Απόφαση ΔΠΑ:Περαιωμένες χρήσεις. Επανέλεγχος. Συμπληρωματικά στοιχεία.

May 21, 2020: Νομολογία


ethemis

Απόφαση ΔΠΑ:Περαιωμένες χρήσεις. Επανέλεγχος. Συμπληρωματικά στοιχεία.

ΔΠΑ 7576/2019, 32ο Τμήμα

Για χρήσεις που έχουν περαιωθεί, ως προς τις φορολογίες εισοδήματος και Φ.Π.Α., με οποιονδήποτε τρόπο, δεν αποκλείεται να διενεργηθεί επανέλεγχος και να εκδοθεί συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου και πράξη επιβολής Φ.Π.Α., αν, εκ των υστέρων, προκύπτει από συμπληρωματικά στοιχεία φόρος μεγαλύτερος από το φόρο που είχε προσδιοριστεί αρχικά ή αν η δήλωση ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή. Τέτοια συμπληρωματικά στοιχεία θεωρούνται εκείνα τα οποία αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. δεν είχε, ούτε μπορούσε να έχει, υπόψη του κατά τον κρίσιμο χρόνο της υπογραφής του σχετικού σημειώματος περαίωσης, δεν αποκλείεται δε να πρόκειται είτε για επίσημα ή ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία του υπόχρεου ή τρίτου, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τιμολόγια που είχε εκδώσει ή λάβει ο φορολογούμενος ήταν εικονικά, είτε για έτερα έγγραφα, όπως π.χ. έγγραφα άλλης ΔΟΥ, από τα οποία προκύπτει, κατά την κρίση της φορολογικής αρχής ή των διοικητικών δικαστηρίων, η ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων του φορολογούμενου και η απόκρυψη από αυτόν εισοδήματος (ΣτΕ 402/2014, 4169, 3955, 2122/2012, 3953, 3705/2011, 495/2009, 3293/2008, 572/2007, 877/2002, 1426/2000).

Νομίμως καταλογίστηκαν οι ένδικες παραβάσεις βάσει συμπληρωματικών στοιχείων, καθόσον, κατά τον κρίσιμο χρόνο της περαίωσης, ο αρμόδιος για την επιβολή των ενδίκων φόρων και ειδικού προστίμου Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. …, αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα δεν είχε στη διάθεσή του την από … έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ. της Δ.Ο.Υ. …, με την οποία διαπιστώθηκε το πρώτον ότι τα φορολογικά στοιχεία - που είχαν κατασχεθεί και αποσταλεί προγενεστέρως στην τελευταία Δ.Ο.Υ., ως αρμόδια να αποφανθεί για τη γνησιότητα και εικονικότητά τους - αντιστοιχούν σε ανύπαρκτες στο σύνολό τους συναλλαγές και δεν φέρουν νόμιμο ίχνος θεώρησης.

 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom