Μισθολογικές διαφορές. Αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Αρμόδιο κατά τόπο είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η αρχή που συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις.

June 01, 2020: Νομολογία


ethemis

Μισθολογικές διαφορές. Αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Αρμόδιο κατά τόπο είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η αρχή που συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις.

ΔΠΑ 9659/2019, 2753/2019, 19ο Τμήμα 

Για την εκδίκαση μισθολογικών, εν γένει, διαφορών αρμόδιο κατά τόπο είναι το διοικητικό πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η αρχή που συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις στις οποίες καταχωρίζεται ο δικαιούχος και βάσει των οποίων δικαιολογούνται και πληρώνονται οι αποδοχές του (πρβλ. ΔΕφΑθ 4718/1999). Εξάλλου, και αν ακόμη λόγω της εισαγωγής ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος, ο φορέας μισθοδοσίας των εναγόντων ήταν η κεντρική υπηρεσία που βρίσκεται στην Αθήνα, δεν αναιρείται η πιο πάνω κρίση, δεδομένου ότι, και στην περίπτωση αυτή, οι κατά τόπο υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος εξακολουθούν να είναι αρμόδιες να παρέχουν προς την υπηρεσία μηχανογράφησης τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση των μηχανογραφικών φύλλων μισθοδοσίας και να έχουν την ευθύνη για τη νομιμότητα του περιεχομένου τους, εκτός από σφάλματα που οφείλονται αποκλειστικά στην υπηρεσία μηχανογράφησης (όπως η εσφαλμένη εισαγωγή στοιχείων στον Η/Υ), και, κατά συνέπεια, κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση των σχετικών διαφορών που αναφύονται από το περιεχόμενο των μηχανογραφικών φύλλων μισθοδοσίας, δεν είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η υπηρεσία μηχανογράφησης, αλλά εκείνο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η αρχή που παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την έκδοση των μηχανογραφικών φύλλων μισθοδοσίας (ΔΕφΑθ 4718/1999).

 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom