Απόφαση 2121/2021 Ολομέλειας ΕλΣυν - Καταλογισμός ελεγκτή λόγω αχρεώστητης επιστροφής ΦΠΑ

February 14, 2022: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση 2121/2021 Ολομέλειας ΕλΣυν - Καταλογισμός ελεγκτή λόγω αχρεώστητης επιστροφής ΦΠΑ

Καταλογισμός ελεγκτή λόγω αχρεώστητης επιστροφής ΦΠΑ. 

​​​Οι υπάλληλοι της ΔΟΥ που υπηρετούν στο Τμήμα ΦΠΑ διαπιστώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων επιστροφής του ΦΠΑ μέσω της διενέργειας ελέγχου που διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις, στην έκδοση της εντολής ελέγχου, στην εκτέλεση του ελέγχου αυτού και τέλος στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων του εν όψει της δοθείσας εντολής, τα εμπλεκόμενα δε πρόσωπα φέρουν και ευθύνη προσήκουσα του είδους της συμμετοχής τους στην εν λόγω διαδικασία. Περαιτέρω, η αρχή της αναλογικότητας λαμβάνεται υπόψη για την ερμηνεία και εφαρμογή οποιουδήποτε κανόνα δικαίου και εφαρμόζεται στους κάθε είδους περιορισμούς που μπορεί να επιβληθούν στα δικαιώματα του ανθρώπου, ο δε καταλογισμός δεν συνδέεται αναγκαίως και αρρήκτως με το ύψος του διαπιστωθέντος ελλείμματος και τον διαδραμόντα μέχρι τον καταλογισμό του χρόνο, αλλά απαιτείται να τηρείται μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ αφενός του σκοπού δημοσίου συμφέροντος της αποκατάστασης της δημόσιας διαχείρισης και αφετέρου της προστασίας των περιουσιακών δικαιωμάτων του καταλογιζομένου, ώστε να μην υφίσταται δυσανάλογη και υπερβολική επιβάρυνση.  Το δικάσαν Τμήμα όφειλε, στο πλαίσιο της έρευνας των προβαλλομένων λόγων έφεσης, να προβεί ειδικώς και σε έλεγχο, με βάση την αρχή της αναλογικότητας, αν ο επιβληθείς καταλογισμός, τόσο κατά το ποσό του ελλείμματος όσο και κατά το ποσό των επιβληθεισών προσαυξήσεων,  τελεί σε εύλογη σχέση αναλογίας με τις κρίσιμες για τον προσδιορισμό του ύψους του παραμέτρους, λαμβάνοντας υπόψη πρόσφορα προς τούτο κριτήρια. Μειοψηφία. Αναιρεί την απόφαση του Τμήματος, κρατεί και δικάζει κατ’ ουσίαν την έφεση, μεταρρυθμίζει εν μέρει την καταλογιστική απόφαση. 

Απόφαση 2121/2021 Ολομέλειας ΕλΣυν

 

Αναιρεί την απόφαση του Τμήματος, κρατεί και δικάζει κατ’ ουσίαν την έφεση, μεταρρυθμίζει εν μέρει την καταλογιστική απόφαση. Source/ Author:Απόφαση 2121/2021 Ολομέλειας ΕλΣυν | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom