλιστέα απασχόληση του προσωπικού του ιδρύματος και των προσώπων που απασχολούνται σε αυτό με οποιαδήποτε άλλη σχέση.Source/ Author:Απόφαση | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom