Αλυσιτελής προσφυγή κατά δεύτερης πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης σε βάρος του ίδιου υπαλλήλου όταν η πρώτη πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης έχει ήδη καταστεί απρόσβλητ

February 04, 2022: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Αλυσιτελής προσφυγή κατά δεύτερης πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης σε βάρος του ίδιου υπαλλήλου όταν η πρώτη πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης έχει ήδη καταστεί απρόσβλητ

ΣτΕ Γ΄ 7μ. 177/2022

Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Αντιπρόεδρος

Εισηγητής: Σ. Παπακωνσταντίνου, Πάρεδρος

Αλυσιτελής προσφυγή κατά δεύτερης πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης σε βάρος του ίδιου υπαλλήλου όταν η πρώτη πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης έχει ήδη καταστεί απρόσβλητη.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι, εφόσον δεν δύναται πλέον να εξαφανιστεί η πρώτη πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης που επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, κατόπιν της οποίας έχει ήδη λυθεί η υπαλληλική του σχέση λόγω απόλυσης, σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 152 περ. α΄ του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), η προσβαλλόμενη πειθαρχική απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε για δεύτερη φορά σε αυτόν η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, δεν είναι δυνατόν πλέον να επιφέρει έννομη συνέπεια στην υπηρεσιακή του κατάσταση, ανεξαρτήτως του ότι οι επιβληθείσες οριστικές παύσεις αφορούν διαφορετικά πειθαρχικά παραπτώματα. Περαιτέρω, το Δικαστήριο έκρινε ότι η ηθικής φύσεως μομφή που απορρέει από τη δεύτερη πειθαρχική ποινή είναι δυνατόν να αρθεί για τον προσφεύγοντα στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας για τη σχετική υπόθεσή του που αφορά πράξεις για τις οποίες τιμωρήθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση. Κατά τη μειοψηφία του Προέδρου, μιας Συμβούλου και των δύο Παρέδρων, ενώ είναι πλέον βέβαιο ότι η πρώτη επιβληθείσα στον προσφεύγοντα ποινή της οριστικής παύσης δεν είναι δυνατόν να ανατραπεί, ο προσφεύγων εξακολουθεί να διατηρεί έννομο συμφέρον προς εκδίκαση της προσφυγής προς εξάλειψη ή μείωση της ηθικής φύσεως μομφής που του αποδίδεται αυτοτελώς με την προσβαλλόμενη απόφαση που αφορά τη διάπραξη διαφορετικών πειθαρχικών παραπτωμάτων· τούτο, ενόψει του ότι δεν έχει δημοσιευτεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου ούτε έχει εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση για τις ίδιες πράξεις για τις οποίες ο προσφεύγων τιμωρήθηκε πειθαρχικά με την προσβαλλόμενη απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, η εξάλειψη της ηθικής απαξίας που αποδίδεται στον υπάλληλο με την οριστική παύση δεν είναι δυνατόν να εξαρτάται από τη διάρκεια της τυχόν κινηθείσας ποινικής διαδικασίας, η οποία δεν απολήγει πάντοτε στην έκδοση αμετάκλητης απόφασης που εμπεριέχει διάγνωση της ουσίας της υπόθεσης, ήτοι κρίση σχετικά με την τέλεση ή μη των αποδιδόμενων στον κατηγορούμενο πράξεων.

 

Συμβούλιο της ΕπικρατείαςSource/ Author: adjustice.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom