Καταγγελία υπαλλήλου για τη διαβίβαση ιατρικής γνωμάτευσης σε Σύλλογο Εργαζομένων σε Δ.Ο.Υ.

January 12, 2022: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Καταγγελία υπαλλήλου για τη διαβίβαση ιατρικής γνωμάτευσης σε Σύλλογο Εργαζομένων σε Δ.Ο.Υ.

Κατηγορία: Απόφαση

Ημερομηνία: 29/12/2021

Αριθμός απόφασης: 54

Θεματική ενότητα

04. Υγεία

Εφαρμοζόμενες διατάξεις

ΓΚΠΔ: Άρθρο 5.1.α : Αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας

ΓΚΠΔ: Άρθρο 5.1.γ : Αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων

ΓΚΠΔ: Άρθρο 5.1.στ : Αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας

ΓΚΠΔ: Άρθρο 12 : Διαφανής ενημέρωση

ΓΚΠΔ: Άρθρο 13 : Πληροφορίες κατά τη συλλογή από το υποκείμενο των δεδομένων

ΓΚΠΔ: Άρθρο 32 : Ασφάλεια επεξεργασίας

ΓΚΠΔ: Άρθρο 33 : Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΓΚΠΔ: Άρθρο 34 : Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Περίληψη

Η Αρχή έκρινε ότι η καταγγελλόμενη διαβίβαση της επίμαχης ιατρικής γνωμάτευσης σε Σύλλογο Εργαζομένων σε Δ.Ο.Υ. έγινε κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΓΚΠΔ. Επέβαλε στην ΑΑΔΕ διοικητικό πρόστιμο και απηύθυνε εντολή να διαγράψει το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο. Επιπλέον, η Αρχή έκρινε ότι η καταγγελλόμενη επεξεργασία συνιστούσε παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά παράβαση των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 στοιχ. στ΄ και 32 ΓΚΠΔ, η οποία έπρεπε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 να γνωστοποιηθεί στην Αρχή και επέβαλε στην ΑΑΔΕ διοικητικό πρόστιμο για την παράλειψη γνωστοποίησης. Τέλος, η Αρχή έκρινε ότι η ικανοποίηση στο δικαίωμα ενημέρωσης που άσκησε ο καταγγέλλων ήταν ελλιπής, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 2 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ και επέβαλε στην ΑΑΔΕ διοικητικό πρόστιμο.

 

 

Επέβαλε στην ΑΑΔΕ διοικητικό πρόστιμο και απηύθυνε εντολή να διαγράψει το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο.Source/ Author:Απόφαση | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom