ΣτΕ - Οδηγία 2003/96/ΕΚ. Φορολογική απαλλαγή των ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

February 18, 2022: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

ΣτΕ - Οδηγία 2003/96/ΕΚ. Φορολογική απαλλαγή των ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

ΣτΕ Β΄7μ 2334-2348/2021

Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

Εισηγητής: Ο-Μ.Βασιλάκη, Πάρεδρος ΣτΕ

Οδηγία 2003/96/ΕΚ. Φορολογική απαλλαγή των ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή (ή τη διατήρηση της ικανότητας παραγωγής) ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το άρθρο 14 παρ. 1 στοιχ.α) αυτής. ΄Αμεσο αποτέλεσμα.

Με τις αποφάσεις αυτές κρίθηκε ότι η παράλειψη του εθνικού νομοθέτη να συμπεριλάβει στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001) ρύθμιση αντίστοιχη με αυτήν του άρθρου 14 παρ. 1 περ. α) της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, το οποίο, μεταξύ άλλων, επιβάλλει στα κράτη μέλη-υπό τις προβλεπόμενες σε αυτό προϋποθέσεις και επιφυλάξεις- την υποχρέωση να απαλλάσσουν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα την ασυμβίβαστη με την οδηγία φορολόγηση επιχείρησης/διανομέα στην περίπτωση που η παραγόμενη από την επιχείρηση αυτήν ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δοθέντος, ωστόσο, ότι η προαναφερθείσα διάταξη της οδηγίας έχει άμεσο αποτέλεσμα, επιχείρηση η οποία είναι σε θέση να αποδείξει ότι χρησιμοποίησε την παραγόμενη από την ίδια ηλεκτρική ενέργεια για να παραγάγει ηλεκτρική ενέργεια και ότι, συνεπώς, υπάγεται στην ως άνω απαλλαγή, μπορεί να επικαλεσθεί απευθείας την ως άνω διάταξη της οδηγίας ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων προκειμένου να εμποδίσει την εφαρμογή εθνικής διάταξης ασυμβίβαστης με αυτήν.

 

Συμβούλιο της ΕπικρατείαςSource/ Author:adjustice.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom