ΣτΕ - Απαράδεκτη η άσκηση δεύτερης προσφυγής κατ’ άρθρο 70 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ

March 02, 2022: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

ΣτΕ - Απαράδεκτη η άσκηση δεύτερης προσφυγής κατ’ άρθρο 70 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ

ΣτΕ Β΄ 7μ 416-419/2022

Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

Εισηγητής: Α. Σδράκα, Σύμβουλος ΣτΕ 

Απαράδεκτη η άσκηση δεύτερης προσφυγής κατ’ άρθρο 70 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ., όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4274/2014 και το δεύτερο εδάφιο αυτής με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4509/2017, εφ’ όσον την πρώτη προσφυγή είχε ασκήσει η πτωχή εταιρεία, η οποία δεν ενομιμοποιείτο ενεργητικώς για την άσκησή της και την δεύτερη προσφυγή ασκεί ο σύνδικος ως ο μόνος νομιμοποιούμενος διάδικος, διότι δεν συντρέχει η προϋπόθεση της ταυτότητας των διαδίκων.

Με τις ΣτΕ 416-419/2022 κρίθηκε ότι κατά την έννοια του άρθρου 70 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ., όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4274/2014 και το δεύτερο εδάφιο αυτής με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4509/2017, προκειμένου να θεωρηθεί μία προσφυγή ως δεύτερη απαιτείται ο αυτός διάδικος να προσβάλει την ίδια πράξη ή παράλειψη που προσέβαλε με προηγούμενη προσφυγή, ενώ αν ελλείπει μία από τις προϋποθέσεις αυτές (ταυτότητα διαδίκων και ταυτότητα διαφοράς) δεν πρόκειται για άσκηση δεύτερης προσφυγής αλλά περί νέας τοιαύτης. Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι δεν επιτρέπεται η άσκηση από τον σύνδικο της πτωχεύσεως δεύτερης προσφυγής, κατ’ επίκληση της ως άνω διατάξεως, σε περίπτωση που έχει απορριφθεί τελεσιδίκως ως απαράδεκτη προηγουμένως ασκηθείσα προσφυγή του πτωχού κατά καταλογιστικής πράξης της φορολογικής αρχής, καθ’ ον χρόνο ενομιμοποιείτο ενεργητικώς προς τούτο μόνον ο σύνδικος της πτωχεύσεως. Και τούτο διότι, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει ταυτότητα των διαδίκων για την κατ’ εξαίρεση άσκηση δεύτερης προσφυγής, εφ’ όσον την πρώτη προσφυγή είχε ασκήσει η πτωχή εταιρεία, η οποία δεν ενομιμοποιείτο ενεργητικώς για την άσκησή της και την δεύτερη προσφυγή ασκεί ο σύνδικος ως ο μόνος νομιμοποιούμενος διάδικος, ανεξαρτήτως του ζητήματος της συμβατότητας της εν λόγω διατάξεως προς το Σύνταγμα.

 

Συμβούλιο της ΕπικρατείαςSource/ Author:adjustice.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom