Απόφαση ΣτΕ - Προθεσμία ενδοστρεφούς προσφυγής μετά τους ν. 4052/2012 και 4144/2013

January 13, 2022: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση ΣτΕ - Προθεσμία ενδοστρεφούς προσφυγής μετά τους ν. 4052/2012 και 4144/2013

ΣτΕ Α´ 7μ 17/2022

Πρόεδρος : Σπ. Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος

Εισηγητής: Σ. Kωνσταντίνου, Πάρεδρος

Προθεσμία ενδοστρεφούς προσφυγής μετά τους ν. 4052/2012 και 4144/2013. Διάρκεια 60 ημέρες και αφετηρία η πλήρης γνώση της πράξης. Συνάγεται τεκμήριο πλήρους γνώσης από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο του οργανισμού με το οποίο κοινοποιείται η πράξη σε εκείνον που αφορά. Επιτρεπτή η ανταπόδειξη. (Δεκτή η αίτηση του ΕΦΚΑ. Αναιρείται η 526/2018 απόφ  του Τρ. Διοικ. Εφ.  Πατρών]

Mε την επαναφορά της ενδοστρεφούς δίκης υπέρ κοινωνικοασφαλιστικών οργανισμών με την περ. 3 της παρ. ΙΑ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 και το άρθρο 55 του ν. 4144/2013, οι οργανισμοί αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης προσφυγής (όπως ο Ο.Α.Ε.Ε. στην επίδικη υπόθεση) σύμφωνα με την περίπτ. β  της  παρ. 1 του άρθρου 64 του Κ.Δ.Δ. μέσα στην οριζόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 66 του Κ.Δ.Δ. προθεσμία 60 ημερών, η οποία αρχίζει, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία δημοσίευση ή άλλος ειδικότερος τρόπος γνωστοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση αυτής σύμφωνα με την υποπερίπτ. ii  της περίπτ. β της υποπαρ. Α της παρ. 1 του άρθρου 66 του Κ.Δ.Δ. Λόγω της φύσης και της ιδιαιτερότητας της ενδοστρεφούς δίκης τεκμήριο ότι ο προσφεύγων οργανισμός έλαβε πλήρη γνώση του περιεχομένου της προσβαλλόμενης απόφασης της Τ.Δ.Ε. συνάγεται από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφό του  με το οποίο η προσβαλλόμενη με την προσφυγή πράξη κοινοποιείται σε εκείνον τον οποίο αφορά. Επιτρέπεται πάντως ανταπόδειξη, η οποία βαρύνει βεβαίως τον βλαπτόμενο από το τεκμαιρόμενο περιστατικό.

Μειοψήφησε ένας Σύμβουλος στη γνώμη του οποίου προσχώρησε ένας Πάρεδρος, κατά την οποία σύμφωνα με το άρθρ. 66 παρ. 2 Κ.Δ.Δ. η προθεσμία είναι 90 ημέρες και εκκινεί από την έκδοση ή τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης πράξης.

 

Μειοψήφησε ένας Σύμβουλος στη γνώμη του οποίου προσχώρησε ένας Πάρεδρος,Source/ Author:adjustice.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom