ΑΠΔΠΧ - Πρόστιμο 30.000 ευρώ για αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές προωθητικές ενέργειες

January 14, 2022: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

ΑΠΔΠΧ - Πρόστιμο 30.000 ευρώ για αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές προωθητικές ενέργειες

Εφαρμοζόμενες διατάξεις

ΓΚΠΔ: Άρθρο 13 : Πληροφορίες κατά τη συλλογή από το υποκείμενο των δεδομένων

ΓΚΠΔ: Άρθρο 14 : Πληροφορίες όταν η συλλογή δεν γίνεται από το υποκείμενο των δεδομένων

ν.3471/2006: Άρθρο 11.1 : Μη ζητηθείσα ηλεκτρονική επικοινωνία

Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε εννέα καταγγελίες αναφορικά με αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές προωθητικές ενέργειες από εταιρεία , μία καταγγελία κατά της ίδιας εταιρείας που αφορούσε την αποστολή αζήτητου SMS προωθητικού χαρακτήρα, καθώς και τη γενικότερη πρακτική της αναφορικά με τις δραστηριότητες προωθητικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί. Η Αρχή διαπίστωσε παραβάσεις του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006 (πραγματοποίηση αυτοματοποιημένων τηλεφωνικών ενεργειών χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση – αφού, πέραν του ότι η εταιρεία δεν απέδειξε ότι λαμβάνει συγκαταθέσεις, η ίδια η διαδικασία που περιέγραψε ότι ακολουθεί δεν διασφαλίζει τη λήψη έγκυρων συγκαταθέσεων), καθώς επίσης και των άρθρων 13 και 14 του ΓΚΠΔ (μη ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων – αφού, μεταξύ άλλων, οι καταγγέλλοντες δεν γνώριζαν αρχικώς ούτε την επωνυμία της εταιρείας η οποία πραγματοποίησε τις κλήσεις) και επέβαλλε πρόστιμο 30.000 ευρώ για τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις.

Πέραν του ότι η εταιρεία δεν απέδειξε ότι λαμβάνει συγκαταθέσεις, η ίδια η διαδικασία που περιέγραψε ότι ακολουθεί δεν διασφαλίζει τη λήψη έγκυρων συγκαταθέσεωνSource/ Author:Απόφαση | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom